Header Ads

Header ADS

อมาโด้ ปรับทัพองค์กร พร้อมก้าวกระโดดและรับมือกับการเปลี่ยนผ่าน สู่ยุค Next Normal เต็มตัว

มาโด้ ปรับทัพองค์กร พร้อมก้าวกระโดดและรับมือกับการเปลี่ยนผ่าน สู่ยุค Next Normal เต็มตัว

บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด โดยนายธนาตรัยฉัตร ภูโชคอนันต์ ประธานเจ้าหน้าทบี่ ริหาร ผู้จัดจา หน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ อมาโด้(amado) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิตามินและผลิตภัณฑเ์สริมอาหารชั้นนำเปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติให้จัดโครงสร้างผู้บริหารใหม่ เนื่องจากนายพร้อมวิชญ์ กรณ์อัศวกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินลาออกมีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทจึงได้แต่งตั้งนางกาลย์กัลยา ภูโชคอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำรงตำแหน่งรักษาการ Chief Financial Officer (CFO) หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินแทน

ทั้งนี้นางกาลย์กัลยา ภูโชคอนันต์ ซึ่งดูแลสายการปฏิบัติการสายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สายการบริหารคลังสินค้าและสายบริหารทรัพยากรมนุษย์อยู่แล้ว มีความเหมาะสมดูแลสายงานด้านการเงิน และบัญชีของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ ร่วมขับเคลื่อนและเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทอย่างแข็งแกร่งตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา โดยโครงสร้างการบริหารจัดการใหม่ของบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564เป็นต้นไป

สำหรับการจัดโครงสร้างใหม่ครั้งนี้จะทำให้บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัดมีความแข็งแกร่ง (strength) และมีความยืดหยุ่น (resilience) มากขึ้น เพื่อสามารถบริหารงานและเชื่อมต่อการทำงานได้อย่างสมบูรณ์เพื่อตอบโจทย์โลกยุค Next Normal ที่ทุกอย่างจะต้องเชื่อมต่อกันอย่างไร้ขีดจำกัด และสามารถนำเอาประสบการณ์ความเป็นมืออาชีพมาขับเคลื่อนบริษัทเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.