Header Ads

Header ADS

“จุรินทร์”ผลักดันเปิดด่านท่าเส้น ส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว ระหว่างไทย-กัมพูชา

img

“จุรินทร์”ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการยกระดับด่านท่าเส้น เผยเอกชนเสนอให้มีการเปิดด่าน เพื่อส่งเสริมการค้าไทย-กัมพูชา และการท่องเที่ยวระหว่างกัน มอบผู้ว่าฯ ทำเรื่องเสนอสภาความมั่นคงขอเปิดด่าน ชงใช้วิธีตั้งคอนเทนเนอร์เป็นออฟฟิศใช้ทำงานไปพลาง มั่นใจช่วยหนุนการค้าขายเพิ่มขึ้นแน่
         
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าในการยกระดับช่องทางการค้าทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น สู่จุดผ่านแดนถาวร ณ ด่านบ้านท่าเส้น อำเภอเมือง จังหวัดตราด ว่า ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ภาคเอกชน ฝ่ายความมั่นคง และตัวแทนภาคส่วนอื่น ๆ ซึ่งภาคเอกชนได้เสนออยากให้มีการเปิดด่านท่าเส้น เพื่อส่งเสริมการค้าขายระหว่างไทยกับกัมพูชา และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน จึงได้มีมติว่าจะให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการทำเรื่องไปยังสภาความมั่นคง เพื่อขอให้มีการเปิดด่านที่นี่ จะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม อาจจะนำไปสู่การเปิดด่านถาวรขึ้นที่นี่ แต่ยังมีขั้นตอนบางส่วน เพราะมีประเด็นเรื่องสิ่งที่ค้างคา การปักปันเขตแดน และประเด็นที่ยังไม่ยุติที่เป็นห่วงว่ากัมพูชาได้สร้างอาคารบางส่วนล้ำเข้ามาในเขต no man land เขตที่ไม่สามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างได้ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ที่ต้องหาข้อยุติต่อไป
         
ทั้งนี้ ในหลักการเห็นตรงกันว่าถ้าสามารถดำเนินการจนจบกระบวนการ ควรจะได้มีการเปิดด่านที่นี่ ซึ่งถ้าจะเป็นด่านถาวร ต้องรองบประมาณ รอการก่อสร้างอาคาร ใช้เวลาหลายปี ถ้าเห็นตรงกัน อาจใช้วิธีตั้งคอนเทนเนอร์ 2 ฝ่าย เอาส่วนราชการที่จำเป็นมาทำงานพลางก่อน เช่น ศุลกากร ตม. ฝ่ายความมั่งคง หรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขอนามัยของสินค้าที่ข้ามไปมา และในอนาคตอาจสามารถรับนักท่องเที่ยวผ่านแดน เพื่อมาเที่ยวในไทยและไทยไปเที่ยวฝั่งกัมพูชาได้ต่อไป
         
ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเร่งดำเนินการเสนอเรื่องไป ซึ่งผมจะช่วยติดตาม เพราะเท่าที่ฟังประชาชนในพื้นที่ อยากเห็นด่านนี้เปิด จากหาดเล็กที่มีอยู่แล้ว 1 ด่าน แต่การเปิดหลายช่อง ในทางการค้าเป็นผลดี เพราะประเทศกำลังต้องการรายเข้าเข้าประเทศ และการค้าขายระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชา เราได้ดุลเกือบหมื่นล้านบาทต่อปี จะเป็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ แต่ความมั่นคง ก็เป็นประเด็นที่สำคัญต้องดูควบคู่กันไปว่าความสมดุลอยู่ตรงไหน ระดับรัฐบาลจะช่วยดูอีกขั้นตอนหนึ่ง”นายจุรินทร์กล่าว
         
ปัจจุบันด่านทั่วประเทศมีอยู่ 97 ด่าน ตอนนี้เปิดได้แล้ว 46 ด่าน ซึ่งตนจะทยอยผลักดันให้มีการเปิดด่านที่ปิดไปเพราะโควิด-19 ต่อไป โดยถ้าปัญหาโควิด-19 คลี่คลายทั้ง 2 ด้าน ก็สามารถเปิดได้ เพราะตัวเลขการค้าชายแดนเป็นบวก 30-40% สำหรับ 8 เดือนที่ผ่านมา ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดี และได้ดุลเยอะ เป็นแสนล้านบาท ดังนั้น จึงเป็นแนวทางการทำงานเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้ประเทศต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.