Header Ads

Header ADS

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก รับรางวัล Best Innovative Financial Service Award 2021

  


สถาบันคุ้มครองเงินฝาก รับรางวัล Best Innovative Financial Service Award 2021


สถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดย นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการฯ เข้ารับรางวัลแห่งความเป็นเลิศ  Best Innovative Financial Service Award 2021  รางวัลสำหรับองค์กรที่มีนวัตกรรมในการนำกลยุทธ์เทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร จาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ในงาน Thailand Top Company Awards 2021 จัดโดยนิตยสารBusiness+ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งริเริ่มการมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้กับองค์กรที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มและมีความโดดเด่นในการดำเนินงานด้านต่างๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 สำหรับรางวัล “Best Innovative Financial Service Award 2021” ที่ทางสถาบันคุ้มครองเงินฝากได้รับในปีนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการสอดผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ากับการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการคุ้มครองเงินฝากเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนโดยแท้จริง จึงถือเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมน่าเชื่อถือทันสมัยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

 

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เผยว่า “สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) หรือ DPA มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้ตอบสนองพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และพร้อมสำหรับการดำเนินการตามพันธกิจการคุ้มครองผู้ฝากเงิน โดยเฉพาะด้านการเตรียมการภายในสถาบันฯ ให้มีความพร้อมในการใช้งานสำหรับการให้บริการแก่ประชาชน รวมถึงการพัฒนาระบบปฏิบัติการภายในให้รองรับการทำงานร่วมกับสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง โดยเฉพาะด้านการรับส่งข้อมูลผู้ฝาก  ในขณะเดียวกันทางสถาบันยังให้ความสำคัญกับเรื่องการรักษาข้อมูล เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมีความมั่นใจในการเข้าใช้งานระบบของสถาบัน และเพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถใช้งานได้จริง ทางสถาบันยังมีการจำลองสถานการณ์จัดการทดสอบระบบร่วมกับหน่วยงานในตาข่ายความมั่นคงทางการเงิน อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทยอีกด้วย

 

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ได้ดำเนินโครงการเป็นที่ประจักษ์ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการดำเนินงานตามพันธกิจ (Liquidation Management System) เพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านการจ่ายคืนผู้ฝากและการชำระบัญชี หากเกิดเหตุการณ์สถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยระบบดังกล่าวยังมีการเชื่อมต่อกับระบบปฏิบัติการอื่น เพื่อให้สามารถดูแลผู้ฝากเงินได้อย่างสมบูรณ์ โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งให้สามารถตรวจสอบง่าย สะดวก และรวดเร็ว

 

ข้อมูลเพิ่มเติมสถาบันคุ้มครองเงินฝากwww.dpa.or.th

เฟซบุ๊กแฟนเพจwww.facebook.com/dpathailand

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.