Header Ads

Header ADS

ข้อมูลช่วยเร่งให้เกิดนวัตกรรมบนเส้นทางสู่ Net Zero ผู้นำในอุตสาหกรรมกล่าวที่ AVEVA Sustainability Panel


ข้อมูลช่วยเร่งให้เกิดนวัตกรรมบนเส้นทางสู่ Net Zero ผู้นำในอุตสาหกรรมกล่าวที่ AVEVA Sustainability Panel  


ผู้นำด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมจาก Microsoft, Neste, Ørsted, Schneider Electric และ AVEVA เสนอแนวทางที่นำไปปฏิบัติได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 22 พฤศจิกายน 2564  AVEVA ผู้นำด้านซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมระดับโลก ที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและความยั่งยืน ได้เข้าร่วมกับบริษัทต่าง  ด้านเทคโนโลยีและพลังงานเพื่อเน้นย้ำบทบาทที่หลากหลายของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่ช่วยให้เกิดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ทั่วทั้งระบบนิเวศ AVEVA PI World ซึ่งเป็นผู้ร่วมประชุมในการประชุมครั้งสำคัญเมื่อเร็  นี้ ได้รับทราบว่านวัตกรรมการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสามารถช่วยปลดล็อกผลประโยชน์ด้านความยั่งยืนได้ในทุกภาคส่วน ข้อความที่เป็นเอกฉันท์นี้จัดทำโดยผู้นำด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมจาก Schneider Electric, Ørsted, Neste, Microsoft และ AVEVA ในการประชุคณะกรรมการด้านความยั่งยืน 

 

จากการสำรวจของ AVEVA จากผู้บริหารกว่า 850 คนและผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้นั้น แสดงให้เห็นว่ามีบริษัท 9 ใน 10 แห่งที่มองว่าจะเร่งดำเนินการกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนในปีหน้า เนื่องจากธุรกิจต่าง  ได้ตระหนักถึงบทบาทของตนในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้น โดยสี่ในห้าของอุตสาหกรรมชั้นนำต้องการเพิ่มการลงทุนด้านดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพมหาศาลของเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ข้อมูลอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการประมวลผลแบบคลาวด์ เพื่อทำให้การดำเนินงานในอุตสาหกรรมมีปริมาณคาร์บอนต่ำและสุทธิเป็นศูนย์ ลิซา จอนสตัน ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายการตลาดและผู้บริหารฝ่ายความยั่งยืนที่ AVEVA ได้อธิบายไว้ 

 

บริษัทต่าง  ทั่วโลกมุ่งมั่นที่จะลดรอยเท้าทางสิ่งแวดล้อม AVEVA เชื่อว่าชุมชนของเหล่ากลุ่ธุรกิจต้องก้าวไปให้ไกลขึ้นอีก โดสนับสนุนด้านความยั่งยืนผ่านกิจกรรมและความร่วมมือกันของเรา หรือเรียกได้ว่า เป็น handprint (รอยฝ่ามือ) แห่งความยั่งยืนของเรานั่นเอง ด้วยลักษณะความสามารถที่ AVEVA มอบให้แก่ลูกค้า โซลูชันของเราสร้างผลกระทบอย่างสร้างสรรค์ต่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โซลูชันการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูล เช่น ระบบ AVEVA PI ซึ่งให้บริการโดยร่วมมือกับ Azure Cloud ของ Microsoft สามารถช่วยธุรกิจต่าง  หลายพันแห่งในการค้นหาเส้นทางที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนและกลายมาเป็นผู้ที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศ จอห์นสตันกล่าวเสริม 

 

กลยุทธ์การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 

 

ผู้ร่วมอภิปรายกล่าวว่า นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโดยข้อมูลนั้มีส่วนสำคัญในการบรรลุเป้าหมายที่จะปล่อยก๊าซเรือกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยผู้เข้าร่วมการอภิปรายได้เรียนรู้กลยุทธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ในการสร้างองค์กรที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

  1. รวมความยั่งยืนเข้าไปใน KPI ของคุณ: โอลิเวียร์ บลูม ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์และความยั่งยืนของ Schneider Electric ซึ่งได้รับการจัดอันดัให้เป็นบริษัทที่มีความยั่งยืนมากที่สุดในโลกกล่าวว่า บริษัทต่าง  ควรพัฒนากลยุทธ์ด้านความยั่งยืนในลักษณะเดียวกับที่พวกเขาทำกับด้านอื่น  ของธุรกิจ เช่น การเงินหรือทรัพยากรบุคคล ความเป็นไปได้ที่จะล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ วรถูกนำมาคำนึงถึงในการออกแบบสินทรัพย์ใหม่ เช่น เพื่อปรับปรุงความยั่งยืนและเร่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การนำ KPI ด้านความยั่งยืนเข้าไปรวมกับส่วนที่เหลือของธุรกิจจะสามารถส่งมอบผลลัพธ์ที่สำคัญที่จำเป็นได้ ความยั่งยืนก็เหมือนกับธุรกิจทุกแขนง บลูมกล่าว คุณควรมีกลยุทธ์ความยั่งยืน ซึ่งวรนำไปบูรณาการอย่างสมบูรณ์กับกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณ 

  1. ใช้ข้อมูลเพื่อคาดการณ์นวัตกรรม: การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์กับข้อมูลอุตสาหกรรมที่รวบรวมทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าสามารถเปิดเผยเส้นทางใหม่แห่งนวัตกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ บริษัทพลังงานรายใหญ่อย่าง Ørsted มีกังหันลมนอกชายฝั่งดำเนินงานอยู่จำนว 1,000 ตัว โดยเจสเปอร์ สคอฟ กรทุนด์ ผู้จัดการอาวุโสของศูนย์ความสามารถเชิงตัวเลขของ Ørsted กล่าวว่า การเฝ้าดูข้อมูลอย่างต่อเนื่องนั้น จะหมายถึง

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.