Header Ads

Header ADS

“พาณิชย์”เผยการใช้สิทธิ์ FTA-GSP ส่งออก 5 เดือนปี 64 พุ่ง 31,863.45 ล้านเหรียญ

img

กรมการค้าต่างประเทศเผยยอดการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ FTA และ GSP ในช่วง 5 เดือนปี 64 มีมูลค่า 31,863.45 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 26.49%
         
นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การใช้สิทธิประโยชน์สำหรับการส่งออกภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) และภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) เดือนพ.ค.2564 มีมูลค่า 7,576.68 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 19.19% แยกเป็นการใช้สิทธิ์ภายใต้ FTA มูลค่า 7,189.66 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 62.14% และใช้สิทธิ์ GSP มูลค่า 387.02 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 68.05% และยอดรวม 5 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-พ.ค.) มีมูลค่า 31,863.45 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 26.49% มีสัดส่วนการใช้สิทธิ์ 75.99% โดยแบ่งเป็นการใช้สิทธิ์ FTA มูลค่า 30,272.12 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 26.24% และใช้สิทธิ์ GSP มูลค่า 1,591.33 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 31.45%
         
ทั้งนี้ รายละเอียดการใช้สิทธิ์ FTA ในช่วง 5 เดือน พบว่า ตลาดที่ไทยส่งออกโดยมีมูลค่าการใช้สิทธิ์ภายใต้ FTA สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.อาเซียน มูลค่า 10,367.07 ล้านเหรียญสหรัฐ 2.จีน มูลค่า 10,083.66 ล้านเหรียญสหรัฐ 3.ออสเตรเลีย มูลค่า 3,441.92 ล้านเหรียญสหรัฐ 4).ญี่ปุ่น มูลค่า 2,784.53 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 5.อินเดีย มูลค่า 1,957.81 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนกรอบความตกลง FTA ที่มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.ไทย–เปรู สัดส่วน 95.43% 2.อาเซียน–จีน 94.28% 3.ไทย–ชิลี 83.25% 4.ไทย–ญี่ปุ่น 77.90% และ 5.อาเซียน–เกาหลี 68.33%     

สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าการใช้สิทธิ์สูง ประกอบไปด้วยสินค้าหลากหลาย ทั้งสินค้าอุตสาหกรรม อาหาร เครื่องดื่ม และเกษตร เช่น รถยนต์ขนส่งของน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 5 ตัน (อาเซียน) เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณทำหรือชุบด้วยเงิน (อาเซียน–ออสเตรเลีย–นิวซีแลนด์) ทุเรียนสด (อาเซียน–จีน) ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ (อาเซียน–อินเดีย) ปลาแมคเคอเรล (อาเซียน–ญี่ปุ่น) เครื่องซักผ้า (อาเซียน–เกาหลี) ปลาทูน่า ปลาสคิปแจ็ก และปลาโบนิโตชนิดซาร์ดา (กระป๋อง) ด้ายทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ (ไทย–ชิลี) เป็นต้น
         
ส่วนการใช้สิทธิ์ GSP ตลาดที่ใช้สิทธิ์มากที่สุด คือ สหรัฐฯ มีมูลค่า 1,421.12 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 40.20% มีสัดส่วนการใช้สิทธิ์ 64.97% รองลงมา คือ สวิตเซอร์แลนด์ มูลค่า 107.49 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 13.35% รัสเซียและเครือรัฐเอกราช มูลค่า 56.33 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 15.23% และนอร์เวย์ มูลค่า 6.39 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 0.65% โดยสินค้าส่งออกที่มีการใช้สิทธิ์สูง เช่น ถุงมือยาง เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ อาหารปรุงแต่ง สับปะรดกระป๋อง ซอส เนื้อปลาแบบฟิลเล สด แช่เย็น แช่แข็ง ข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทั้งหมด

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.