Header Ads

Header ADS

กลุ่มเมืองไทย ถวายผ้ากฐินสามัคคีประจำปี2564


กลุ่มเมืองไทย ถวายผ้ากฐินสามัคคีประจำปี2564

 

นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นางยุพา ล่ำซำ เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี2564 เพื่อนำปัจจัยไปใช้ในการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวชของวัดหนองกบ ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมีนางนวลพรรณ ล่ำซำกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายภูมิชาย ล่ำซำ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) พ.ต.อ. ณรัชต์ เศวตนันทน์ นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางภคินีนาถ ติยะชาติ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มเมืองไทยเข้าร่วมในพิธี โอกาสนี้    ผู้มีจิตศรัทธา บริษัทคู่ค้า ลูกค้า ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มเมืองไทยฯ ได้ร่วมทำบุญในโอกาสดังกล่าว ณ วัดหนองกบ ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.