Header Ads

Header ADS

“แลคตาซอย” คว้ารางวัลที่สุดของแบรนด์นมถั่วเหลืองอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค

“แลคตาซอย” คว้ารางวัลที่สุดของแบรนด์นมถั่วเหลืองอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค


นางสาวมัลลิกา จิรพัฒนกุล ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท แลคตาซอย จำกัด เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือง “แลคตาซอย” ได้รับรางวัล “Thailand’s Most Admired Brand 2021” ในฐานะแบรนด์ที่น่าเชื่อถือและครองใจผู้บริโภคหมวด “อาหารและเครื่องดื่ม” กลุ่ม “นมถั่วเหลือง” จากผลสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคทั่วประเทศ โดยนิตยสารแบรนด์เอจ  

 

“ตลอดระยะเวลา 40 ปี ของการดำเนินธุรกิจ แลคตาซอยมุ่งมั่นและใส่ใจในการยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรางวัลที่ได้รับถือเป็นความสำเร็จของทีมงานแลคตาซอยทุกคน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้แลคตาซอยเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองที่น่าเชื่อถืออันดับ 1 และครองใจผู้บริโภคทั่วประเทศ ถือเป็นกำลังใจและแรงผลักดันให้แลคตาซอยไม่หยุดยั้งในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพและให้คุณประโยชน์แก่ร่างกาย ด้วยรสชาติที่หลากหลาย และบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม  รวมไปถึงการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อคืนกำไรให้กับผู้บริโภคที่เชื่อมั่นในแบรนด์แลคตาซอยอย่างต่อเนื่อง” 

 

สำหรับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2021 ได้รับการยอมรับจากนักการตลาดและผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน 21 ปี มีการทำแบบสอบถามและวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในแต่ละปีจะมีการพัฒนายกระดับวิธีวิจัย และการตรวจสอบข้อมูล ตลอดจนการปรับแบบสอบถามอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นับเป็นอีกดัชนีที่ช่วยชี้วัดการรับรู้ของแบรนด์ ทั้งยังเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.