Header Ads

Header ADS

Xinhua Silk Road: การประชุมเกษตรอินทรีย์นานาชาติ ครั้งที่ 8 จัดขึ้นที่เมืองต้าถงของจีน 6-7ธันวาคมที่ผ่านมา


Xinhua Silk Road: การประชุมเกษตรอินทรีย์นานาชาติ ครั้งที่ 8 จัดขึ้นที่เมืองต้าถงของจีน 6-7ธันวาคมที่ผ่านมา

 

ปักกิ่ง--10 ธันวาคม 2564--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

 

การประชุมเกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Forum of Organic Agriculture) ครั้งที่ 8 ในหัวข้อเกษตรอินทรีย์เต็มรูปแบบและการฟื้นฟูชนบททั่วพื้นที่ ได้จัดขึ้นที่เมืองต้าถง* มณฑลซานซี ทางภาคเหนือของจีน ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคมที่ผ่านมา

 

การประชุมดังกล่าวร่วมกันจัดโดยเทศบาลเมืองต้าถง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไท่หยวน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซานซี โดยดึงดูดผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการกว่า 80 คนทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศให้มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นต่าง ๆ เช่น สภาพในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์, แนวทางปฏิบัติด้านเกษตรอินทรีย์เต็มรูปแบบของอำเภอหลิงฉิว, การทำเกษตรอินทรีย์แบบแห้ง, ชุมชนเกษตรอินทรีย์ และการสร้างหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์

 

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เมืองต้าถงได้พยายามอย่างมากในการพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์แบบแห้ง โดยได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพพื้นที่เพาะปลูก ดำเนินการวิจัยเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับการทำเกษตรแบบแห้ง และดำเนินการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดพื้นที่สาธิตและเขตส่งเสริมเกษตรอินทรีย์หลายแห่งในเมืองต้าถง

 

จาง เฉียง นายกเทศมนตรีเมืองต้าถง กล่าวในพิธีเปิดการประชุมว่า เมืองต้าถงจะอาศัยบทบาทของเกษตรอินทรีย์แบบแห้งในการส่งเสริมจุดแข็งของเมืองในฐานะแหล่งกำเนิดของผลผลิตเกษตรอินทรีย์ และค่อย ๆ เผยแพร่ “ต้นแบบเชอเหอ” เพื่อสร้างเขตสาธิตเกษตรอินทรีย์เพิ่มเติมอีกในอนาคต

 

ต้นแบบเชอเหอ หมายถึงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผสมผสานเกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และความสวยงามของหมู่บ้านเข้าด้วยกัน โดยสะท้อนผ่านแนวทางปฏิบัติของหมู่บ้านเชอเหอ ในเขตหงซื่อเหลิง อำเภอหลิงฉิว เมืองต้าถง โดยนับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา อำเภอหลิงฉิวได้สร้างนิคมและเขตสาธิตเกษตรอินทรีย์โดยเริ่มจากหมู่บ้านเชอเหอ

 

อำเภอหลิงฉิวผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยอาศัยเกษตรอินทรีย์เต็มรูปแบบ และค่อย ๆ เลิกพึ่งพารายได้จากการขายที่ดิน   

 

จนถึงขณะนี้ อำเภอหลิงฉิวมีผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่ผ่านการรับรอง 60รายการ มีผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์กว่า 30 ราย และมีพื้นที่ทำการเกษตรอินทรีย์ 6,666.67 เฮกตาร์

 

คุณจางกล่าวว่า เมืองต้าถงจะขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นนำทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือในด้านการผลิต อุปทาน และการขายในอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด

 

*เมืองต้าถงตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมปานกลาง ซึ่งมีข้อได้เปรียบในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากกลางวันและกลางคืนมีอุณหภูมิแตกต่างกันชัดเจน และมีช่วงเวลาแดดออกยาวนาน

 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.