Header Ads

Header ADS

HSI เอ็นจีโอระดับโลก ยก CPF เป็นผู้นำในการเลี้ยงไก่ไข่ Cage Free ขับเคลื่อนระบบอาหารที่รับผิดชอบ

.com/img/a/
HSI เอ็นจีโอระดับโลก ยก CPF เป็นผู้นำในการเลี้ยงไก่ไข่ Cage Free ขับเคลื่อนระบบอาหารที่รับผิดชอบ


Humanity Society International (HSI) องค์กรที่ไม่แสวงหากำไรชั้นนำระดับโลกด้านการรณรงค์ยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ของสัตว์ป่า สัตว์ในฟาร์ม และสัตว์เลี้ยง ชื่นชม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นผู้นำในความมุ่งมั่นเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage Free Farm) อย่างจริงจัง จากการติดตามข่าวสารที่รายงานในสื่อมวลชนต่างประเทศ ซึ่งเป็นมาจากการติดตามข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ขับเคลื่อนการยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ในอุตสาหกรรมไก่ไข่อย่างจริงจัง พร้อมเดินหน้าเพิ่มการผลิตไข่ไก่จากฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรงต่อเนื่อง  และมีการประกาศเป้าหมายที่ชัดเจนในการเพิ่มผลผลิตไข่ไก่ Cage Free ปีละ 30%  สำหรับในปีนี้ จะมีผลผลิต 16 ล้านฟอง


นายสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจไข่ไก่ กล่าวว่า กระบวนการผลิตไก่ไข่ Cage Free ของซีพีเอฟ เป็นผลิตภัณฑ์ไข่ไก่คุณภาพดี ปลอดภัย ปลอดยาปฏิชีวนะ สอดคล้องกับกลยุทธ์ 2030 “Sustainability in Action” ตามเสาหลัก “ด้านอาหารมั่นคง” ที่ใส่ใจกระบวนการเลี้ยงสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ควบคู่กับนำเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมาใช้ในการจัดการฟาร์ม พัฒนาอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดภัย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

.com/img/a/


ซีพีเอฟได้ พัฒนาฟาร์มวังสมบูรณ์ จ.สระบุรี สู่ระบบการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระในโรงเรือนระบบปิด (Cage Free) โดยนำมาตรฐานของสหภาพยุโรปมาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา แม่ไก่ถูกเลี้ยงแบบธรรมชาติในโรงเรือนระบบปิดขนาดใหญ่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และอัตโนมัติควบคุมการผลิต อุณหภูมิและการระบายอากาศอย่างเหมาะสมตลอดเวลา  แม่ไก่อยู่อย่างสบาย 9 ตัวต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร 


ฟาร์มวังสมบูรณ์ใช้แม่ไก่ไข่สายพันธุ์พิเศษ รวมถึงพัฒนาสูตรอาหารผลิตจากธัญพืช 100% ช่วยให้แม่ไก่สามารถเติบโตตามศักยภาพของพันธุกรรมธรรมชาติ อยู่ในโรงเรือนที่จัดสภาพแวดล้อมสอดคล้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ส่งเสริมให้แม่ไก่ไข่แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้อย่างอิสระ เช่น มีคอนสำหรับเกาะพักผ่อนไม่ต่ำกว่า 15 เซนติเมตร/ตัว มีวัสดุปูรองพื้นเพื่อใช้สำหรับคุ้ยเขี่ยและไซร้ขนทำความสะอาดตัวเอง  ควบคู่กับการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ตามแนวทาง Biosecurity Hi-tech Farming  ส่งผลให้แม่ไก่ไข่มีคุณภาพชีวิตที่ดี แข็งแรง และอารมณ์ดี ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง  ส่งผลให้ไข่ไก่ Cage Free จะมีความสดกว่าไข่ไก่ทั่วไป ไม่มีกลิ่นคาว ไข่แดงมีสีส้มสด นูนสวย เป็นที่ยอมรับของร้านอาหารชั้นนำอย่างร้านชาบูโมโมพาราไดซ์ ร้านเจ๊ไฝ เป็นต้น

.com/img/a/

.com/img/a/


ซีพีเอฟ ยังมีกระบวนคัดและทำความสะอาดไข่ไก่ตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร โดยนำเครื่อง Freshness test มาตรวจสอบความสด และคุณภาพของไข่แดงและไข่ขาว ทำความสะอาดด้วยน้ำอุณหภูมิ 40-50 องศาเซลเซียส ตรวจสอบรอยยุบ คราบสกปรก และรอยร้าวด้วยระบบเสียง ที่สำคัญ ไข่ไก่ Cage Free ทุกฟองจะพิมพ์อิงค์เจท (Inkjet) ที่ปลอดภัย ระบุวันผลิตและโรงเรือนด้วย ช่วยให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต 


ฟาร์มวังสมบูรณ์ เป็นฟาร์มแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage Free) ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งซีพีเอฟพร้อมถ่ายทอดแนวทางการเลี้ยงไก่ไข่ Cage Free แก่เกษตรกรที่สนใจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตไข่ไก่ของไทยสู่มาตรฐานสากล รองรับการเติบโตของการบริโภคอาหารที่มีหลักสวัสดิภาพสัตว์สูงและปลอดยาปฏิชีวนะ สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ซีพีเอฟในการขับเคลื่อนระบบการผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม./

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.