Header Ads

Header ADS

“IDC MarketScape จัดให้ Infor เป็นผู้นำด้าน Saas และ ERP”

                 


IDC จัดให้ Infor เป็นผู้ėนำในรายงาน IDC MarketScapeด้านการให้บริการ SaaS และโซลูชัน ERP ที่ใช้งานบนคลาวด์ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตในเอเชียแปซิฟิก 2021 

Infor เป็นหนึ่งในบริษัทผู้นำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์ที่ออกแบบอย่างเฉพาะเจาะจงให้กับธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรม

รายงาน IDC MarketScape มีเกณฑ์การประเมินเข้มงวดที่สำคัญคือ ความสามารถในการใช้งานข้ามแอปพลิเคชันและการรวมการทำงานเข้าไว้ด้วยกัน การอยู่ในตลาดตามภูมิภาคต่าง ๆ ราคาและรูปแบบของการปรับใช้งาน ฟังก์ชันการใช้งาน ความสามารถด้านนวัตกรรม รวมถึงการให้บริการและความพึงพอใจของลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย

โซลูชัน ERP สำหรับใช้งานบนคลาวด์แบบ Multi-Tenant (MT) ที่รองรับผู้ใช้งานหลายรายในหลากหลายรูปแบบของอินฟอร์ (CloudSuites) ช่วยให้ธุรกิจเติบโตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ก้าวไปสู่โครงการต่าง ๆ ของอุตสาหกรรม 4.0  โดยช่วยรวมศูนย์การตัดสินใจ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเพิ่มความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน  ดังนั้น การลงทุนด้านERP ถือเป็นเทคโนโลยีตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับผู้ผลิตในเอเชียแปซิฟิก ที่จะช่วยให้ผู้ผลิตบรรลุเป้าหมายสำคัญด้านประสิทธิภาพและนวัตกรรม ตลอดจนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนผลลัพธ์ที่ยั่งยืน  

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.