Header Ads

Header ADS

สร้างชาติไทยไร้คอร์รัปชัน ! กับคนรุ่นใหม่เจ้าของไอเดียเครื่องมือต้านโกง


สร้างชาติไทยไร้คอร์รัปชัน ! กับคนรุ่นใหม่เจ้าของไอเดียเครื่องมือต้านโกง

งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT และเครือข่าย ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล,  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “คบเด็กสร้างชาติ” ในรูปแบบ Virtual Event ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

ภายในงานนี้ได้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ผู้เข้าแข่งขันเข้ารอบ ทีมสุดท้าย ของกิจกรรม ACTkathon: Anti-Corruption VIRTUAL HACKATHON 2021 “พลิกเกมโกงให้อยู่หมัด สร้างไอเดียรัฐเปิดเผย” ร่วมนำเสนอไอเดียเครื่องมือ และสะท้อนมุมมองถึงปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน  ความตั้งใจในการสร้างชาติในฐานะคนรุ่นใหม่

ชานนท์ ไตรสิงห์ (โจ๊ก) ตัวแทนทีม Voice of Change : ระบบร้องเรียนในระดับองค์กร พลตฟอร์มที่รับเรื่องและรวบรวมข้อมูลคัดกรองเบื้องต้นเพื่อนำ ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

ชานนท์กล่าวเปรียบเทียบแพลตฟอร์มของพวกเขาเหมือนวัคซีน การทุจริตเป็นไวรัส และประเทศชาติเสมือนร่างกาย เพราะฉะนั้นหน้าที่ของวัคซีนไม่ได้มีหน้าที่กำจัดตัวไวรัส  แต่เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแกร่ง ต่อสู้กับไวรัส ไม่ให้เกิดผลเสียต่อร่างกายเรา เช่นเดียวกับ แพลตฟอร์มที่สร้างขึ้น ไม่ได้มีหน้าที่ไปตัดสินว่าใครผิดใครถูก ไม่สามารถทำให้การทุจริตหายไปได้หมดก็จริง  แต่ตัวแพลตฟอร์มนี้จะช่วยรวบรวม ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทำให้การทุจริตทำได้ยากขึ้น ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลย คือ ความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้แพลตฟอร์มตรงนี้

“แพลตฟอร์มของเราเป็นเหมือนวัคซีน การทุจริตเหมือนไวรัส ประเทศชาติเหมือนร่างกาย วัคซีนไม่ได้มีเพื่อกำจัดไวรัสแต่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เรา ซึ่งความคาดหวังของผมในอนาคต ก็อยากให้แพลตฟอร์มเหล่านี้ เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่สามารถใช้งานได้จริง แล้วค่อยแพร่ขยายออกไป เหมือนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในการต่อสู้กับการทุจริต เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง”

กษิมาภรณ์ ชุ่มใจ (กัล) ตัวแทนทีม Blocklander แก้ปัญหารุกล้ำ พื้นที่ป่าสงวน ไอเดียการใช้ “แผนที่รวมศูนย์ (Centralized Map)” รวบรวมแผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม ใช้เทคโนโลยี Building Detect ตรวจจับสิ่งก่อสร้างจากภาพถ่ายดาวเทียม

กษิมาภรณ์ กล่าวว่า ทุกวันนี้หลายคนมีความคิดว่าคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ เพราะเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานาน พวกตนก็เป็นส่วนหนึ่งของคนรุ่นใหม่ที่เคยมีความคิดนี้เช่นกัน แต่เมื่อได้เข้าร่วมแข่งขัน ACTkathon: Anti-Corruption VIRTUAL HACKATHON 2021 แล้ว พบว่ามีคนจำนวนหนึ่งที่มีความสนใจปัญหานี้ และจากการพูดคุยต่อยอดกับทางทีม ACT ที่รับปากว่าจะสนับสนุนพัฒนาไอเดียของทีมให้เกิดขึ้นได้จริงในอนาคต  ก็รู้สึกมีความหวังว่า มีความเป็นไปได้ที่สังคมไทยเราจะไร้คอร์รัปชันได้

“สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการต้านโกงในอนาคต คือ อยากให้มีการตรวจสอบและลงโทษคนที่โกง คอร์รัปชันจริงๆ ให้เห็นว่ามันมีผลลัพธ์เกิดขึ้น เพื่อกระตุ้นให้สังคมขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพราะหนึ่งความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลง ถ้านำมารวมกันหลายความคิด ก็จะเกิดเป็นพลัง ขับเคลื่อนให้สังคมไทยไร้คอร์รัปชันได้จริง”

วรพัชชา บุญมี (หลุย) ตัวแทนทีม PICA :  เรดาห์จับโกง  แอปพลิเคชันร้องเรียนที่เปิดให้คนทั่วไปช่วยจับโกงผ่านเทคโนโลยีที่มีอยู่ในมือ และแชร์ต่อได้

วรพัชชา กล่าวว่า ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศไทยมีมานานและฝังรากลึก  แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่แค่องค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือคนใดคนหนึ่งจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เอง เพราะฉะนั้น หัวใจสำคัญของกระบวนการต้านโกง ในมุมมองของพวกเรา จึงไม่ได้คาดหวังว่า จะต้องมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอะไร แต่ว่าเราคาดหวังว่าเทคโลโลยีที่เอาเข้ามาใช้ จะต้องเข้าถึงง่าย จูงใจให้คนอยากเข้ามามีส่วนร่วม  เพื่อสร้างความเชื่อที่ว่า การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องทำ ดังนั้นอยากเชิญชวนคนรุ่นใหม่ และคนรุ่นใหญ่ไฟแรง ที่อยากเห็นสังคมไทยไร้คอร์รัปชันทุกคนว่า ขอให้เชื่อมั่นว่า ทุกคนไม่ได้อยู่คนเดียว ตัวพวกเราทีม PICA และเพื่อนๆอีก ทีม รวมถึงผู้ใหญ่จากหลายๆองค์กรก็ได้ให้คำมั่นสัญญาว่า เราจะร่วมสู้ไปด้วยกัน

