Header Ads

Header ADS

ประธานอาวุโส ‘ธนินท์ เจียรวนนท์’ ส่งความสุขคนไทย มอบยาฟ้าทะลายโจรต่อเนื่อง

ประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ส่งความสุขคนไทย มอบยาฟ้าทะลายโจรต่อเนื่อง 

ซีพีเอฟ เดินหน้ามอบแก่กรมกิจการพลเรือนทหารบก ส่งต่อความห่วงใยถึงประชาชน 

 

กรมกิจการพลเรือนทหารบก รับมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ (เครือซีพี) ตามโครงการ ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร จากนโยบายของ ประธานอาวุโสเครือซีพี ธนินท์ เจียรวนนท์ สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงยาสมุนไพรไทย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับคนไทยตามแนวชายแดน ตลอดจนสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่สำหรับใช้ดูแลรักษาผู้ป่วย และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ทั่วประเทศ โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมผนึกกำลังส่งต่อความห่วงใยถึงประชาชนอย่างต่อเนื่อง  

 


พลโท นิรันดร ศรีคชา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก กล่าวว่า กรมกิจการพลเรือนทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีเครือซีพีและซีพีเอฟเป็นภาคีเครือข่ายสำคัญในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพบกมาโดยตลอด และนับได้ว่าเป็นองค์กรที่ให้การส่งเสริมและช่วยเหลือสังคมอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิด-19  ที่บริษัทได้สนับสนุนอาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของจำเป็น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่จิตอาสา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศ ขอขอบคุณเครือซีพีที่ดำเนินโครงการ ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร ผลิตยาสมุนไพรฯ 30 ล้านแคปซูล  หลังจากนี้ กรมกิจการพลเรือนทหารบก จะนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไทย เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง และมีกำลังใจที่เข้มแข็งในการฝ่าฟันเอาชนะวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน   

ด้าน นายวรวิทย์ เจนธนากุล กรรมการบริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า จากดำริของประธานอาวุโสเครือซีพี ธนินท์ เจียรวนนท์ ที่มุ่งนำศักยภาพของทุกกลุ่มธุรกิจมาช่วยประเทศ ซีพีจึงขอส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยฟ้าทะลายโจร และผนึกกำลังทุกกลุ่มธุรกิจร่วมร้อยเรียงความดีซีพี 100 ปี ส่งมอบแก่ประชาชน โดยซีพีเอฟส่งต่อความห่วงใยของท่านประธานอาวุโสฯ ในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส นครราชสีมา และหลายเขตในพื้นที่กรุงเทพฯ ผ่านโรงพยาบาล องค์กรพันธมิตร และหน่วยงานต่างๆ ทำการแจกจ่ายสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี โครงการ ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร จัดพื้นที่ปลูกต้นฟ้าทะลายโจร 100 ไร่ ใช้เวลา 100 วัน เพื่อผลิตยาแคปซูล 30 ล้านเม็ด แจกจ่ายฟรีแก่ชาวไทย โดยจัดพื้นที่ปลูกที่ศูนย์วิจัยแสลงพัน และฟาร์มคำพราน จ.สระบุรี ที่ได้การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การบรรจุแคปซูลผ่านการรับรองมาตรฐานจาก GMP PIC/S ซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญของโรงงานผลิตยา และดำเนินการผลิตตาม พ.ร.บ.ยาสมุนไพร ผ่านการรับรองการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพร กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่มีข้อกำหนดด้านปริมาณสารสำคัญ แอนโดรกราโฟไลด์ (andrographolide) ในวัตถุดิบอย่างเคร่งครัด./ 


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.