Header Ads

Header ADS

NEWS ขายธุรกิจโรงแรมโกยเงินเข้ากระเป๋า ประกาศชัดมุ่งเน้นนวัตกรรมทางการเงิน Fintech แบบครบวงจร พร้อมแถลงข่าวใหญ่เร็วๆนี้

      

                                

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS โดยนาย กฤษฎา พฤติภัทร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวาระสำคัญเกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่ มีการจำหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจเดิมออกเพื่อ เปลี่ยนทิศทางสู่ธุรกิจ Fintech ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในยุคดิจิทัล รวมถึงแต่งตั้งกรรมการใหม่ที่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยีและการเงินการลงทุนเข้ามาเสริมทัพ

ที่ประชุมฯ มีมติพิจารณาอนุมัติรายการจำหน่ายเงินลงทุน บริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จำกัด เป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,800,000 หุ้น (หรือร้อยละ 40) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรม เมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน ให้แก่ นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ (ผู้ซื้อ) ซึ่งเป็นนักลงทุนและดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอยู่แล้วในราคา 575 ล้านบาท

NEWS จะนำเงินที่ได้ไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนและต่อยอดการลงทุนในธุรกิจใหม่ด้านนวัตกรรมการเงินหรือ Fintech ที่บริษัทฯ ได้ทำการศึกษามาอย่างดีแล้ว ขณะนี้อยูในระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตทำบริษัทหลักทรัพย์ Liberator (บล.) และบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปปิตัล (บลน.) ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบระบบงานกับ ก.ล.ต. คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงเดือนธ.ค. 2564 ตลอดจนการให้บริการสินเชื่อระหว่างบุคคลต่อบุคคลโดยผ่านระบบออนไลน์และไม่ผ่านตัวกลาง (Peer to peer lending) อีกด้วย

และบอร์ดยังได้พิจารณาแต่งตั้งนาย บากบั่น บุญเลิศ เป็นรองประธานกรรมการ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านสื่อการลงทุนมาอย่างยาวนาน รวมถึงเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ จาก 8 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 2 ท่าน คือ 1.)นางสาว วราภรณ์ สุพฤกษาสกุล และ 2.) นางสาว ภาวลิน มาสะกี

ความเปลี่ยนแปลงด้านการดำเนินธุรกิจที่จะเกิดขึ้นกับ NEWS ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเจรจา และสรุปแผนธุรกิจ เพื่อให้มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางที่ดี ซึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมการอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้ NEWS ปรับโฉมใหม่และสร้างผลประกอบการที่ดีโดยจะเปิดแผนธุรกิจผ่านงานแถลงข่าวใหญ่เพิ่มเติมเร็วๆ นี้

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.