Header Ads

Header ADS

นิตยสาร Business+ และ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัล “สุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2564”

  1.%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%2B%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A5%2BProduct%2BInnovation%2BAward%2B2021

นิตยสาร Business+ และ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัล “สุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2564 

            นิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดมอบรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2021” รางวัลสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2564 จำนวน 39 รางวัล ใน 14 ประเภทกลุ่มสินค้า รางวัลที่ผ่านการคัดเลือกสำรวจและวิจัยตลาดตามหลักวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ และคะแนนโหวตจากผู้บริโภค โดยหวังเป็นแบบอย่างความสำเร็จแก่องค์กรธุรกิจในการสร้างแรงขับเคลื่อนพัฒนาสินค้าหรือบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในโลกยุคใหม่ต่อไป

 

            ภายในงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วย คุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุริม โอทะกานนท์รองคณบดีงานสนับสนุนการศึกษาและวิชาการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารจากหน่วยงานที่ได้รางวัลร่วมงาน เข้ารับรางวัลอย่างสมเกียรติ ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

 

           นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นิตยสาร Business+ ในเครือบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นนิตยสารด้านธุรกิจมีโอกาสได้ใกล้ชิดสัมภาษณ์กับผู้บริหารระดับสูงมากมาย พบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และมีความต้องการสินค้าใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา  และพบว่าสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมจะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า องค์กรธุรกิจจึงสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ออกมาให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ นิตยสาร Business+ จึงได้ร่วมมือกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ เพื่อร่วมกันวิจัยตลาดเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่อยู่ในใจผู้บริโภคในแต่ละประเภทสินค้า และนำเสนอให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการลงคะแนนโหวตสุดยอดสินค้าหรือบริการแห่งปี เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่ควรค่าแก่รางวัล BUSINESS+PRODUCT OF THE YEAR 2021 ในครั้งนี้ และได้จัดงานงานมอบรางวัลขึ้น ครั้งนี้เป็นปีที่ 2 เพื่อเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในการเชิดชูองค์กรธุรกิจและเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ และก่อให้เกิดการยกระดับสินค้าและบริการที่สร้างสรรค์และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้นต่อไป”

 

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุริม โอทะกานนท์ รองคณบดีงานสนับสนุนการศึกษาและวิชาการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “ความนิยมของผู้บริโภคมีบทบาทอย่างมากต่อองค์กรธุรกิจ ไม่ว่าในสายงานใดก็ตาม ต้องทำความเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การวิจัยพัฒนากระบวนการต่างๆ ตลอดจนการวางแผนการตลาดที่สามารถนำเสนอข้อมูลสินค้าหรือบริการในระดับราคาที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย ดังนั้นสินค้าและบริการใดที่ตรงความต้องการของลูกค้า และทันต่อสถานการณ์ได้มากกว่า จะเป็นเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถครองใจผู้บริโภคได้มากที่สุด เช่นเดียวกับที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ CMMU ให้ความสำคัญ ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการศึกษาและวิจัย ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ ที่ได้รับการยอมรับจาก AACSB เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองคุณภาพในระดับ top-5 % ของโลก ด้วยความเชี่ยวชาญ ของวิทยาลัยกาจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ร่วมกับ นิตยสาร Business+โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ในฐานะสื่อด้านธุรกิจชั้นนำ ร่วมกันค้นหาสุดยอดสินค้าและบริการยอดนิยมแห่งปีขึ้น ผมเชื่อมั่นว่า การมอบรางวัล BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR 2021 จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจ มุ่งมั่นที่จะสร้างแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาสินค้าและบริการที่มุ่งไปสู่ประโยชน์ของทุกคนในสังคมต่อไป”

 

รางวัลสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2564BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS2021” ในครั้งนี้จัดมอบรางวัลให้กับประเภทของสินค้าและบริการใน 14 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทสินค้าและบริการกลุ่มอาหารเครื่องดื่ม , แฟชั่น, ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ของใช้ส่วนตัว, การเงินการลงทุน, การประกันภัย, ยานยนต์, วัสดุก่อสร้าง, อสังหาริมทรัพย์,พลังงานและสาธารณูปโภค, สุขภาพและบริการทางการแพทย์, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, พลังงานและสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีดิจิทัล รวม 39 รางวัล

 

โดยมีรายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2021 ดังนี้

 

ประเภทสินค้าและบริการกลุ่มอาหารเครื่องดื่ม ยอดเยี่ยมแห่งปี

 

-  กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ประเภทคอลลาเจน โดย บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด

-  กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถั่งเช่าเพื่อสุขภาพ โดย บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)

-  กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินเพื่อสุขภาพ ด็อกเตอร์ ยู (ชิเซน) โดย บริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด

 

