Header Ads

Header ADS

“พาณิชย์เจ้อเจียง” จับมือ “ดีป้า” เปิดเวทีกระชับความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างเจ้อเจียงและไ

 

“พาณิชย์เจ้อเจียง” จับมือ “ดีป้า” เปิดเวทีกระชับความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างเจ้อเจียงและไทย

สนง.พาณิชย์เจ้อเจียงได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน 2021 Zhejiang Service Trade Online Exhibition (Thai IOT service Session) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2ธันวาคม 2564 เพื่อใช้เป็นเวทีกระชับความสัมพันธ์และนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างเจ้อเจียงและไทยอย่างเป็นรูปธรรม ภายหลังจากที่ได้มีการลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลระหว่างสำนักงานพาณิชย์แห่งมณฑลเจ้อเจียงและสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ในงาน China International Fair for Trade in Services เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา

 

งาน 2021 Zhejiang Service Trade Online Exhibition (Thai IOT service Session) เป็นการจัดเวทีการค้าออนไลน์เต็มรูปแบบ ประกอบด้วยการประชุมโต๊ะกลมออนไลน์ การสัมมนาและการเสวนาออนไลน์ รวมไปถึงการแสดงสินค้าออนไลน์พร้อมการถ่ายทอดสด จัดโดย สนง.พาณิชย์เจ้อเจียง ภายใต้การสนับสนุนจาก ดีป้า ฐานการส่งออกเทคโนโลยีและบริการดิจิทัลแห่งชาติของจีน (China National Digital Service Export Base) สมาคมอุตสาหกรรมไอโอทีแห่งมณฑลเจ้อเจียง สมาคมไอโอทีหางโจว และสมาคมไทยไอโอที โดยมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการเชื่อมโยงทางการพาณิชย์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กิจกรรมเด่นภายในงาน อาทิ การประชุมเรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างเทคภาครัฐ การเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการเจ้อเจียงและไทย และการประชุมแบบทวิภาคีระหว่าง สนง. พาณิชย์เจ้อเจียง และ ดีป้า ที่นำโดย นางจ้วง จิน ผู้อำนวยการ ฝ่ายการค้าและการบริการ สนง. พาณิชย์เจ้อเจียง นางฉี ชอง ผู้อำนวยการ ฐานการส่งออกเทคโนโลยีและบริการดิจิทัลแห่งชาติของจีน โดยมี ดร. ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการ ดร. ศุภกร สิทธิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และ ดร. นน อัครประเสริฐกุล ผู้เชียวชาญอาวุโส จาก ดีป้า เป็นตัวแทนฝ่ายไทย   

 

การจัดนิทรรศการออนไลน์ครั้งนี้มีองค์กรชั้นนำด้านไอโอทีของเจ้อเจียงและไทยมากกว่า 100 รายเข้าร่วมงานและร่วมการเจรจาธุรกิจเชิงลึกเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการค้าและการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมดิจิทัล เทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษได้แก่ เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารดิจิทัล ระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ทั้งนี้โดยมี บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง เข้าร่วมหารือถึงโอกาสและความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจากเจ้อเจียง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมความสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมดิจิทัลระหว่างเจ้อเจียงและไทยได้เป็นอย่างดี 

 

ไทยเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล ขณะเดียวกันองค์กรต่างๆ ก็มีความตื่นตัวในการสรรหาเพื่อนำโซลูชั่นส์ด้านดิจิทัลและไอโอทีมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงผลิตภาพและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อใช้เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ทางด้านมณฑลเจ้อเจียงก็เป็นมณฑลที่มีความแข็งแกร่งด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศจีน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ระดับนวัตกรรมและการพัฒนาทางเทคโนลีดิจิทัลและไอโอทีของมณฑลเจ้อเจียงได้ก้าวขึ้นมาอยู่ในชั้นแนวหน้าของจีนมาโดยตลอด จึงถือเป็นข้อได้เปรียบทางอุตสาหกรรมที่เอื้อประโยชน์ให้กับทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างดี

 

ปัจจุบัน ภายใต้ยุทธศาสตร์ "ไทยแลนด์ 4.0" ไทยแลนด์ดิจิทัลวัลเลย์ถือเป็นหนึ่งองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย โดยมุ่งเน้นด้านห้องปฏิบัติการ 5G ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมคลาวด์ ห้องปฏิบัติการออกแบบ AI และศูนย์วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของ ฐานการส่งออกเทคโนโลยีและบริการดิจิทัลแห่งชาติของจีน ดังนั้นการจัดนิทรรศการออนไลน์ในครั้งนี้จึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองฝ่าย เพื่อใช้เป็นเวทีในการเชื่อมโยงทางการค้าและการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลระหว่างมณฑลเจ้อเจียงและประเทศไทยอย่างบูรณาการ

 

“เราจะดำเนินการด้านความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ระหว่าง ไทยแลนด์ดิจิทัลวัลเล่ย์ และ ฐานการส่งออกเทคโนโลยีและบริการดิจิทัลแห่งชาติของจีน อย่างต่อเนื่อง” นางจ้วง จิน ผู้อำนวยการ ฝ่ายการค้าและการบริการ สนง. พาณิชย์เจ้อเจียง กล่าวและว่า “เราพร้อมที่จะร่วมมือในการพัฒนาโครงการที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระยะยาวในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การส่งเสริมอุตสาหกรรมไอโอที เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งเจ้อเจียงและไทย โดย สนง. พาณิชย์เจ้อเจียงพร้อมที่จะเป็นสะพานในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลของมณฑลเจ้อเจียงและประเทศไทย ผ่านดำเนินการความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และด้านเทคนิคในเชิงลึกต่อไป”

 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.