Header Ads

Header ADS

CPF คว้า 2 รางวัล SET Awards 2021 "นวัตกรรมหมูชีวา" และ รางวัลดีเด่นด้านความยั่งยืน

.com/img/a/

CPF คว้า 2 รางวัล SET Awards 2021 "นวัตกรรมหมูชีวา" และ รางวัลดีเด่นด้านความยั่งยืน  

        

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ คว้า 2 รางวัล เวที SET Awards 2021 ได้แก่ รางวัลบริษัทด้านนวัตกรรมดีเด่น (Outstanding Innovative Company Awards) จากผลิตภัณฑ์ "หมูชีวา หมูสายพันธุ์ดี มีโอเมก้า-3"  และรางวัลดีเด่นด้านความยั่งยืน  Highly Commended in Sustainability Awards  สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

.com/img/a/


รางวัล SET Awards 2021 จัดขึ้นเป็นปีที่  18 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร  ซึ่งปีนี้  ซีพีเอฟได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล SET Awards ในกลุ่มรางวัลSustainability Excellence  ประเภท Highly Commended in Sustainability Awards และในกลุ่มรางวัล  Business  Excellence ได้รับรางวัลบริษัทด้านนวัตกรรมดีเด่น  (Outstanding Innovative Company Awards) จากผลิตภัณฑ์หมูชีวา ซึ่งเป็นนวัตกรรมเนื้อสัตว์ที่เริ่มพัฒนาหมูตั้งแต่สายพันธุ์ อาหาร ตลอดจนวิธีการเลี้ยงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งเนื้อหมูมีโอเมก้า-3 สูง ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค โดย นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฎิบัติการธุรกิจสัตว์บก ซีพีเอฟ เป็นผู้แทน เข้ารับรางวัล 

 

.com/img/a/

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมทั้งนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค ได้ร่วมมือกับ ดูปองท์ บริษัทวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก พัฒนานวัตกรรมด้านอาหารเพื่อความยั่งยืน ศึกษาและทดลองจนได้เป็นหมูสายพันธุ์ที่ดี เลี้ยงในฟาร์มระบบปิดที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทันสมัย มีการจัดการที่ดี  เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานฟาร์มสีเขียว (Green Farm) ตลอดจนปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะ และปลอดสารเร่งเนื้อแดง 100% ตลอดการเลี้ยงดู สอดคล้องกับหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) โดยได้การรับรองมาตรฐานระดับโลกจาก NSF ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำในด้านการรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ หมูชีวายังได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดสินค้านวัตกรรมระดับโลก จากงานแสดงสินค้าอาหาร Thaifex-Anuga Asia 2020 

 

"หมูชีวา เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ซึ่งเป็นตลาดที่ค่อนข้างเติบโตมากขึ้นในปัจจุบัน นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยิ่งทำให้ผู้บริโภคหันมาสนใจการกินอาหารเป็นยามากขึ้นในอนาคต เป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันในตลาดเนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพ กระตุ้นให้กลุ่มผู้ผลิตหันมาผลิตเนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงโอกาสที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศ" นายประสิทธิ์ กล่าว     

  

.com/img/a/

  นอกจากนี้  ในงานมอบรางวัล SET Awards 2021 ซีพีเอฟ ยังได้รับรางวัล Sustainability Excellenceประเภท Highly Commended in Sustainability Awards ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดดเด่น โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านเพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล  

   

ก่อนหน้านี้ ซีพีเอฟยังได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment 2021 (THSI) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน ควบคู่กับดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 7 โดยที่ผ่านมา ซีพีเอฟเป็นภาคเอกชนรายแรกๆ ที่ส่งความช่วยเหลือสู่สังคมไทยในวิกฤติโควิด-19 ผ่านโครงการ "CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19" มาตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้โครงการ "ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19" โดยมอบอาหารพร้อมรับประทานเพื่อบุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องคนไทยแล้วหลายล้านแพ็ค รวมถึงน้ำดื่มและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหลายล้านขวด ตลอดจนวัตถุดิบอาหารสดและเครื่องปรุงรส แก่โรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม กลุ่มเปราะบาง ศูนย์ฉีดวัคซีน จุดตรวจโควิดเชิงรุก ศูนย์พักคอย และหน่วยงานต่างๆ มากกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ร่วมเคียงข้างคนไทยไปด้วยกัน ./ 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.