Header Ads

Header ADS

ไทยยูเนี่ยน มอบชุดตรวจโควิด-19 จำนวน 2,200 ชุด ให้กับโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี สนับสนุนการตรวจหาเชื้อเชิงรุก

  

ไทยยูเนี่ยน มอบชุดตรวจโควิด-19 จำนวน 2,200 ชุด ให้กับโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี สนับสนุนการตรวจหาเชื้อเชิงรุก

บรรยายภาพ: นายแพทย์อดิศักด์ งามขจรวิวัฒน์ (ขวา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี พร้อมด้วยนางสาวสาวิตรี ยกเส้ง (ที่ 2 จากขวา) และนางสาวกมลชนก จงวิไลเกษม (ที่ 3 จากขวา) เภสัชกรชำนาญการ รับชุดตรวจโควิด-19 จำนวน 2,200 ชุดที่ส่งมาจากไทยยูเนี่ยน

กรุงเทพฯ – 4 พฤศจิกายน 2564 – บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป มอบชุดตรวจโควิด-19 (Antigen Test Kit) ให้กับโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี เพื่อสนับสนุนการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้แก่แรงงานทางภาคใต้ของประเทศไทย

การบริจาคชุดตรวจโควิด-19 นี้ เป็นการสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิรักษ์ไทย ที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน และแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในสะพานปลา อีกทั้งจังหวัดปัตตานีเป็นหนึ่งในแหล่งจัดหาปลาของไทยยูเนี่ยน ซึ่งการสนับสนุนชุดตรวจนี้ยังเป็นการดำเนินตามพันธกิจของบริษัทที่จะช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่อีกด้วย 

นอกจากนี้การบริจาคนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการริเริ่มจากรัฐบาลที่จะทำการคัดกรองเชิงรุกคนในชุมชนเพื่อช่วยจำกัดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป กล่าวว่า ถึงแม้จะเป็นเรื่องดีที่ได้เห็นจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศไทยลดลง แต่เชื้อไวรัสดังกล่าวยังคงสร้างความลำบากให้กับหลายชุมชนทั่วประเทศ ผมภูมิใจที่ไทยยูเนี่ยนได้มีส่วนในการแสดงบทบาทเล็กๆ แต่เป็นบทบาทที่มีคุณค่าอย่างมากที่ได้การช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ และผมขอขอบคุณมูลนิธิรักษ์ไทยที่ทำงานอย่างทุ่มเทในการช่วยเหลือชุมชนในการระบาดที่กำลังมีอยู่นี้

นางสาวณิชา พรรณจิตต์ เจ้าหน้าที่โครงการมูลนิธิรักษ์ไทย กล่าวว่า "จากสถานการณ์โควิด-19 ระลอก 3 ในประเทศไทย ได้สร้างความเสียหายให้กับชุมชนมากมาย มีผู้ติดเชื้อและผู้ที่สูญเสียรายได้จากการตกงาน เรารู้สึกขอบคุณบริษัทไทยยูเนี่ยนเป็นอย่างยิ่ง ที่สนับสนุนช่วยให้เราสามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จำนวนมาก"

ภายใต้โครงการไทยยูเนี่ยนแคร์ ที่ได้เปิดตัวไปในช่วงเริ่มต้นของการระบาดครั้งใหญ่ ไทยยูเนี่ยนได้บริจาคอาหารมากกว่า 3.3 ล้านชิ้นทั่วโลก ผ่านหน่วยงานภาครัฐ องค์การนอกภาครัฐ มูลนิธิ และโรงพยาบาลต่างๆ รวมถึงการบริจาคอาหารแมวเบลล็อตต้าและอาหารสุนัขมาร์โว่กว่า 78,000 กระป๋อง และอาหารสุนัขชนิดเม็ดกว่า 4,000 กิโลกรัม ให้กับองค์กรการกุศล สถานพักพิงสัตว์เลี้ยง องค์กรชุมชน และอาสาสมัครดูแลสัตว์เลี้ยง

นายแพทย์อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี กล่าวว่าชุดตรวจโควิด-19 ที่ได้รับจากไทยยูเนี่ยนจะใช้สำหรับการคัดกรองและเฝ้าระวังในกลุ่มแรงงานข้ามชาติหรือผู้ที่ไม่มีสิทธิในระบบประกันสุขภาพ ซึ่งจะช่วยให้คนเหล่านั้นเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสำหรับทุกคนทั้งชาวไทยและแรงงานข้ามชาติ

นอกจากความช่วยเหลือด้านอาหารแล้ว ไทยยูเนี่ยนยังได้บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนแบบอัตราการไหลสูง จำนวน 20 เครื่อง ชุดตรวจโควิด-19 (Antigen Test Kit) จำนวน10,000 ชุด และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 10,000 ชิ้น โดยมีมูลค่ารวม 9.2 ล้านบาท ให้กับจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสนับสนุนการต่อสู้กับโควิด-19 รวมถึงการบริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล ซึ่งการบริจาคเหล่านี้เป็นการสานต่อพันธกิจของไทยยูเนี่ยนในการช่วยเหลือชุมชน ไม่ว่าจะเป็นผู้คนและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ที่เรามีการดำเนินงานอยู่

 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.