Header Ads

Header ADS

มูลนิธิ EDF ชวนร่วมส่งต่อความช่วยเหลือให้ศูนย์พักคอยป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่ขาดแคลน

มูลนิธิ EDF ชวนร่วมส่งต่อความช่วยเหลือให้ศูนย์พักคอยป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่ขาดแคลน

จากความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียนและชุมชนตลอดการดำเนินงานมากว่า 30 ปี ทำให้ตลอดระยะเวลาการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ได้ร่วมมือกับพันธมิตรภาคธุรกิจเอกชนและหน่วยงานท้องถิ่นช่วยป้องกันการระบาดของโรค รวมถึงประสานงานมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นให้โรงเรียนและโรงพยาบาล และระดมทุนจัดซื้อสิ่งของที่จำเป็นให้โรงเรียนในพื้นที่ชนบทห่างไกลตลอดมา

 ล่าสุด มูลนิธิ EDF ชวนสาธารณชนร่วมช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการร่วมบริจาคเงินภายใน 30 พฤศจิกายน 2564เพื่อนำไปจัดซื้อเวชภัณฑ์ อาหารแห้ง และอุปกรณ์ดูแลสุขอนามัยที่จำเป็น โดยทางมูลนิธิได้ผนึกกำลังร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายโครงการทุนการศึกษาในพื้นที่ในการประสานงานกับศูนย์พักคอยหรือชุมชนในพื้นที่เป้าหมายเพื่อจัดหาสิ่งของที่จำเป็นและส่งมอบ โดยมีศูนย์พักคอยเป้าหมายได้แก่ ศูนย์พักคอยใต้ร่มบารมี เทศบาลตำบลปากน้ำโดยร่วมมือกับโรงเรียนปากน้ำโจ้โล้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์พักคอยวัดดู่ใหญ่วนารามและชุมชนโดยรอบ โดยความร่วมมือกับโรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญโดยความร่วมมือกับโรงเรียนบ้านโดนสวาง อำเภอพิสัย จังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะโดยความร่วมมือกับโรงเรียนบ้านพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และศูนย์พักคอยในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

 ผู้สนใจสามารถบริจาคออนไลน์ได้ที่https://www.edfthai.org/index.php?page=how_you_can_help...  หรือโอนเงินร่วมบริจาคผ่านบัญชี "มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF)"ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 161-4-56698-0 ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 070-2-45369-0 ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 980-7-59891-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี319-2-77744-8 และธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 069-2-41110-1 โดยหลังโอนเงินบริจาคแล้วสามารถส่งเอกสารการโอนและแจ้งรายละเอียดเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมายได้ที่อีเมลpublic@edfthai.org หรือสอบถามข้อมูลได้ที่โทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11

 สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสและมีความเท่าเทียมทางการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 โดยทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในโรงเรียนเขตพื้นที่ต่าง ๆ และจากการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มูลนิธิได้รับรางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทยประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และเดอะรีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น โดยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานสามารถคลิกไปได้ที่ www.edfthai.org

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.