Header Ads

Header ADS

อินโดรามา เวนเจอร์ส เสริมความแข็งแกร่งคณะผู้บริหารระดับสูง แต่งตั้งผู้บริหารใหม่


อินโดรามา เวนเจอร์ส เสริมความแข็งแกร่งคณะผู้บริหารระดับสูง

แต่งตั้งผู้บริหารใหม่

 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 2 พฤศจิกายน 2564  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ประกาศการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่คณะผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งเรียกว่า Indorama Management Council (IMC) โดยปรับเปลี่ยนหน้าที่ของผู้บริหารที่มากด้วยประสบการณ์ และแต่งตั้งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ (Chief Operating Officer: COO) กลุ่มธุรกิจFibers และกลุ่มธุุรกิจ Integrated Oxides and Derivatives (IOD)

 

การแต่งตั้งนายคริสโตเฟอร์ เคนนีลลี่  ดำรงตำแหน่ง COOกลุ่มธุรกิจ Fibers และนายอะลาสแตร์ พอร์ท ในตำแหน่งCOO กลุ่มธุรกิจ IOD และเป็นส่วนหนึ่งของ IMC จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการตัดสินใจ เพื่อสร้างกลุ่มธุรกิจเติบโตสูงที่ทั้งสองกำลังดูแลอยู่ให้ยั่งยืนได้ด้วยตนเองต่อไป อันจะช่วยสร้างคุณค่าสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล โดยการแต่งตั่งสองตำแหน่งดังกล่าวจะมีผลในทันที

 

สำหรับการปรับเปลี่ยนหน้าที่นายซันเจย์ อาฮูจา ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) จะรับหน้าที่ COO รักษาการชั่วคราวสำหรับธุรกิจ Combine PET (CPET) เป็นเวลา 2 ปีนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ตามแผนการหมุนเวียนตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับสูงใน IMCโดยจะขึ้นตรงต่อนาย ดี เค อากาวาล ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และจะรับหน้าที่เพิ่มเติมในตำแหน่ง CFOการปรับเปลี่ยนหน้าที่สำหรับกลุ่มธุรกิจ CPET จะช่วยทำให้เกิดการขับเคลื่อนใหม่ๆ สำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไอวีแอล และส่งเสริมการเป็นหน่วยงานที่สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้ด้วยตนเอง รองรับผู้รับตำแหน่งอย่างแน่ชัดในอนาคตซี่ง IMC กำลังสรรหา ทั้งนี้ นายอโชค เจน จะช่วยสนับสนุนนาย ดี เค อากาวาล ดูแลหน้าที่ที่เพิ่มเติมนี้ในฐานะผู้ควบคุมดูแล ด้านการเงินการธนาคาร งบการเงินรวมทั่วโลก ภาษี และการควบรวมกิจการ

 

นอกจากนี้ นายคลอส โฮซ จะร่วมเป็นหนึ่งใน IMC ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 แทนนายโรเบอร์โต้ เบททีนี ซึ่งจะเกษียณปลายปี 2564

 

นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะสานต่อgrowth mindset โดยแต่งตั้งผู้บริหารระดับ c-suite และหมุนเวียนผู้ที่มีประสบการณ์ ผู้นำที่เพิ่งแต่งตั้งล่าสุดสำหรับกลุ่มธุรกิจ Fibers และ IOD จะเป็นผู้ตัดสินใจสูงสุด ซึ่งจะทำให้ได้รับการสนับสนุนตามที่ต้องการ ในฐานะผู้ขับเคลื่อนการเติบโตที่พิเศษของเรา เพื่อสร้างคุณค่าสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ผมขออวยพรสิ่งดีๆให้แก่ผู้บริหารที่มีความสามารถทุกท่านในการรับตำแหน่งใหม่ใน IMC ของเรา ซึ่งจะช่วยกันขับเคลื่อนอนาคตที่สดใสสำหรับไอวีแอล 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.