Header Ads

Header ADS

ซี.พี. เวียดนาม ครองใจชาวเวียดนาม คว้าอันดับ 1บริษัทด้านอาหารที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ ใน "กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง"

 .com/img/a/

ซี.พี. เวียดนาม ครองใจชาวเวียดนาม คว้าอันดับ 1บริษัทด้านอาหารที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ ใน "กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง"  

ซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือซี.พี. เวียดนาม ครองใจผู้บริโภคชาวเวียดนาม ในด้านการผลิตอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย น่าเชื่อถือและมีภาพลักษณ์ที่ดี จนได้รับรางวัลอันดับ 1 ในกลุ่มอาหารแช่แข็ง เป็นปีที่2 ติดต่อกัน จาก Vietnam Top 10 Food Reputation Award 2021 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังติดอันดับ 1 ใน 10ของ Vietnam Top 10 Food Reputation Award 2021 มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5  

 

นาย Vu Dang Vinh (หวู ดัง วิง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท Vietnam Report พร้อมด้วย นาย Vu Dang Vinh (หวู ดัง วิง) บรรณาธิการใหญ่ของหนังสือพิมพ์Vietnam Net ร่วมมอบรางวัลอันดับ 1 ในกลุ่มอาหารแช่แข็ง เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จาก Vietnam Top 10 Food Reputation Award 2021 แก่ CP เวียดนาม โดยมี นายศักดิ์ชัย ชัฏชัยโสภณ รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโรงงานอาหารแปรรูปฮานอย ซี.พี. เวียดนาม เป็นตัวแทนบริษัทในพิธีมอบรางวัลณศูนย์การประชุมแห่งชาติเวียดนาม .com/img/a/

.com/img/a/

 

นายศักดิ์ชัย กล่าวว่า รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของ ซี.พี. เวียดนาม ในการต่อยอดความสำเร็จของ CPF ในไทย ที่ทุ่มเท คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมอาหารปลอดภัย มีคุณภาพสูงมาเกือบร้อยปี จนเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากผู้บริโภคทั่วโลก รวมถึงประเทศเวียดนาม 

 

ทั้งนี้ ซี.พี. เวียดนาม ได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงองค์ความรู้ในการผลิตอาหารปลอดภัยจากไทยไปประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพสินค้า รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรและคู่ค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังใส่ใจกับการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เป็นไปตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามนโยบายเครือซีพี-ซีพีเอฟ 

 

นอกจากการผลิตอาหารคุณภาพ ซี.พี. เวียดนาม ยังโดดเด่นในด้านกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ทั้งการบริจาคโลหิต การปลูกป่า และการส่งมอบอาหารเพื่อช่วยเหลือบุคลากรการแพทย์และประชาชนชาวเวียดนามในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 

 

สำหรับการจัดลำดับองค์กรด้านอาหารที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพที่สุดของเวียดนาม จัดโดย บริษัทการประเมินเวียดนาม (Vietnam Report) ร่วมกับหนังสือพิมพ์Vietnam Net สื่อด้านเศรษฐกิจชั้นนำ  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 โดยใช้เกณฑ์การประเมินทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงิน ความเผยแพร่และน่าเชื่อถือของข่าวสารของบริษัท การสำรวจตามหัวข้อวิจัยต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริโภค ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายอื่นๆ 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.