Header Ads

Header ADS

PPPM ขายหุ้นเพิ่มทุนสำเร็จเตรียมรับ 137 ล้านบาท เดินหน้ารุกธุรกิจอาหารสัตว์ มั่นใจทิศทางธุรกิจเริ่มฟื้น

PPPM เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมสำเร็จ สะท้อนให้เห็นว่าผู้ถือหุ้นยังคงเชื่อมั่น ในธุรกิจ เตรียมรับเงิน 137 ล้านบาท นำมาหมุนเวียนในธุรกิจหลัก ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์และชำระหนี้การค้า

ม.ล.พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อนุมัติให้เพิ่มทุนด้วยการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO) จำนวน 1,376.13 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.10 บาท กำหนดจองซื้อระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 นั้น ผลปรากฏว่า ผู้ถือหุ้นแสดงความเชื่อมั่นใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเต็มจำนวน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ 137.61 ล้านบาท

วัตถุประสงค์หลักของการเพิ่มทุนเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจหลัก ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์ และชำระหนี้การค้าบางส่วน เพื่อให้มีปัจจัยการผลิต เป็นผลให้บริษัทฯ เดินหน้าผลิตสินค้าได้เต็มกำลังการผลิต หนุนให้ยอดขายของบริษัทฯ ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น แม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กระทบต่อกำลังการซื้อ และภาคส่งออกลดลงก็ตาม แต่ด้วยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของประเทศและปริมาณการบริโภคยังคงมีอยู่

ขณะเดียวกันได้ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เน้นการผลิตและจำหน่ายสินค้า ที่สามารถสร้างมูลค่าการขายในตลาด จากประสบการณ์ในการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์มากกว่า 34 ปี ทำให้สินค้าและบริการได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากลูกค้า

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.