“จุรินทร์”ประกาศเดินหน้าทำ Mini FTA ไทย-เซินเจิ้น ขยายความร่วมมือการค้า ลงทุน - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

“จุรินทร์”ประกาศเดินหน้าทำ Mini FTA ไทย-เซินเจิ้น ขยายความร่วมมือการค้า ลงทุน

img

“จุรินทร์”เป็นประธานเปิดสำนักงานประสานงานทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการค้าเขตเซินเจิ้น ประจำประเทศไทย ประกาศเดินหน้าทำ Mini FTA กับเซินเจิ้น เดินหน้าร่วมมือการค้า การลงทุน หลังประสบความสำเร็จทำกับไห่หนานก่อนหน้านี้แล้ว  
         
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเป็นประธานพิธีเปิดป้ายสำนักงานประสานงานทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการค้าเขตเซินเจิ้น ประจำประเทศไทย และศูนย์เจรจาการค้าและนิทรรศการสินค้าจากผู้ประกอบการนักธุรกิจเขตเซินเจิ้น ที่สมาคมนักธุรกิจเซินเจิ้นประเทศไทย อาคาร TCT Group พัฒนาการ 20 กรุงเทพฯ ว่า กระทรวงพาณิชย์ไทย มีนโยบายสร้างพันธมิตรกับจีน โดยคำนึงถึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่ในประเทศจีน และแสวงหาความร่วมมือ โดยบูรณาการศักยภาพของทั้งสองฝ่ายในรูปแบบความตกลงทางการค้า หรือความร่วมมืออื่นใด ตามความเหมาะสม ซึ่งขอใช้คำเรียกง่าย ๆ ว่า Mini FTA เป็นความตกลง หรือความร่วมมือที่จัดทำขึ้นรวดเร็วกว่าการเจรจาเต็มรูปแบบ สามารถตอบโจทย์ยุคดิจิตอลในปัจจุบัน โดยเห็นว่าเซินเจิ้นถือเป็นเมืองลำดับต้น ๆ ที่มีศักยภาพที่จะร่วมมือกับประเทศไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม เพราะไทยมีความโดดเด่น ทั้งในฐานะผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร และยังเป็นประเทศผู้ส่งออกรถยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ 
         
ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างไทยและเซินเจิ้น จะช่วยให้ประเทศไทย สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งเซินเจิ้นมีความเชี่ยวชาญในฐานะที่เป็นฐานการผลิต มาใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ด้านเกษตรและอาหาร ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น รวมทั้งจะช่วยขยายตลาดตามแนวเส้นทาง Belt and Road ภายใต้ห่วงโซ่อุปทานเดียวกันได้อีกด้วย และประเทศไทยก็มีความพร้อมที่จะเป็นสะพานเพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือสู่อาเซียน
         
“ผมขอถือโอกาสให้วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศไทย โดยกระทรวงพาณิชย์กับประเทศจีน โดยเมืองเซินเจิ้น ในรูปแบบ Mini FTA เพื่อให้พี่น้องชาวไทยและชาวจีน ได้ขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เช่น ที่นำร่อง Mini FTA ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ไทยกับไห่หนานของจีนไปแล้ว เมื่อช่วงเดือนก.ย.2564 ที่ผ่านมา”
         
นอกจากนี้ ยังเชื่อมั่นว่า สำนักงานประสานงานทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการค้าเขตเซินเจิ้น ประจำประเทศไทย จะมีส่วนช่วยผลักดันเศรษฐกิจการค้าไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ และหวังว่าสำนักงานฯ จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้ Mini FTA หรือความร่วมมือระหว่างไทย-เซินเจิ้น ประสบความสำเร็จ และมีการลงนามในอนาคตอันใกล้ รวมทั้ง ขออวยพรให้สำนักงานประสานงานทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการค้าเขตเซินเจิ้นประจำประเทศไทย ดำเนินงานได้อย่างราบรื่น ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และขอให้ผู้เข้าร่วมงาน มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีแรงใจที่แข็งแกร่ง เพื่อร่วมกันพัฒนา นำพาเศรษฐกิจไทย-จีน ไปสู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป
         
ที่ผ่านมา การค้าระหว่างไทย–จีน มีส่วนสำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยในช่วง 10 เดือน ของปี 2564 (ม.ค.-ต.ค.) การค้าไทย-จีน มีมูลค่ารวมกว่า 2.68 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 19.3% ของการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของไทย มีอัตราขยายตัวสูงถึง 31.95% และเซินเจิ้นยังเป็นหนึ่งในด่านสำคัญที่นำเข้าผลไม้ของไทยสู่จีนแผ่นดินใหญ่
         
สำหรับการเปิดงานในครั้งนี้ มีนางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Mr.Han Zhiqiang เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย Mr.Huang Min รองนายกเทศมนตรีเมืองเซินเจิ้น และนายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน และนายชองทอง ซิ นายกสมาคมนักธุรกิจเซินเจิ้น ประเทศไทย เข้าร่วม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad