Header Ads

Header ADS

สจล. จับมือ เมดิกรีน เสริมทัพบุคลากรด่านหน้า ร่วมมอบผลิตภัณฑ์แอนตาเวียร์ นวัตกรรมสมุนไพรไทยต้านโค วิด-19


สจล. จับมือ เมดิกรีน เสริมทัพบุคลากรด่านหน้า


ร่วมมอบผลิตภัณฑ์แอนตาเวียร์ นวัตกรรมสมุนไพรไทยต้านโค


วิด-19

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับ บริษัท เมดิกรีน จำกัด โดย ดร.เกรียงศักดิ์ ขาวเนียม นายวโรกาส ตาปสนันทน์ และ นายสร้างบุญ แสงมณี กรรมการบริษัทฯ ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอนตาเวียร์ เดินหน้าช่วยเหลือบุคลากรด่านหน้าในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ต่างๆ โดยร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์ แอนตาเวียร์ (Antavir) นวัตกรรมสมุนไพรไทยเสริมภูมิต้านโควิด-19 ได้แก่ ชุดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แอนตาเวียร์ สเปรย์ต้านไวรัส-แบคทีเรียสำหรับช่องปากและลำคอ Antavir Oral Care Spray และเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาด รวมมูลค่ากว่า 173,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ห่วงใยคนสาคร วัฒนา แฟคตอรี่ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะแพทย์ พยาบาล และบุคคลากรด่านหน้าในการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโควิด-19 

  นอกจากนี้ ยังส่งมอบชุดผลิตภัณฑ์แอนตาเวียร์ ให้กับสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ในการเสริมภูมิต้านโควิด-19 อีกด้วย

สำหรับ ผลิตภัณฑ์ แอนตาเวียร์ สุดยอดนวัตกรรมสมุนไพรไทยเสริมภูมิ


ต้านโควิด-19 เป็นสูตรตำรับที่พัฒนาจากสมุนไพรที่มีงานวิจัยรองรับในการยับยั้งเชื้อไวรัส


โดยเฉพาะ โดยคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ


ทหารลาดกระบัง ร่วมกับภาคเอกชนคือ บริษัท เมดิกรีน จำกัด อุดมด้วย


สารสกัดจากสมุนไพรนานาชนิด เช่น สารสกัดพลูคาว สารสกัดขมิ้น สาร


สกัดกระชายขาว สารสกัดเบตากลูแคนจากยีสต์ สารสกัดถั่งเช่า และ


สารสกัดเห็ดหลินจือ โดยมีสรรพคุณในการช่วยเสริมภูมิร่างกาย ต้าน


การอักเสบ ยับยั้งเชื้อไวรัส และลดการขยายตัวของไวรัส แบ่งเป็น 2 รูป


แบบ คือ แอนตาเวียร์แบบแคปซูล และแอนตาเวียร์แพนดูรา หรือแบบ


ซอฟต์เจล


ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ แอนตาเวียร์ ได้ที่ Facebook


 page: medigreen Thailand หรือ Line ID: @medigreen
ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.