Header Ads

Header ADS

กรมเจรจาฯ ชวนฟังเสวนาออนไลน์ “จับตาการปฏิรูป WTO ยุค New Normal” 23 ส.ค.นี้

img


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดเสวนาออนไลน์ “จับตาการปฏิรูป WTO ยุค New Normal” วันที่ 23 ส.ค. เชิญ “ดร.ซุป” ให้มุมมองการปฏิรูป WTO ให้ทันต่อเศรษฐกิจและการค้าโลก พร้อมทีมกูรูร่วมวิเคราะห์และให้ความคิดเห็นประเด็นเจรจาภายใต้ WTO ที่จะนำเสนอที่ประชุมรัฐมนตรีครั้งที่ 12 ปลายปีนี้   
        
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ เตรียมจัดงานเสวนาออนไลน์เรื่อง “จับตาการปฏิรูป WTO ยุค New Normal” ในวันที่ 23 ส.ค.2564 เวลา 10.00–13.00 น. โดยดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ จะเป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนา และ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก (WTO) และเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) จะกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “มุมมองต่อความสําคัญของระบบการค้าพหุภาคี และบทบาทของ WTO ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการค้าโลกในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 รวมทั้งความพยายามของ WTO ในการปฏิรูปองค์กรเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
         
ทั้งนี้ กรมฯ ยังได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและความเห็นเกี่ยวกับประเด็นการเจรจาภายใต้ WTO เช่น การปฏิรูป WTO การอุดหนุนประมง การเจรจาเกษตร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และการดำเนินงานของ WTO ภายใต้บริบทการค้าระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงบทบาทของ WTO ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการค้าและการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลก
         
“เป็นโอกาสที่ผู้เข้าร่วมเสวนาจะได้ทราบความคืบหน้าการเจรจา WTO ในประเด็นต่าง ๆ ที่สมาชิก WTO อยู่ระหว่างผลักดันให้ได้ข้อสรุป เพื่อเป็นผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก (Ministerial Conference: MC) ครั้งที่ 12 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พ.ย.–3 ธ.ค. 2564 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ที่ถือเป็นการประชุมที่มีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางและนโยบายของ WTO ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดกฎระเบียบทางการค้าที่สมาชิก WTO 164 ประเทศ ต้องปฏิบัติ”นางอรมนกล่าว
         
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาสามารถลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่https://zoom.us/webinar/register/WN_KJGA4CdRS-y-6pIxophxSQ หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.