รองนายกฯ และ รมว.สธ. มอบโล่ขอบคุณ CPFสนับสนุนอาหารคุณภาพปลอดภัย ให้ทีมแพทย์-ปชช. สะท้อนภารกิจเพื่อชาติสู้โควิด-19 บรรเทาความเดือดร้อนของสังคม - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รองนายกฯ และ รมว.สธ. มอบโล่ขอบคุณ CPFสนับสนุนอาหารคุณภาพปลอดภัย ให้ทีมแพทย์-ปชช. สะท้อนภารกิจเพื่อชาติสู้โควิด-19 บรรเทาความเดือดร้อนของสังคม

 .com/img/a/

รองนายกฯ และ รมว.สธ. มอบโล่ขอบคุณ CPFสนับสนุนอาหารคุณภาพปลอดภัย ให้ทีมแพทย์-ปชช. สะท้อนภารกิจเพื่อชาติสู้โควิด-19 บรรเทาความเดือดร้อนของสังคม 

 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ 100หน่วยงาน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ซึ่ง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มให้บุคลากรทางการแพทย์ จิตอาสา และประชาชน โดยมี นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหาร ทรัพยากรบุคคล เครือซีพี-ซีพีเอฟ เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบ รวมถึง นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และ แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังและผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ร่วมด้วย ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  

 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในไทย ได้เห็นถึงน้ำใจและความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในการช่วยเหลือสนับสนุนการรับมือกับโรคระบาดนี้อย่างเต็มที่ โดยซีพีเอฟ เป็นหนึ่งในภาคเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือสังคมในยามวิกฤตมาอย่างต่อเนื่อง  


ผมขอเป็นตัวแทนของรัฐบาล ขอบคุณทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมให้การบริการฉีดวัคซีนแห่งนี้มีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย เปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดต่อเนื่องกว่า 8 เดือน ขอบคุณประชาชนที่รับบริการที่ศูนย์แห่งนี้ กว่า 3.5 ล้านโดส และอีกกว่า 100ล้านโดสทั่วประเทศ รวมทั้งภาคเอกชนต่างๆ อย่าง ซีพีเอฟ ที่สนับสนุนอาหารเครื่องดื่มต่างๆ เติมพลังกาย-กำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสา ผมเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของเราทุกคน จะทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข กล่าว  .com/img/a/

.com/img/a/


ด้าน นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่า นับตั้งแต่โรคโควิด-19 แพร่ระบาด กรมการแพทย์มอบหมายให้สถาบันโรคผิวหนังให้บริการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประเทศไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในไทย ได้เห็นถึงน้ำใจและความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในการช่วยเหลือสนับสนุนการรับมือกับโรคระบาดนี้อย่างเต็มที่ โดยซีพีเอฟ เป็นหนึ่งในภาคเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือสังคมในยามวิกฤตมาอย่างต่อเนื่อง  

 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในไทย ได้เห็นถึงน้ำใจและความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในการช่วยเหลือสนับสนุนการรับมือกับโรคระบาดนี้อย่างเต็มที่ โดยซีพีเอฟ เป็นหนึ่งในภาคเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือสังคมในยามวิกฤตมาอย่างต่อเนื่อง  

 

ผมขอเป็นตัวแทนของรัฐบาล ขอบคุณทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมให้การบริการฉีดวัคซีนแห่งนี้มีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย เปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดต่อเนื่องกว่า 8 เดือน ขอบคุณประชาชนที่รับบริการที่ศูนย์แห่งนี้ กว่า 3.5 ล้านโดส และอีกกว่า 100 ล้านโดสทั่วประเทศ รวมทั้งภาคเอกชนต่างๆ อย่าง ซีพีเอฟ ที่สนับสนุนอาหารเครื่องดื่มต่างๆ เติมพลังกาย-กำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสา ผมเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของเราทุกคน จะทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน” รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข กล่าว  

 

ด้าน นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า นับตั้งแต่โรคโควิด-19 แพร่ระบาด กรมการแพทย์มอบหมายให้สถาบันโรคผิวหนังให้บริการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประเทศไทย 

ผมขอเป็นตัวแทนของรัฐบาล ขอบคุณทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมให้การบริการฉีดวัคซีนแห่งนี้มีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย เปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดต่อเนื่องกว่า 8 เดือน ขอบคุณประชาชนที่รับบริการที่ศูนย์แห่งนี้ กว่า 3.5 ล้านโดส และอีกกว่า 100 ล้านโดสทั่วประเทศ รวมทั้งภาคเอกชนต่างๆ อย่าง ซีพีเอฟ ที่สนับสนุนอาหารเครื่องดื่มต่างๆ เติมพลังกาย-กำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสา ผมเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของเราทุกคน จะทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน” รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข กล่าว  


.com/img/a/


ด้าน นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า นับตั้งแต่โรคโควิด-19 แพร่ระบาด กรมการแพทย์มอบหมายให้สถาบันโรคผิวหนังให้บริการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประเทศไทย 


ด้าน นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหาร ทรัพยากรบุคคล เครือซีพี-ซีพีเอฟ ในฐานะผู้แทนบริษัทฯ กล่าวว่า การสนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสังคมและแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลหลัก ถือเป็นภารกิจเพื่อชาติที่จำเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ ตามนโยบายประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ ตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ ทางซีพีเอฟ ได้ร่วมสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมาโดยตลอด สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของบริษัทฯ ที่อาสาเป็นอีกแรงหนึ่งในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนคนไทย และแบ่งเบาภาระหน้าที่ของทางภาครัฐ เพื่อให้ประเทศไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปได้โดยเร็ว 


นับตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ที่ประเทศไทยเผชิญวิกฤตโควิด-19 ซีพีเอฟ ได้นำความเชี่ยวชาญด้านอาหารไปช่วยเหลือสังคม โดยริเริ่มโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ภายใต้โครงการ ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” นับจากวันแรกถึงวันนี้ ซีพีเอฟ มอบอาหารพร้อมรับประทาน เพื่อบุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องคนไทยแล้วหลายล้านแพ็ค รวมถึงน้ำดื่มและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหลายล้านขวด ตลอดจนวัตถุดิบอาหารสดและเครื่องปรุงรส สำหรับนำไปปรุงอาหาร แก่โรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม กลุ่มเปราะบาง ศูนย์ฉีดวัคซีน จุดตรวจโควิด และหน่วยงานต่างๆ  มากกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้เข้าถึงอาหารคุณภาพดี อร่อย ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย บริษัทฯ มุ่งมั่นช่วยเหลือประเทศชาติ ประชาชน ให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน./ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad