Header Ads

Header ADS

วิธีเติมพลังให้กับตัวเองเมื่อรู้สึกอ่อนล้า

 

วิธีเติมพลังให้กัตัวเองเมื่รู้สึอ่อนล้

โดย ซาแมนธา เคลย์ตัน รองประธานฝ่ายสมรรถภาพการกีฬาแลฟิตเนสระดับโลกของเฮอร์บาไลฟ์นิวทริชั่


เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ตึงเครียด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด หลายคนต้องพบกับความยากลำบากในการปรับตัวกับการทำงานจากที่บ้าน ขณะที่ต้องดูแลและเอาใจใส่คนในครอบครัว นอกจากนี้ หลายคนยังคงวิตกกังวลเรื่องความม่น่นอนในการทำงานเนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิที่ขึ้นๆ ลงๆ ข้ห้ามในการเดินทางที่ทำห้ผู้คนต้องอยู่ในบ้านมากขึ้น ทำให้ปฏิสัพัธ์ทางสังคมน้อยลง และจำกัดในเรื่องทำกิจกรรมกลางแจ้

การสำรวจด้านความเฉื่อยของสุขภาพในเอเชียแปซิฟิกปี 2564 เผยให้เห็นว่า สิ่งเหล่านี้คือสาเหตุอันดับต้นๆ ที่ทำให้สุขภาพจิตแย่ลงในหมู่ผู้บริโภค โดย 6ใน 10 ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่า สุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนไม่ค่อยดีนัก ผู้ที่สังเกตเห็นความเสื่อมโทรมของสุขภาพจิตยอมรับว่า เกิดจากการไม่ได้ทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย รับประทานอาหารไม่มีประโยชน์มากขึ้น รวมถึงไม่มีคนรอบข้างที่คอยกระตุ้นให้ออกกำลังกาย

ช่วงเวลาเช่นนี้นี่เองที่ทำให้เรารู้สึกอ่อนล้า และจำป็ต้องหันมาดูแลตัวเองบ้าง ต่อไปนี้คื 5เคล็ลับจาก ซาแมนธา เคลย์ตัน รองประธานฝ่ายสมรรถภาพการกีฬาและฟิตเนสระดับโลกของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ที่จะช่วยให้คุณเผชิญหน้ากับทุสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการกลับไปเรียนออนไลน์หรือรัมืกับการเรียกประชุทางวีดีโอเคลื่อนไหวร่างกายให้มากขึ้

ด้วยการที่คนเราต้องบริหารเวลาเพื่ทำห้ตัวเองและครอบครัวเติโตก้าวหน้า บางครั้งการหาเวลาออกกำลังกายจึงทำได้ยาก การเคลื่อนไหวจะหลั่สารเอ็นโดรฟินออกมา ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่ออารมณ์ทั้ยัช่วยฟื้ฟูลังงาน นี่คือเรื่องจริง และจากที่เราได้พูคุกัผู้ริโภคในเอเชียแปซิฟิกในการสำรวจด้านความเฉื่อยของสุขภาพ ผู้บริโภค 47% บอกว่า การออกกำลังกายช่วยให้สุขภาพจิดีขึ้นจริงๆ 

มื่อไม่สามารถเข้ายิมหรือร่วมกิจกรรมออกกำลังกายได้ หลายคนพบว่ตัวเองไม่มีกลุ่มเพื่อนที่คอยกระตุ้นให้ออกกำลังกาย คอร์สออกกำลังกายออนไลน์ม่ว่าจะเป็นโยคะไปจนถึงพิลาทิส และการฝึยืดเหยียดกล้ามเนื้อไปจนถึงแอโรบิมีอยู่มากมาย และหลายคอร์สไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยัมีการเดินประจำวัน การขี่จักรยาน หรือการวิ่ก่อนที่ครอบครัวจะตื่น ซึ่งจะช่วยให้คุณอารมณ์ดี พร้อมรัมือกับสิ่งต่างๆ ตลอดทั้วัน 
 

