Header Ads

Header ADS

ILINK ติดอันดับ “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 พร้อมลุ้น Investor Relations Awards บนเวที “SET Awards 2021”


ILINK ติดอันดับ หุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 พร้อมลุ้น Investor Relations Awards บนเวที “SET Awards 2021

นางสาววริษา อนันตรัมพร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือILINK ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และผู้นำเข้า และค้าส่งอุปกรณ์เครือข่ายส่งสัญญาณ เปิดเผยว่า “ILINK ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand SustainabilityInvestment (THSI) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่3 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่บริษัทฯ จะเติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนและนำแนวคิดต่อยอดที่คำนึงถึง มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ และมีการเตรียมรับมือกับความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนต่อไป

ซึ่งในปี 2564 นี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร จัดงาน“SET Awards 2021 ในรูปแบบ Virtual Event เพื่อรองรับมาตรการของรัฐบาลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมมอบรางวัลในกลุ่ม Business Excellence และ SustainabilityExcellence ซึ่ง ILINK ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณารางวัล SET Awards กลุ่ม Business Excellence ในรางวัลประเภท Investor Relations Awards ประจำปี 2564 อีกด้วย โดยพิธีประกาศผลรางวัล จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ที่จะถึงนี้

 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.