Header Ads

Header ADS

กรมเจรจาฯ เตรียมเสนอ ครม. ไฟเขียวไทยเข้าร่วมทำ FTA อาเซียน-แคนาดา

img

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเผยเตรียมเสนอ ครม. อนุมัติให้ไทยเข้าร่วมเปิดการเจรจาทำ FTA อาเซียน-แคนาดา ในเดือนพ.ย.นี้ ยันไทยมีความพร้อม หลังเตรียมการมาต่อเนื่อง ทั้งหารือ ฟังความคิดเห็น ศึกษาวิจัย ระบุล่าสุดได้เผยแพร่ผลการศึกษาแล้ว ชี้ไทยได้ประโยชน์เพียบ ทั้งการค้าสินค้า บริการ และการลงทุน 
         
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ อยู่ระหว่างเตรียมการเสนอเรื่องการเข้าร่วมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) อาเซียน-แคนาดา ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้ไทยสามารถร่วมประกาศเปิดการเจรจาพร้อมกับสมาชิกอาเซียนและแคนาดาได้ หลังจากที่รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-แคนาดา ได้เตรียมจัดประชุมพิจารณาเรื่องการเปิดการเจรจาจัดทำ FTA อาเซียน-แคนาดา ในเดือนพ.ย.2564 ที่จะถึงนี้
         
ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา กรมฯ ได้เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการหารือ และรับฟังความเห็นภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงมอบหน่วยงานวิจัยศึกษาประโยชน์และผลกระทบของการจัดทำ FTA อาเซียน-แคนาดา ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผลการศึกษาบนเว็บไซต์กรมฯ www.dtn.go.th แล้ว
         
นางอรมนกล่าวว่า ผลการศึกษา พบว่า หากอาเซียนและแคนาดามีการลดภาษีศุลกากรทุกรายการสินค้าที่ 50-100% จะส่งผลให้จีดีพีของไทยเพิ่มขึ้น 249-388 ล้านเหรียญสหรัฐ การลงทุนจะเพิ่มขึ้น 1,134-2,412 ล้านเหรียญสหรัฐ การส่งออกของไทยไปแคนาดาจะเพิ่มขึ้น 244-513 ล้านเหรียญสหรัฐ และการนำเข้าจากแคนาดาจะเพิ่มขึ้น 233-495 ล้านเหรียญสหรัฐ

โดยสินค้าที่คาดว่าไทยจะส่งออกไปแคนาดาได้เพิ่มขึ้น เช่น ผักและผลไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ปรุงรส ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานยนต์และชิ้นส่วน เป็นต้น ส่วนสินค้าที่คาดว่าจะนำเข้าจากแคนาดาเพิ่มขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ธัญพืช ไม้แปรรูป เครื่องยนต์ เครื่องทำน้ำร้อน และยานยนต์และชิ้นส่วน เป็นต้น

สำหรับบริการที่คาดว่าไทยจะส่งออกหรือลงทุนในแคนาดาเพิ่มขึ้น เช่น การท่องเที่ยว บริการด้านธุรกิจ การก่อสร้าง การเงิน และโลจิสติกส์ เป็นต้น ส่วนสาขาบริการที่คาดว่าแคนาดาจะเข้ามาลงทุนมากขึ้น เช่น บริการด้านธุรกิจ การท่องเที่ยว การเงิน โทรคมนาคม และบริการด้านคอมพิวเตอร์และข้อมูล เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติของการเจรจา กรมฯ จะได้มีการหารือกับภาคส่วนต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเจรจามีความรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ รวมทั้งพิจารณาถึงแนวทางรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการจัดทำ FTA กับแคนาดา อาจมีประเด็นการเจรจาใหม่ ๆ ที่มีความท้าทาย แต่การเจรจากับแคนาดาพร้อมกับอาเซียนจะช่วยให้ไทยมีแนวร่วมกับสมาชิกอาเซียนที่ใกล้เคียงกับไทย  
         
ในช่วง 8 เดือน ของปี 2564 (ม.ค.-ส.ค.) การค้าระหว่างอาเซียนกับแคนาดา มีมูลค่า 16,218 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 29% โดยอาเซียนส่งออกไปแคนาดา มูลค่า 12,391 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 33% และอาเซียนนำเข้าจากแคนาดา มูลค่า 3,827 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 17.6% ส่วนการค้าระหว่างไทยกับแคนาดา มีมูลค่า 1,774 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 19.1% โดยไทยส่งออกไปแคนาดา มูลค่า 1,186 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 20.8% และไทยนำเข้าจากแคนาดา มูลค่า 588 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 15.8% สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ข้าว ผลิตภัณฑ์ยาง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เตาอบไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน เป็นต้น และสินค้านำเข้าสำคัญ เช่น ธัญพืช เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.