Header Ads

Header ADS

บี.กริม เพาเวอร์ ปลื้มคว้า 5 รางวัลเกียรติยศ Asian Excellence Awards 2021 ตอกย้ำความเป็นเลิศขององค์กร ด้านการลงทุนและธรรมาภิบาล ระดับชั้นนำของเอเชีย

 

บี.กริม เพาเวอร์ ปลื้มคว้า 5 รางวัลเกียรติยศ Asian Excellence 

Awards 2021 ตอกย้ำความเป็นเลิศขององค์กร 

ด้านการลงทุนและธรรมาภิบาล ระดับชั้นนำของเอเชีย

 

บี.กริม เพาเวอร์ คว้า 5 รางวัลเกียรติยศ Asian Excellence Awards 2021 จัดโดย Corporate Governance Asia นิตยสารด้านการลงทุนและธรรมาภิบาลชั้นนำของเอเชีย ตอกย้ำความแข็งแกร่งขององค์กร ภายใต้วิสัยทัศน์ สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี “Empowering the World Compassionately” 

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด  (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า บริษัทได้รับ 5 รางวัลเกียรติยศ Asian Excellence Awards 2021 ซึ่งจัดโดย Corporate Governance Asia นิตยสารด้านการลงทุนและธรรมาภิบาลชั้นนำของฮ่องกงและเอเชีย ซึ่งสนับสนุนและให้เกียรติแก่องค์กรที่มีการบริหารจัดการด้านธรรมมาภิบาลที่ดีเยี่ยมในระดับภูมิภาค นับเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของ บี.กริม เพาเวอร์ ในดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้วิสัยทัศน์ สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี” (Empowering the World Compassionately) ซึ่งยึดหลักดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี และมุ่งสร้างคุณค่าให้กับสังคมในรูปแบบของ Sustainable Utility Solution Provider ด้วยการผลิตพลังงานที่มีคุณภาพสูง และบริการแบบครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลกสำหรับ 5 รางวัลอันทรงเกียรตินี้ ประกอบด้วย 1.รางวัล “ซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Asia’s Best CEO) ร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บี.กริม เพาเวอร์ ซึ่งพิจารณาจากผู้นำองค์กรที่มีความสามารถในการนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรอย่างเท่าเทียม ทำให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2. รางวัล ซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Asia’s Best CFO) นายนพเดช กรรณสูต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-การเงินและบัญชี 3. รางวัล “นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Best Investor Relations Professional)นางศลยา ณ สงขลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และความยั่งยืนองค์กร 4.รางวัล “ซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Asia’s Best CSR) สะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี และ 5.รางวัล “บริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Best Investor Relations Company)

ทั้งนี้ รางวัล Asian Excellence Awards มีการพิจารณารางวัลจากข้อมูลองค์กร ร่วมกับผลสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ทรงคุณวุฒิทั่วภูมิภาคเอเชีย ซึ่งพิจารณามอบให้กับองค์กรที่มีธรรมาภิบาลที่ดี มีแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน มีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส และมีการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างดีเยี่ยม ในส่วนของรางวัลประเภทบุคคลนั้น เป็นการพิจารณามอบให้ผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงมีการบริหารจัดการด้านการเงิน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านความสัมพันธ์กับนักลงทุนที่ดีเยี่ยมในระดับสากล

ปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวม 50 โครงการ ล่าสุดในช่วง 2เดือนที่ผ่ามา มีการประกาศเข้าลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าทั้งในไทย มาเลเซีย และโปแลนด์ รวมกำลังการผลิตทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 510 เมกะวัตต์   โดยตั้งเป้ามีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 7,200 เมกะวัตต์ในปี2568 จากสิ้นปี 2563  มีกำลังผลิตรวม 3,058 เมกะวัตต์ และเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็น 1 หมื่นเมกะวัตต์ในปี 2573 ด้วยเป้าหมายรายได้กว่า 100,000 ล้านบาท โดยมองเห็นโอกาสในการขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าทั้งในไทย เอเชีย รวมไปถึงยุโรป และสหรัฐอเมริกา พร้อมก้าวสู่บริษัทผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก

สำหรับเป้าหมายระยะยาวที่สำคัญของ บี.กริม เพาเวอร์ คือ การก้าวสู่องค์กรที่ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี ค.ศ. 2050 (ปี พ.ศ. 2593) 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.