Header Ads

Header ADS

Thank You Card แทนคำขอบคุณจาก ยูนิโคล่ แก่ลูกค้าตลอด 10 ปี พร้อมขอบคุณพันธมิตร และพนักงานทั่วประเทศ

.com/img/a/

Thank You Card แทนคำขอบคุณจาก ยูนิโคล่ แก่ลูกค้าตลอด 10 ปี
พร้อมขอบคุณพันธมิตร และพนักงานทั่วประเทศ
 

กรุงเทพฯ, 8 ตุลาคม 2564 - ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลกจากญี่ปุ่น ขอบคุณผู้มีส่วนร่วมคอยสนับสนุนการเดินทางของยูนิโคล่ในเมืองไทยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ทั้งลูกค้า ที่เป็นแรงผลักดันให้ยูนิโคล่ได้เติบโตไปทั่วประเทศ และพนักงานยูนิโคล่ทั้ง 54 สาขาทั่วประเทศ ที่เป็นกำลังสำคัญให้ยูนิโคล่มอบบริการและผลิตภัณฑ์LifeWear ให้เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ถูกใจลูกค้าชาวไทย ผ่านการ์ดขอบคุณ หรือ Thank You Card สำหรับลูกค้าทุกท่านที่ซื้อสินค้ายูนิโคล่ทั้งที่ร้านและออนไลน์ตลอดช่วงการฉลองครบรอบ 10 ปี ยูนิโคล่ ประเทศไทย

การ์ดแทนคำขอบคุณ หรือ Thank You Card เป็นวัฒนธรรมองค์กรของทางยูนิโคล่ที่ใช้ขอบคุณกันภายในบริษัท ผ่านการ์ดขอบคุณใบเล็กๆ ที่แทนคำขอบคุณของยูนิโคล่ ประเทศไทย จากภาพวาดของพันธมิตรด้านความยั่งยืนของ        ยูนิโคล่ ประเทศไทย อาทิ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR), มูลนิธิบ้านร่มไทร, สถาบัน  ราชานุกูล กรมสุขภาพจิต และมูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย (WARF) ที่ไม่เพียงมอบให้ลูกค้าของยูนิโคล่เท่านั้น แต่ยังเป็นการขอบคุณที่ให้ยูนิโคล่เป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์เพื่อสังคมไทยผ่านกิจกรรมขององค์กรเหล่านี้ สำหรับการ์ดขอบคุณนี้ ยูนิโคล่จะมอบให้กับลูกค้าทุกท่านที่ซื้อสินค้ายูนิโคล่ทั้งที่ร้านและออนไลน์ตลอดช่วงแคมเปญฉลองครบรอบ 10 ปี ยูนิโคล่ ประเทศไทย 

คุณเขมจิรา เทศประทีป ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) กล่าวว่ายูนิโคล่จะก้าวมาถึง 10 ปีในเมืองไทย ยูนิโคล่จะมีวันนี้ไม่ได้ หากขาดการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกๆ คน ทางยูนิโคล่ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน พันธมิตร และพนักงานของเรา ที่ทำให้ยูนิโคล่ได้เป็นส่วนหนึ่งในสังคมไทย พร้อมยึดมั่นในการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน ส่งต่อพลังเสื้อผ้าเพื่อสร้างพลังชีวิตให้กับสังคมต่อไป และยูนิโคล่เชื่อว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาวสามารถเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อทำให้สังคมไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้นไป

.com/img/a/ 

Thank You Card จากยูนิโคล่ มีด้วยกัน 4 แบบ แบบแรกจากมูลนิธิบ้านร่มไทร ผลงานโดยน้องกานิสา อินทรสันติ หนึ่งในสมาชิกมูลนิธิบ้านร่มไทร พันธมิตรของยูนิโคล่ที่ร่วมสานการส่งต่อเสื้อผ้าจากลูกค้ายูนิโคล่ที่นำมาบริจาคสู่กลุ่มคนที่ต้องการเครื่องนุ่งห่มในพื้นที่ห่างไกล โดยน้องกานิสาขอขอบคุณผ่านภาพวาดแทนพี่ๆ น้องๆ จากมูลนิธิบ้านร่มไทร ทางคุณสายพิงค์ แก้วสว่าง ประธานกรรมการมูลนิธิบ้านร่มไทรกล่าวว่า ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกคนที่เป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการมอบโอกาสให้กลุ่มคนด้อยโอกาสต่างๆ ทั้งเด็กในมูลนิธิ กลุ่มเด็กบนดอยมีโอกาสเข้าถึงเสื้อผ้าคุณภาพ เพื่อสร้างความอบอุ่นในทุกความเหน็บหนาว