“เพราะพวกเราเชื่ออย่างหนักแน่นว่า แรงกระเพื่อมเพียงเล็กๆจากสองมือของคนทุกคน ถ้ามันถูกส่งไปยังจุดเดียวกัน ด้วยการปักธงเป้าหมายเดียวกัน สร้างเป็นเครือข่ายของคนที่รักความโปร่งใส ไม่ยินยอมที่จะจมอยู่กับปัญหาเดิมๆ ขอให้ลุกขึ้นมาต้านโกงด้วยกัน สร้างสังคมที่ไร้การเอารัดเอาเปรียบ การรวมพลังนี้ก็จะต้องชนะเหล่าคนโกงอย่างแน่นอน แล้วก็พาประเทศไทยไปให้ไกลกว่านี้กัน”

ศุภฤกษ์ พิสิฐศุภกานต์ (จัมพ์) ตัวแทนทีม Corruption Analysis กินยกแก็ง : แพลตฟอร์มต้านโกงซึ่งใช้พลังของ data มาช่วยในการ identify ปัญหาและเรื่องราวต่างๆ โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน ตัวละครหลัก ได้แก่ นักการเมือง ญาตินักการเมือง และนักธุรกิจ

ศุภฤกษ์ กล่าวว่า แพลตฟอร์ม กินยกแก๊ง เริ่มจากความคิดว่า คอนเน็กชัน ที่ดูเป็นคำธรรมดาในสังคมไทย แต่ถ้าคอนเน็กชันนั้นอยู่บนผลประโยชน์จากภาษีของประชาชน ก็จะนำไปสู่เป็นการใช้เงินภาษีที่ไม่มีประสิทธิภาพโดยส่วนตัวค่อนข้างเชื่อว่าทุกคนในประเทศอยากเห็นประเทศดีขึ้นทั้งนั้น ดังนั้น อยากจะเชิญชวนทุกคนให้ออกมาทำในสิ่งที่ตัวเองถนัด และมีส่วนช่วยอะไรบางอย่างให้กับสังคมไม่ว่าจะเรื่องเล็กน้อยหรือใหญ่โตก็ตาม ที่สำคัญต้องไม่เพิกเฉย ท้อถอย ยอมแพ้กับการคอร์รัปชันก่อน

“แค่เราอย่าไปยอมว่า ฉันโดนคอร์รัปชัน  แล้วก็จะปล่อยมันผ่านไป เราแค่ออกมาแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือทำอะไรบางอย่าง เพื่อสะท้อนว่า เราไม่ได้เป็นผู้ถูกกระทำอย่างเดียว  ผมก็คิดว่ามันน่าจะช่วยได้ ไม่มากก็น้อยแน่นอน”

ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ (มิกกี้)  ตัวแทนทีมขิงบ้านเรา รู้จักชุมชนของเราให้ดีกว่าที่เคย แพลตฟอร์มเน้นไปที่การตรวจสอบการใช้งบประมาณของท้องถิ่น โดยพัฒนาแพลตฟอร์มต่อยอดแอปพลิเคชั่น ACT Ai ทำให้การนำเสนอข้อมูลของงบประมาณท้องถิ่นเข้าใจง่าย เพื่อให้คนช่วยกันติดตามการใช้งบประมาณอย่าง มีเป้าหมายหลักอยู่ที่การ “ให้คนในชุมชนรู้จักชุมชนของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น

ยุทธนา กล่าวว่า  เชื่อว่าประเทศไทยสามารถเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้   อย่างน้อยก็ในช่วงชีวิตของตน ซึ่งตนอยากส่งต่อประเทศไทยที่น่าอยู่ให้กับคนรุ่นหลัง เพราะโดยส่วนตัวยังมีความหวังกับประเทศนี้อยู่ จึงอยากมีส่วนร่วมที่จะทำให้ประเทศนี้ดีขึ้น โดยเชื่อว่าปัญหาหนึ่งปัญหาเราสามารถหาทางออกได้หลายวิธี อย่างเช่นปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน  เราก็ได้ไอเดียปราบโกงแล้วอย่างน้อย 20 ไอเดีย จากเวที ACTkathon: Anti-Corruption VIRTUAL HACKATHON 2021

“ เพราะว่าเรากำลังต่อสู้กับปัญหาเชิงโครงสร้าง ซึ่งมันเป็นสงครามระยะยาว และเราก็ทำกันแค่ไม่กี่คน แค่นี้ไม่ได้ด้วย ผมอยากให้ทุกท่านร่วมสนับสนุนพวกเราทุกๆทีม หวังว่าในอนาคตจะได้เห็นโครงการแบบนี้อีกและก็หวังว่าทุกโครงการจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องด้วย เพราะว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน มันเป็นเรื่องของพวกเราทุกคน”

เป็นเสียงสะท้อนและความมุ่งมั่นของคนรุ่นใหม่บางส่วน ที่ต้องการสร้างชาติไทยไร้คอร์รัปชัน ซึ่งจะกลายเป็นจริงไม่ได้หากขาดความร่วมมือผสานพลังของทุกฝ่าย รวมทั้ง คนรุ่นใหญ่ หรือ ผู้ใหญ่ ที่จะมาร่วมมือ ร่วมคบเด็กสร้างชาติไปด้วยกัน

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.