Header Ads

Header ADS

อินโดรามา เวนเจอร์ส รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 11 ปีซ้อน ตอกย้ำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

  


อินโดรามา เวนเจอร์ส รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 11 ปีซ้อน

ตอกย้ำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอลบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน นำโดย 5 บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) จ.นครปฐม บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด (PTA) และ บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด (PET) รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ภายใต้โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี2564 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมสะท้อนความมุ่งมั่นของไอวีแอลในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบ ภายใต้กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งจะสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาว

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.