Header Ads

Header ADS

“จุรินทร์”ขายของ ฝากรัฐมนตรีกัมพูชาโปรโมตสินค้าไทยที่จำหน่ายใน klangthai.com

img

“จุรินทร์”สวมบทหัวหน้าทีมเซลส์แมน ฝากรัฐมนตรีกัมพูชา ช่วยโปรโมตสินค้าไทยที่จำหน่ายในแพลตฟอร์ม klangthai.com ที่มีอยู่กว่า 220 รายการ พร้อมรับเร่งรัดเปิดด่านหนองเอี่ยน เพิ่มช่องจราจรให้สินค้า ประสานแก้ปัญหาการจราจรหน้าด่าน ยันหนุนกัมพูชาเป็นเลขาธิการอาเซียน ตั้งเป้านัดประชุม JTC หารือส่งเสริมการค้าปีหน้า      
         
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหารือกับ ดร.ซก ซกกรัดทะยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และที่ปรึกษาส่วนตัวของ สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโซ ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา ที่ห้องรับรอง กระทรวงพาณิชย์ ว่า ได้ใช้โอกาสนี้ฝากท่านรัฐมนตรี ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าไทยที่ไปโพสต์ขายอยู่ใน klangthai.com ของกัมพูชา ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 220 กว่ารายการ ให้ชาวกัมพูชาได้รับทราบเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้าไทย และเพิ่มโอกาสในการส่งออกสินค้าไทย
         
ทั้งนี้ ยังได้หารือถึงการเปิดด่านหนองเอี่ยน เพื่อถ่ายเทการจราจรในการส่งออกนำเข้า ซึ่งมีความเห็นตรงกัน และเมื่อครั้งที่ตนไปเยือนกัมพูชาก่อนเกิดโควิด-19 ได้เจรจากับรัฐมนตรีการค้าท่านปาน สรศักดิ์ ที่พนมเปญ และมีความเห็นตรงกันว่าจะใช้วิธีการเปิดด่าน โดยไม่ต้องรอให้ด่านฝั่งไทยสร้างเสร็จแบบถาวร แต่จะใช้ตู้คอนเทนเนอร์ไปพลางก่อน เพื่อให้การค้าระหว่างกันเดินหน้าได้ ซึ่งจะมีการหารือเพื่อเร่งรัดการแก้ปัญหา และปัญหาติดขัดในบางส่วนให้เสร็จโดยเร็ว
         
ขณะเดียวกัน ได้รับประสานในการแก้ไขปัญหาการจราจรหน้าด่านที่ฝั่งไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้สินค้าจากไทยข้ามไปกัมพูชาได้โดยเร็วและสะดวกขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของระบบการจัดทำเอกสาร ที่กัมพูชาเห็นว่าอาจสามารถลดได้ เพื่อความสะดวก และกัมพูชายังได้ขอให้ไทยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้อตกลงในมาตรการด้านสุขอนามัยระหว่างกัน

นอกจากนี้ ได้แจ้งให้กัมพูชาทราบว่าใน 2 ปี หลังจากเลขาธิการอาเซียนของบรูไนหมดวาระ จะเป็นคิวของกัมพูชา ไทยยินดีที่จะสนับสนุนชื่อที่กัมพูชาได้เสนอ และสุดท้าย ได้แจ้งกัมพูชาว่าประสงค์จะเห็นการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างไทยกับกัมพูชาให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า โดยในปี 2561 กัมพูชาเป็นเจ้าภาพ ปี 2562 ไทยเป็นเจ้าภาพ แต่ติดโควิด-19 เลยต้องเลื่อน จึงได้แจ้งว่าถ้าเป็นไปได้ อยากเห็นการประชุม JTC ระหว่างไทยกับกัมพูชา เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างกันในต้นปีหน้า
         
ปัจจุบัน กัมพูชาเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับ 6 ของไทยในอาเซียน และอันดับที่ 26 ของโลก โดยในช่วง 8 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-ส.ค.) ไทยส่งออกไปกัมพูชา มูลค่า 141,000 ล้านบาท เพิ่ม 10.8% และไทยได้ดุล 120,000 ล้านบาท สินค้าส่งออกสำคัญของไทยที่ไปกัมพูชา เช่น น้ำมันสำเร็จรูป เพิ่ม 67.5% น้ำตาลทราย เพิ่ม 63.6% ยานยนต์ เพิ่ม 36.2% เคมีภัณฑ์ เพิ่ม 34.1% ส่วนสินค้าที่นำเข้า เช่น ผักผลไม้ มันสำปะหลัง เม็ดมะม่วงหิมพานต์ กล้วย พริก สินแร่และอัญมณี เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.