.com/img/a/

แบบที่ 2 คือภาพ “The Refugee Road” สะท้อนเส้นทางของผู้ลี้ภัยที่ได้รับความช่วยเหลือจากพวกเราทุกคนด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ผลงานโดยTrangkapura เยาวชนไทยที่ชนะเลิศการประกวดผลงานศิลปะเพื่อผู้ลี้ภัยระดับโลกของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) พันธมิตรของยูนิโคล่ที่เน้นถึงความสำคัญของพลังแห่งเสื้อผ้า โดยคุณอรุณี อัชชะกุลวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการแผนกส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชนจาก UNHCR กล่าวว่า เสื้อผ้าเปิดโอกาสให้ผู้ลี้ภัยที่เคยสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างได้ รู้สึกถึงความปลอดภัยอีกครั้ง กลับมาเป็นตัวของตัวเอง และเป็นการส่งต่อกำลังใจในการใช้ชีวิตในวันข้างหน้าได้อย่างมีนัยสำคัญ ภาพ The Refugee Road ถือเป็นคำขอบคุณจาก UNHCR ยูนิโคล่ และผู้ลี้ภัย ถึงเจ้าของเสื้อผ้าที่บริจาคและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ที่ร่วมส่งต่อเสื้อผ้าคุณภาพให้กับผู้ลี้ภัยกลับมามีความหวังในการใช้ชีวิตได้อีกครั้ง

.com/img/a/

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านยูนิโคล่ครับ ประโยคสุดประทับใจที่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้น้องเอ็ม - กิตติธัช ตรีพันธ์ประเสริฐ วาดภาพนี้ขึ้นมา น้องเอ็มคือหนึ่งในตัวแทนจากสถาบันราชนุกูล พันธมิตรที่เปิดโอกาสให้ยูนิโคล่เข้าไปเป็น

ส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพที่สำคัญต่อการทำงานของผู้บกพร่องทางสติปัญญา ทางแพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวว่า “ขอขอบคุณยูนิโคล่และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนสำหรับพื้นที่ให้ผู้บกพร่องทางสติปัญญาในการพัฒนาทักษะการทำงาน และขอบคุณสังคมที่มองเห็นถึงศักยภาพในการทำงานของน้องๆ ในอนาคตด้วย”

                                       .com/img/a/

ภาพสุดท้ายคือ ภาพเต่าทะเล จากมูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย (WARF) พันธมิตรยูนิโคล่ที่มีเป้าหมายในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ถุงพลาสติก หนึ่งในผู้ล่าที่คร่าชีวิตสัตว์และสิ่งแวดล้อมนับไม่ถ้วน การงดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ได้ครั้งเดียว และเปลี่ยนมาใช้ถุงกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจำหน่ายในราคาถุงละ 2 บาท ยูนิโคล่ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งบริจาคให้กับมูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยเป็นจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อนำไปสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์สัตว์ป่า พร้อมลดการสร้างขยะพลาสติกให้กับสิ่งแวดล้อม ทางมูลนิธิจึงนำภาพเต่าทะเลที่กำลังเดินกลับสู่บ้านธรรมชาติเป็นคำขอบคุณแทนสัตว์ป่าทุกตัวที่ลูกค้ายูนิโคล่และผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้ให้การสนับสนุน

 

.com/img/a/ (บรรยายภาพ) คุณสิทธิภาส รชตทวีรุ่งโรจน์ (ซ้าย) Store Managerร้านจักรยาน Sport For Life รับมอบ Thank You Card

แทนคำขอบคุณที่ให้ยูนิโคล่เป็นส่วนหนึ่งของย่านพัฒนาการจาก คุณรัชวีร์ ทองลิ่ม (ขวา) ผู้จัดการร้านยูนิโคล่ สาขาโรด์ไซด์พัฒนาการ

นอกจากนี้ยูนิโคล่ ยังได้มอบ Thank You Card ให้กับชุมชนย่านพัฒนาการ เพื่อแทนคำขอบคุณที่ให้ยูนิโคล่ โรดไซด์ พัฒนาการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรอยยิ้มให้กับชาวพัฒนาการและละแวกใกล้เคียง