ประเภทสินค้าและบริการกลุ่มการเงินการธนาคารและการลงทุนยอดเยี่ยมแห่งปี

 

-  กลุ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อ โครงการบ้านล้านหลัง โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์

-  สินเชื่อและหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน Blue Financeโดย บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

-  กลุ่มผลิตภัณฑ์การเงินและการลงทุน พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นวอลเล็ต สบม. โดย ธนาคารกรุงไทย

-  กลุ่มผลิตภัณฑ์แพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล Zipmex โดย Zipmex ประเทศไทย

 

ประเภทสินค้าและบริการการขนส่งยอดเยี่ยมแห่งปี

 

-  กลุ่มผลิตภัณฑ์การบริการขนส่ง Kerry Expressโดย บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

ประเภทสินค้าและบริการกลุ่มของใช้ในครัวเรือนและสำนักงานยอดเยี่ยมแห่งปี

 

-  กลุ่มผลิตภัณฑ์เก้าอี้เพื่อสุขภาพ WORKSCAPEโดย บริษัท เวิร์คสเคพ จำกัด

-  กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะ Roborock S7 โดย บริษัท มาร์เก็ตติ้ง 1688 จำกัด

-  กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภทเครื่องปรับอากาศไฮเออร์ รุ่น Puri Cool Series โดย บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

-  กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภทเครื่องทำน้ำอุ่นไฮเออร์ รุ่น H2 Series โดย บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

-  กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภทเครื่องซักผ้าLG โดย บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

-  กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภทโทรทัศน์LG โดย บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

ประเภทสินค้าและบริการกลุ่มการท่องเที่ยวและเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ยอดเยี่ยมแห่งปี

 

-  กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทโรงภาพยนตร์ MAJOR CINEPLEX โดย บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

 

ประเภทสินค้าและบริการกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี

 

-  กลุ่มผลิตภัณฑ์จัดเก็บและรับส่งข้อมูลประเภทมัลติคลาวด์ Nutanix โดย บริษัท นูทานิคซ์ จำกัด

-  กลุ่มผลิตภัณฑ์จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลประเภทHarddisk SEAGATE SKYHAWK สำหรับกล้องวงจรปิด โดย บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด

-  กลุ่มผลิตภัณฑ์การให้ความรู้ทางเทคโนโลยี Best Tech Info Sharing โดย บริษัท ยิบอินซอย จำกัด

 2.%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A5%2BProduct%2BInnovation%2BAward%2B20213.%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A5%2BProduct%2BInnovation%2BAward%2B2021

ประเภทสินค้าและบริการกลุ่มประกันยอดเยี่ยมแห่งปี

 

-  กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันภัย TIP PERSONAL CYBER โดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

-  กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง โดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

-  กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 โดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

-  กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ ประกันภัย 3 โรคกวนใจ โดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

-  กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ 2+ จัดเต็ม โดย บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

-  กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพระดับพรีเมี่ยม Elite Health โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

-  กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพเหมาจ่าย D Healthโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

-  กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันคุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงตลอดชีพ iShield โดย บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

-  กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน  AIA Infinite Gift Prestige (ยูนิต ลิงค์) โดย เอไอเอ ประเทศไทย

 

ประเภทสินค้าและบริการกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคยอดเยี่ยมแห่งปี

 

-  สถานีบริการน้ำมัน PT โดย บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

 

ประเภทสินค้าและบริการกลุ่มแฟชั่นยอดเยี่ยมแห่งปี

 

-  กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องประดับทอง ออโรร่า (Aurora) โดย บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด

 4.%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A5%2BProduct%2BInnovation%2BAward%2B2021

ประเภทสินค้าและบริการกลุ่มยานยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี

 

 

-  กลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์พลังงานทางเลือก MG HS PHEV โดย บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

-  กลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์อเนกประสงค์ครอสโอเวอร์เอสยูวี NEW MAZDA CX-5 โดย บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

-  กลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์นั่งหรูหราระดับต้น MINI Cooper SE โดย มินิ ประเทศไทย

-  กลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์อเนกประสงค์ สมรรถนะสูงBMW X7 xDrive30d M Sport โดย บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย

-  กลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์ปิกอัพ NEW! ISUZU D-MAX โดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

-  กลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์อเนกประสงค์  ALL-NEW ISUZU MU-X โดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

-  กลุ่มผลิตภัณฑ์ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ Xtra-Cole Ceramic Xโดย บริษัท อินเตอร์มาร์ค บิสซิเนส จำกัด

-  ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ไฟฟ้า MICHELIN PILOT SPORT EV โดย บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

-  ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ MICHELIN PRIMACY 4 โดย บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

 

ประเภทสินค้าและบริการกลุ่มวัสดุก่อสร้างยอดเยี่ยมแห่งปี

 

-  กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ COTTO โดย บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.