Header Ads

Header ADS

“พาณิชย์”มอบประกาศขึ้นทะเบียน GI ทุเรียนจันท์ สินค้าลำดับที่ 3 ของจันทบุรี

img

“พาณิชย์”มอบประกาศขึ้นทะเบียน GI ทุเรียนจันท์ เป็นสินค้าลำดับที่ 152 ของไทย และเป็นลำดับที่ 3 ของจังหวัดจันทบุรี

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ต.ค.2564 ที่ผ่านมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบประกาศการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้า “ทุเรียนจันท์” ของจังหวัดจันทบุรี เป็นสินค้า GI ล่าสุดของไทย โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้แทนรับมอบ หลังจากที่กรมฯ ได้ประกาศขึ้นทะเบียน GI ไปเมื่อวันที่ 29 ก.ย.2564 ซึ่งเป็นสินค้า GI ลำดับที่ 152 ของไทย และลำดับที่ 3 ของจันทบุรี ต่อจากสินค้าพริกไทยจันท์และเสื่อจันทบูร
         
สำหรับทุเรียนจันท์ หมายถึง ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง ได้แก่ พันธุ์พวงมณี พันธุ์นกหยิบ พันธุ์ทองลินจง พันธุ์นวลทองจันทร์ พันธุ์กบสุวรรณ และพันธุ์ทางการค้า ได้แก่ พันธุ์จันทบุรี 1 ถึงพันธุ์จันทบุรี 10 ที่มีเนื้อละเอียด สีเหลือง หรือเหลืองเข้ม หรือเหลืองอมส้ม เนื้อหนาละเอียด มีเส้นใยน้อย หรือไม่มีเส้นใย รสชาติหวานมันหรือหวานแหลม ปลูกและผลิตในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  

ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรมฯ ได้ขึ้นทะเบียน GI ครบแล้วทั้ง 77 จังหวัด รวม 152 รายการ สร้างมูลค่าทางการตลาดสูงกว่า 36,000 ล้านบาท และยังอยู่ระหว่างการผลักดันให้มีการควบคุมคุณภาพสินค้า การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การขยายช่องทางการตลาด ตลอดจนการประชาสัมพันธ์สินค้า GI ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน  

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนของชาวจังหวัดจันทบุรีและพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ต้องขอขอบคุณนายจุรินทร์ และกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่เร่งพิจารณาและขึ้นทะเบียน GI อย่างรวดเร็ว นับได้ว่าทุเรียนจันท์ เป็นอีกหนึ่งสินค้า GI ที่จังหวัดของเราภาคภูมิใจ สร้างชื่อเสียง สร้างรายได้ และทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างต่อเนื่อง การขึ้นทะเบียน GI ทุเรียนจันท์ มีคุณค่าต่อชาวสวนทุเรียนอย่างยิ่ง โดยเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยเพิ่มมูลค่าให้ทุเรียนจันท์ รวมถึงผลักดันให้ทุเรียนจันท์มีชื่อเสียงมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.