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

อาหารคือแหล่งพลังงาน และช่วยให้ร่างกายของเรามีเรี่ยวแรงทำกิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มที่ การวิจัยพบว่า ในระหว่างการระบาด ยอดขายของว่างที่ม่ดีต่สุขภาพพิ่สูขึ้น เนื่องจากผู้คนสรรหาอาหารที่หาง่ายและสะดวกในการรับประทาน จากที่ก่อนหน้านี้เคยพยายามหลีลี่ยง สิ่งนี้สอดคล้องกับผลสำรวจด้านความเฉื่อยของสุขภาพในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเผยให้ห็ว่า เหตุผลหลัที่ผู้ริโภครับประทานอาหารที่มีประโยชน์น้อยลง มีสาเหตุจากการกิจุกิจิบเมื่รู้สึกังวลและเครียด บวกกับขาดแรงบันดาลใจในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  แม้จะเป็นสิ่งที่ท้าทายพอสมควร แต่เราก็ควรรับประทานอาหารที่มีโภชนาการสมดุลและให้สารอาหารที่จำเป็นสำรับการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันและส่งเสริมพร้อมกับรักษาสุขภาพที่ดี อาหารที่มีประโยชน์จะช่วยให้ร่งกายของคุณได้รับสารอาหารวิตามิน และแร่ธาตุที่จำป็นในการทำงาน ผสมอาหารของคุด้วย เมนูปั่นเพื่สุขภาพ ที่พิ่มโปรตี ซึ่งเป็นเมนูที่อร่อย ดีต่สุขภาพ และยังเพิ่มพลังงานได้ดีอีกด้วย และหากต้องการให้คนในครอบครัวได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ไปพร้อมกับคุณ เราขอแนะนำให้ทำเมนูอาหารที่สร้างสรรค์ทั้งอร่อยและมีสารอาหารครบถ้วนให้พวกเขารับประทานเป็นประจำนอนหลับสนิท

การนอนหลั คือ สิ่งสำคัญในการเติมพลังงานให้กับตัวคุณเอง ในเวลาที่รู้สึกเครียด เรามักจะหลับไม่ค่อยลง การจัดบริเวณที่นอน คื กุญแจสำคัญในการนอนหลับสนิท เริ่มจากห้องนอนที่มืดสงบปราศจาสิ่งรบกวน ใช้ห้องนอนเพื่อการนอนหลับเท่นั้ถ้ทำด้พื่อไม่ให้คุณรู้สึกอยากจะทำงานหรืองานอดิเรกอื่นในห้องนอน พักจากการท่องโลกดิจิตัล และเมื่คุณเข้านอน ให้วางอุปกรณ์อิล็กทรอนิส์ว้ที่อื่น นอกจากนี้ อีกเคล็ดลับหนึ่ง คือ การทำกิจกรรมก่อนนอนเช่นเดียวกัที่พ่อแม่หลายคนทำห้ลูกน้อย โดยคุณอาจจะอาบน้ำอุ่น อ่านหนัสืดีๆ ดื่มชาสมุนไพรสักแก้ว จากนั้นค่อยดับไฟ

 

ติดต่อพูดคุยกับผู้อื่น

ม้คุณอาจจะอยู่กับครอบครัวและเจอเพื่อนร่วมงานผ่านวีดีโอ แต่ก็ไม่มีอะไรเทียบได้กับการพูคุกับเพื่อนหรือญาติ ที่ยู่ห่างไกล ได้หัวเราะและคุยเรื่อยเปื่อย ารได้ติต่อพูดคุยกับผู้อื่น ช่วยส่งเสริสุขภาพของเรา โดยจะช่วยให้เราใช้ชีวิตผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการรับโทรศัท์ส่ข้อความ พูคุย หรือเขียนจดหมายถึงเพื่อนเก่ที่โรงเรียน การติดต่อพูดคุยกับคนอื่นจะช่วยให้คุณรู้สึกดี ทำให้สุขภาพใจรวมถึงสุขภาพกายดีขึ้น และช่วยให้คุณกระปรี้กระเปร่าอีกด้วย 

การสนับสนุนจากคนรอบข้างส่งผลดีต่อสุขภาพและการออกกำลังกายของเรา คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูง เพื่อนที่ยิม หรือเพื่อนที่ออกกำลังกายด้วยกัน รวมถึผู้ที่สนใจในการออกกำลังกายรอบตัที่คอยสนับสนุน จะช่วยกระตุ้นให้เราเดินหน้สู่ป้าหมายเพื่สุขภาพที่ดีได้ นอกจากนี้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยียังช่วยให้เราสามารถสร้างชุมชนเสมือนริงสำหรับการออกกำลังกายขึ้นมาได้ นอกเหนือจากกลุ่มออกกำลังกายในโลกความจริง แอปเพื่สุขภาพและการออกกำลังกายมากมายในปัจุบัมีคุณสมบัติที่ช่วยให้เราติต่อพูดคุยกัผู้คนหรืชุมชนที่มีความสนใจเหมือนกันเพื่อแลกเปลี่ยนเคล็ลับและหาแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายเ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.