Header Ads

Header ADS

โออาร์ เข้าลงทุนใน “คามุ ที” เพิ่มความหลากหลายของแบรนด์เครื่องดื่ม ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ชื่นชอบดื่มชา

.com/img/a/

โออาร์ เข้าลงทุนใน “คามุ ที” เพิ่มความหลากหลายของแบรนด์เครื่องดื่ม ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ชื่นชอบดื่มชา

โออาร์ เข้าลงทุนร้อยละ 25 ที่วงเงินไม่เกิน 480 ล้านบาท ใน บริษัท คามุ คามุ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “คามุ ที” (Kamu Tea) ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ชื่นชอบดื่มชาและเครื่องดื่มไลฟ์สไตล์ เพิ่มช่องทางในการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการไทย (SMEs) เพิ่มโอกาสเติบโตทางธุรกิจ

.com/img/a/

.com/img/a/

          คุณสมยศ คงประเวช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ ‘โออาร์’ กล่าวว่า หนึ่งในแนวทางในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจของ โออาร์ คือการมองหาโอกาสและช่องทางในการลงทุนทั้งในธุรกิจใหม่และต่อยอดในสิ่งที่ โออาร์ มีในปัจจุบัน เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์แตกต่างกัน ตามแนวคิด ‘Retailing Beyond Fuel’ รวมทั้งมุ่งพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าด้วยสินค้าใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อแสวงหาโอกาสในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) ใหม่ ๆ เพิ่มความหลากหลายและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคยุคใหม่ การเข้าลงทุนใน บริษัท คามุ คามุ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “คามุ ที” แบรนด์เครื่องดื่มไลฟ์สไตล์ของคนไทย ที่โดดเด่นในเรื่องของคุณภาพและรสชาติของวัตถุดิบที่ได้รับการคัดสรรจากแหล่งวัตถุดิบคุณภาพ รวมถึงความหลากหลายของเครื่องดื่ม ถือเป็นการต่อยอดทางธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ชื่นชอบดื่มชาและเครื่องดื่มไลฟ์สไตล์ ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ในการพัฒนา พีทีที สเตชั่น ให้เป็นมากกว่าสถานีบริการน้ำมัน แต่เป็น Living Community ที่จะเชื่อมโยงสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคต้องการให้สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ช่วยเติมเต็มทุกความสุข ตอบโจทย์ทุกความต้องการของทั้งคนเดินทางและผู้คนในชุมชน และให้ทุกคนรู้สึกว่า โออาร์ เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตประจำวัน

.com/img/a/
.com/img/a/

.com/img/a/

นอกจากนี้ การร่วมลงทุนกับ บริษัท คามุ คามุ จำกัด ยังเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสเติบโตทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทย โดยการขยายธุรกิจผ่านสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ถือเป็นการส่งเสริมแบรนด์สัญชาติไทย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ โออาร์ ที่มุ่งเติมเต็มโอกาสเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.