.com/img/a/

ยิ่งไปกว่านั้น ลูกค้าผู้มาใช้บริการจะได้รับการบริการด้วยใจจากพนักงานทุกคนผู้เป็นเสมือนหัวใจหลักของยูนิโคล่ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ LifeWear เข้าถึงลูกค้าชาวไทยได้อย่างแท้จริง เพื่อยกระดับ LifeWear ให้คนไทยสวมใส่ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ยูนิโคล่แทนคำขอบคุณจากแบรนด์แก่พนักงานของยูนิโคล่ทุกคน ด้วยเสื้อยืดพิมพ์ลายที่จัดทำพิเศษสำหรับพนักงานของยูนิโคล่ทั่วประเทศไทยเท่านั้น โดยพนักงานยูนิโคล่ทั้ง 54 สาขาจะสวมเสื้อยืดครบรอบ 10 ปี ยูนิโคล่ ประเทศไทยนี้ เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสสุดพิเศษของยูนิโคล่ ตลอดทั้งเดือนตุลาคม

ร่วมฉลองครบรอบ 10 ปี ยูนิโคล่ ประเทศไทย พร้อมรับThank You Card จากยูนิโคล่ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมช้อปสะดวกทุกที่ ทุกเวลาผ่านออนไลน์สโตร์ที่www.uniqlo.com/th

 

# # # # #

 

เกี่ยวกับ UNIQLO LifeWear

ไลฟ์แวร์ (LifeWear) มีที่มาจากค่านิยมของชาวญี่ปุ่นในเรื่องความเรียบง่าย คุณภาพ และความยืนยาว LifeWear ได้รับการออกแบบให้เป็นเสื้อผ้าแห่งยุคสมัยและเพื่อยุคสมัย และถูกสร้างสรรค์ขึ้นอย่างสง่างามทันสมัยจนกลายเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการสร้างสรรค์สไตล์เฉพาะตัวของแต่ละบุคคล เสื้อเชิ้ตที่ดีเลิศอยู่แล้วยังได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นอยู่เสมอ การออกแบบที่เรียบง่ายที่สุด แฝงไว้ด้วยรายละเอียดที่บ่งบอกถึง ความใส่ใจและทันสมัยที่สุด ทำให้รูปทรงและเนื้อผ้าที่ดีที่สุดกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถซื้อหาและเข้าถึงได้ง่าย LifeWear คือเสื้อผ้าที่มุ่งสร้างสรรค์ สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบความอบอุ่น ความเบา การออกแบบที่ดี และความสบายสู่ชีวิตของผู้คนให้ได้มากยิ่งขึ้น

เกี่ยวกับ ยูนิโคล่ และ ฟาสต์ รีเทลลิ่ง

ยูนิโคล่เป็นแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม ฟาสต์ รีเทลลิ่ง ทั้ง 8 แบรนด์ ซึ่งแบรนด์ที่เหลือได้แก่ GU, Theory, Helmut Lang, PLST (Plus T), Comptoir des Cotonniers, Princesse tam.tam และ J Brand บริษัทฯ มียอดจำหน่ายทั่วโลกประมาณ 2.01 ล้านล้านเยนในปีบัญชี 2020 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2020 (ประมาณ 19.06 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ ต่อ 105.4 เยน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2020) ฟาสต์ รีเทลลิ่ง เป็นหนึ่งในบริษัทค้าปลีกสินค้าเครื่องแต่งกายที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยูนิโคล่เป็นแบรนด์ค้าปลีกสินค้าเฉพาะทางชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น

ยูนิโคล่ยังคงเดินหน้าเปิดร้านสาขาขนาดใหญ่ในเมืองใหญ่และในทำเลที่สำคัญต่างๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในฐานะ       แบรนด์ระดับโลก ในปัจจุบันยูนิโคล่มีจำนวนร้านสาขากว่า2,200 แห่งใน 25 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เบลเยียม แคนาดา จีน เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิตาลี มาเลเซีย เนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ สเปน สวีเดน ไต้หวัน ไทย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม นอกจากนี้ ในปี 2010 ยูนิโคล่ยังได้ก่อตั้งกิจการเพื่อสังคมขึ้นร่วมกับธนาคาร Grameen Bank ในบังกลาเทศ ซึ่งในปัจจุบันมีร้าน Grameen-UNIQLO เปิดดำเนินงานอยู่มากกว่า 15 สาขา โดยส่วนใหญ่อยู่ในกรุงธากา

ฟาสต์ รีเทลลิ่ง มีพันธกิจที่จะเปลี่ยนโฉมเสื้อผ้า พลิกโฉมหน้าของภูมิปัญญาเดิมๆ และเปลี่ยนแปลงโลก โดยบริษัทฯ ทุ่มเทให้กับการสร้างสรรค์เสื้อผ้าชั้นเยี่ยมด้วยค่านิยมใหม่ที่พิเศษไม่เหมือนใคร เพื่อร่วมสร้างสรรค์ชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้คนทุกหนแห่ง ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยูนิโคล่และฟาสต์ รีเทลลิ่ง ได้ที่เว็บไซต์www.uniqlo.com และ www.fastretailing.com

 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.