Header Ads

Header ADS

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 3-7 มกราคม 2565

 

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์     วันที่ 3-7 มกราคม 2565

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น
สัปดาห์นี้ ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ เพิ่มขึ้นจากหาบละ 630 บาท เป็นหาบละ 645 บาท เนื่องจากผลผลิตเริ่มเบาบาง จึงมีเข้าสู่ตลาดลดลง  
ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 5 มกราคม 2565 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 602.25 เซนต์/บุชเชล ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากความกังวลสภาพอากาศในประเทศอเมริกาใต้ที่มีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปกติ ทำให้ความแห้งแล้งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้าน Buenos Aires Grains Exchange รายงานข้าวโพดที่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก 76% มาอยู่ที่ 58% ทั้งนี้คาดการณ์ปริมาณน้ำฝนยังเบาบางต่อเนื่องจนถึงปลายสัปดาห์หน้า ขณะที่ปัจจุบันตลาดยังคงติดตามรายงานคาดการณ์ภาวะอุปสงค์-อุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE) ฉบับเดือนมกราคมของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ที่จะประกาศในวันที่ 12 มกราคาม 2565
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง : ราคาเพิ่มขึ้น
กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 19.50 บาท เป็นกิโลกรัมละ 19.90 บาท การเพาะปลูกที่บราซิลและอาร์เจนตินาสัปดาห์ที่ผ่านมา ยังคงมีปัญหาเรื่องสภาวะอากาศอย่างต่อเนื่อง ทำให้คาดการณ์ผลผลิตที่จะออกมาใหม่ปรับตัวลดลง ขณะที่สต๊อกที่มีอยู่ ณ ต้นปีของแต่ละประเทศมีไม่มากนัก ส่งผลให้ตลาดมีความกังวลด้านซัพพลายจะไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ทำให้ราคามีการปรับตัวสูงขึ้น ส่วนค่าระวางเรือยังคงสูงทรงตัว
ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 5 มกราคม 2565 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 1,394.75 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 413.4 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ปัจจุบันเริ่มมีการปรับลดคาดการณ์ผลผลิตถั่วเหลืองฤดูกาล 2564/65 เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ลดลงในช่วงการเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนใต้ของบราซิล ขณะที่เกษตรกรจะเริ่มทำการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองในประเทศปลายเดือนนี้ ซึ่งปัจจุบันในบริเวณพื้นที่ทางตอนเหนือมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปกติ ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิต
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
การจับปลาของประเทศเปรูสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างน้อย เนื่องจากเป็นวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยปริมาณจับได้จริงถึงปัจจุบันเกิน 90% ของโควต้าแล้ว ขณะที่ราคาซื้อหน้าท่าเรือที่จีนยังสูงทรงตัว
โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 42.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 36.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 34.20 บาท
ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 33.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 32.20 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น
การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 412 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 466 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 368 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 383 เหรียญสหรัฐฯ
ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,250 บาท เป็นกระสอบละ 1,300 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,100 บาท เป็นกระสอบละ 1,130 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคายืนแข็ง
ปริมาณสุกรมีไม่เพียงพอต่อการบริโภค ทำให้ราคาสุกรหน้าฟาร์มขยับต่อ ส่งผลให้สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ประกาศราคาสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม ณ วันพระที่ 2 มกราคม อยู่ที่กิโลกรัมละ 98-108 บาท
ส่วนลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 3,500 บาท (บวก/ลบ 94)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ประกาศราคาแนะนำไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ที่กิโลกรัมละ 39 บาท จากการบริโภคเนื้อไก่ที่คึกคักในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 14.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง

ไข่ไก่ : ราคายืนแข็ง
การบริโภคไข่ไก่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ประกาศราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ที่ฟองละ 3.00 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่ายืนแข็ง

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.