Header Ads

Header ADS

“พาณิชย์”เร่งฟื้นตลาด สปป.ลาว จัดโปรโมตอาหารทะเลไทยปลอดภัยจากโควิด-19

img

“พาณิชย์”เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าอาหารทะเลไทยปลอดภัยจากโควิด-19 วันที่ 20-22 ส.ค.นี้ จัดออกร้านจำหน่ายอาหารทะเล ร้านปรุงอาหาร พร้อมกิจกรรมพิเศษ แข่งปรุง แข่งกิน ตลอด 3 วัน เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าไทย เผยแพร่มาตรการสำคัญของไทย สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค และกระตุ้นการส่งออกนำรายได้เข้าประเทศ  
         
นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว จะจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าอาหารทะเลไทยปลอดภัยจากการปนเปื้อนโควิด-19 (Thai Seafood Festival) ระหว่างวันที่ 20-22 ส.ค.2564 ณ ตลาดบึงทาดหลวง นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์อาหารทะเลไทยปลอดภัยจากโควิด-19 เผยแพร่มาตรการต่าง ๆ ที่สำคัญของไทย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค รวมถึงการกระตุ้นการขยายมูลค่าการส่งออกอาหารทะเลนำรายได้เข้าประเทศ ตามนโยบายนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
         
ทั้งนี้ ภายในงาน จะมีการออกร้านจำหน่ายอาหารทะเลสดแช่เย็นแช่แข็งจากไทย และร้านปรุงอาหารทะเล Thai Select กว่า 15 ร้านค้า รวม 20 คูหา และจะมีกิจกรรมพิเศษตลอดทั้ง 3 วัน โดยจะมีการแข่งขันการปรุงอาหารทะเลสไตล์ท้องถิ่น สปป.ลาว การแข่งขันกินอาหารทะเล และการประยุกต์ปรุงอาหารทะเลแบบฟิวชั่น เป็นต้น
         
“การจัดงานนี้ เนื่องจากก่อนหน้านี้ สปป.ลาว ได้ห้ามนำเข้าอาหารทะเลในส่วนที่สดและแช่แข็งที่มาจากประเทศที่มีการระบาดของโควิด-19 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค.2563 ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ โดยนายจุรินทร์ ได้สั่งการให้เร่งเจรจาแก้ไขปัญหา กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้สั่งการกรมประมง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพยายามเจรจาแก้ไขปัญหา พร้อมตั้งคณะทำงานร่วมกัน 2 ฝ่าย ไทย-สปป.ลาว จนในที่สุด สปป.ลาว โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ได้ประกาศยกเลิกมาตรการห้ามการนำเข้าชั่วคราวของอาหารทะเลมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2564 ซึ่งนายจุรินทร์ได้ชื่นชมสคต.เวียงจันทน์ และทีมกรมประมง รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ได้แก้ปัญหาอย่างทันการณ์”นางมัลลิกากล่าว
         
นางมัลลิกากล่าวว่า สถิติข้อมูลปริมาณและมูลค้าการส่งออกอาหารทะเลไทยไปยัง สปป.ลาว ของกรมประมงหลังจากที่สปป.ลาวได้ยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้า พบว่า เดือนพ.ค.2564 มีมูลค่า 50.58 ล้านบาท เดือนมิ.ย.2564 มีมูลค่า 58.65 ล้านบาท และเดือนก.ค.2564 มีมูลค่า 32.95 ล้านบาท รวม 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค.) มีมูลค่าประมาณ 142.18 ล้านบาท
         
นอกจากนี้ ยังได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ ที่ได้ทำการสำรวจตลาด พบว่า ร้านจำหน่ายอาหารทะเลทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้กลับมาเปิดร้านเป็นจำนวนมาก รวมถึงร้านอาหารกลับมาจำหน่ายอาหารทะเลเป็นปกติแล้ว
         
สำหรับสถิติการค้าปี 2562-63 ไทยส่งออกอาหารทะเล (สดและแช่แข็ง) ไปยัง สปป.ลาว ได้แก่ ปลาสดแช่เย็น แช่แข็ง กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง ปลาหมึกสด แช่เย็น แช่แข็ง สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียและโมลลุสก์ โดยปี 2562 มีมูลค่า 76.2 ล้านบาท และปี 2563 มีมูลค่า 70.4 ล้านบาท

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.