Header Ads

Header ADS

อาเซียนลุยทำแผนปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เตรียมชงผู้นำให้ความเห็นชอบปลายเดือนนี้

img

คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) นัดประชุม 18 ต.ค.นี้ เตรียมหารือร่วมรัฐมนตรีด้านดิจิทัล ทำแผนผลักดันอาเซียนไปสู่ยุคดิจิทัล และยกร่างแถลงการณ์ชงผู้นำรับรองในการประชุมปลายเดือนนี้ พร้อมติดตามความคืบหน้าด้านเศรษฐกิจ การทบทวนแผนงาน AEC Blueprint 2025 ครึ่งทาง การทำวิสัยทัศน์อาเซียน และรับรองเอกสารสำคัญ ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน แผนดิจิทัล การส่งเสริม MSMEs
         
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมฯ เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ 20 ในวันที่ 18 ต.ค.2564 โดยมีไฮไลต์สำคัญของการประชุมในครั้งนี้ คือ การประชุมครั้งแรกของ AEC Council กับรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล เพื่อร่วมหาแนวทางผลักดันอาเซียนให้ไปสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) โดยจะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ของผู้นำอาเซียนว่าด้วยการยกระดับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน ก่อนเสนอผู้นำอาเซียนรับรองและประกาศในการประชุมซัมมิต ปลายเดือนต.ค.2564
         
ส่วนประเด็นอื่น ๆ จะมีการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตลอดปีที่ผ่านมา เช่น ประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจที่บรูไน ในฐานะประธานอาเซียนผลักดันให้สำเร็จในปีนี้ การทบทวนแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint 2025) ระยะครึ่งทาง และการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี ค.ศ.2025        

นอกจากนี้ จะมีการร่วมรับรองเอกสารสำคัญ เช่น กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นแนวทางที่อาเซียนสามารถนำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน แผนงานในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นดิจิทัลของอาเซียน (แผนงานบันดาร์เสรีเบกาวัน) เป็นแผนดำเนินการในระยะสั้นและระยะกลางให้อาเซียนเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการสร้างความเข้มแข็งของนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกอาเซียนสร้างความเข้มแข็งของกลไกในการเก็บข้อมูลทางธุรกิจของผู้ประกอบการ และการพัฒนาระบบการจดทะเบียนธุรกิจให้ทันสมัย โดยการนำเลขทะเบียนนิติบุคคลเดียวมาใช้ร่วมกันทั้ง 10 ประเทศสมาชิก 
         
ทั้งนี้ ในช่วง 8 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-ส.ค.) การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่า 72,546 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 16.25% โดยไทยส่งออกไปอาเซียน มูลค่า 42,024.88 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 12.91% และนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 30,521.12 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 21.17% ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสำคัญของไทยในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.