Header Ads

Header ADS

วันล้างมือโลก 2021 / 2564 วันล้างมือโลกเป็นวันสำคัญของโลก

วันล้างมือโลก 2021 / 2564 วันล้างมือโลกเป็นวันสำคัญของโลก

วันล้างมือโลก

วันการล้างมือโลก (Global Handwashing Day) เป็นการรณรงค์เพื่อกระตุ้นและระดมประชากรกว่าล้านคนทั่วโลกให้ล้างมือด้วยสบู่ การรณรงค์ดังกล่าวเป็นการอุทิศให้กับความตระหนักที่เพิ่มขึ้นของการล้างมือพร้อมสบู่ ซึ่งเป็นการป้องกันเชื้อโรคที่สำคัญได้ทางหนึ่ง วันการล้างมือโลกเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นหลังจากสัปดาห์น้ำโลกประจำปี 2551 ซึ่งถูกจัดขึ้นในเมืองสตอกโฮล์ม ระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคม และริเริ่ม Public Private Partnership for Handwashing (PPPHW) วันการล้างมือโลกถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551 ซึ่งเป็นการเลือกโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ พร้อมกับเลือกให้ปี 2551 เป็นปีสากลแห่งการรักษาอนามัย

สามารถติดเชื้อโรคทางไหนบ้าง

การแพร่เชื้อโรคผ่านการเตรียมอาหารและการบริโภค

การสัมผัสใกล้ชิดกับคนป่วย

การสัมผัสมือที่ปนเปื้อน

การมีสุขนิสัยในการใช้ห้องน้ำที่ไม่ดี

การสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อโรคและแบคทีเรีย

เนื่องจากมือของเราสัมผัสพื้นผิวต่าง ๆ หรือสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่มีผู้คนผ่านไปมาตลอดเวลา เราจึงไม่อาจมั่นใจในสุขอนามัยได้ด้วยตาเปล่า นอกจากนั้น ผู้คนเข้าใจผิดว่าพื้นผิวที่ดูสะอาดหมายถึงพื้นผิวที่มีอนามัย โดยอันที่จริงแล้วพื้นผิวที่สะอาดอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคก็เป็นได้ คนเราเข้าห้องน้ำปีละประมาณ 2,500 ครั้งหรือคิดเป็น 6 ถึง 8 ครั้งต่อวัน ซึ่งทำให้เรายิ่งมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนข้าม (cross-contamination) และการสัมผัสกับเชื้อโรคอย่างเชื้อซาลโมเนลลา หรือการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น

การหมั่นเตือนตัวเองให้ล้างมือนาน 20 วินาที และการดูแลอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการล้างมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น สบู่ล้างมือ กระดาษเช็ดมือ แอลกอฮอล์ล้างมือ หรือเครื่องเป่ามือ จะช่วยส่งเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีได้

คำขวัญวันล้างมือโลก

การล้างมือถูกวิธี ทั้งก่อนหลังสร้างพลังป้องกัน เราสดใส ชาวสวนดอกและผู้ป่วยให้ปลอดภัยด้วยทุกคนใส่ใจใฝ่ล้างมือ

รักชีวิตพิชิตเชื้อแพร่ ช่วยกันแก้แค่ล้างมือ

ล้างมือก่อนหลังสัมผัส ปฏิบัติเป็นนิสัย ชีวีปลอดภัย ไม่ติดเชื้อ

ล้างมือให้เป็นนิสัย ห่างไกลโรคร้าย ร่างกายแข็งแรง

ป้ายรณรงค์ล้างมือ

ป้ายรณรงค์ล้างมือ

การล้างมือด้วยสบู่เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและไม่แพงในการป้องกันโรคท้องร่วง อันเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในบ้าน โรงเรียนและในประชาคมทั่วโลก โรคปอดบวมและโรคท้องร่วงเป็นโรคที่ฆ่าชีวิตเด็กทั่วโลกกว่า 3.5 ล้านคนต่อปี และตามเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ การล้างมือด้วยสบู่ก่อนรับประทานอาหารหรือหลังการใช้ห้องน้ำจะสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้มากกว่าการฉีดวัคซีนหรือการใช้ยารักษา และลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคท้องร่วงได้ 50% และโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ 25%

การล้างมือ 7 ขั้นตอน

การล้างมือ 7 ขั้นตอน

ถูฝ่ามือ

ถูหลังมือและซอกนิ้ว

ฝ่ามือถูฝ่ามือและถูซอกนิ้ว

ถูหลังนิ้วมือ ถูฝ่ามือ

ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ

ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ

ถูรอบข้อมือ

ประโยชน์การล้างมือ

มือสะอาด อาหารปลอดภัย ห่างไกลโรคตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคอาหารสะอาด ปลอดภัย และมีประโยชน์ ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือการล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร และการใช้ช้อนกลางจะเป็นการลดการปนเปื้อนของเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย นายคำรณ ไชยศิรินายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่าการล้างมือให้สะอาดเป็นวิธีหนึ่งในการลดเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของคนเรา โดยเฉพาะประชาชนภาคอีสานนิยมบริโภคข้าวเหนียว จะต้องใช้มือหยิบจับอาหารเข้าสู่ปาก

นายแพทย์สาธารณสุขย้ำการล้างมือจะต้องทำเป็นนิสัย และปลูกฝังให้ลูกหลานปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง ล้างมือหลังขับถ่ายทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยควรล้างมือตามขั้นตอนจึงจะทำให้มือสะอาด และป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ในระดับหนึ่งและจะต้องใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารทุกครั้ง เป็นการป้องกันโรคติดต่อจากเชื้อไวรัส แบคที่เรียและโรคติดต่อต่าง ๆ

ลดภาวะการเจ็บป่วยได้ 43%

ลดจำนวนเชื้อโรคได้ 28%

กระตุ้นผู้ร่วมงานได้ 38%

เพิ่มความปลอดภัยและความพึงพอใจได้ 16%


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.