Header Ads

Header ADS

มาสเตอร์การ์ดประกาศแต่งตั้ง ซาฟดาร์ คาน ดำรงตำแหน่งประธานฝ่าย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มาสเตอร์การ์ดประกาศแต่งตั้ง ซาฟดาร์ คาน ดำรงตำแหน่งประธานฝ่าย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ด้วยประสบการณ์ 15 ปีกับมาสเตอร์การ์ด มร. ซาฟดาร์จะรับหน้าที่บริหารภูมิภาคที่มีความหลากหลายและมีเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว 

กรุงเทพฯ  12 มกราคม 2565  มาสเตอร์การ์ดประกาศแต่งตั้ง มร. ซาฟดาร์ คาน ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการแต่งตั้งครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มความรับผิดชอบจากเดิมในตำแหน่งประธานฝ่าย ตลาดเกิดใหม่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตลอด 15 ปีในฐานะผู้บริหารของมาสเตอร์การ์ด มร. ซาฟดาร์รับผิดชอบขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยุทธ์ที่ครอบคลุมและชัดเจน รวมทั้งได้เพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ โดยเพิ่มบริการที่หลากหลายยิ่งขึ้น นับจากนี้ มร.ซาฟดาร์จะรับผิดชอบบริหารแนวทางการชำระเงินดิจิทัลแบบ multi-rail ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้10 แห่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นแก่ธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาสเตอร์การ์ดและลูกค้า

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และยังเป็นภูมิภาคของประเทศที่มีความแตกต่างกันอย่างมากในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ความต้องการของธุรกิจต่างๆ รวมทั้งความแตกต่างทางวัฒนธรรม มร. อารี ซาร์เกอร์ ประธานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มาสเตอร์การ์ด กล่าว ผู้นำที่จะมาดูแลแผนกนี้จะต้องเข้าใจตลาดในภูมิภาคนี้โดยรวมอย่างลึกซึ้ง และยังต้องเข้าใจตลาดแต่ละแห่งอีกด้วย รวมทั้งต้องสามารถบริหารความซับซ้อนเหล่านี้ด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมาก ด้วยประวัติความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง รวมไปถึงความสามารถในการวาง      กลยุทธ์ และประสบการณ์ที่มากมายในภูมิภาคนี้ ซาฟดาร์ คานจึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนี้ซึ่งจะเป็นโอกาสให้เขาสามารถผลักดันสิ่งใหม่ๆ ให้แก่ตลาดกลุ่มนี้

ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งประธานแผนก ตลาดเกิดใหม่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มร.ซาฟดาร์เป็นผู้ผลักดันการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการที่ถือเป็นครั้งแรกหลายอย่างในภูมิภาค ซึ่งรวมไปถึงการออกบัตรที่มี 2 ชิป (dual-chip cards) และเทคโนโลยี QR-on-Cardในประเทศเวียดนาม ภายใต้การนำของมร.ซาฟดาร์ มาสเตอร์การ์ดในอินโดนีเซียได้จับมือกับพันธมิตร ซึ่งเป็นกลยุทธที่ทำให้มาสเตอร์การ์ดมีบทบาทเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้นำในด้านส่วนแบ่งตลาดในตลาดที่มีความสำคัญแห่งนี้ มร.ซาฟดาร์ยังมีบทบาทสำคัญในการทำให้โซลูชั่นด้านไซเบอร์และปัญญาประดิษฐ์ของมาสเตอร์การ์ดให้ประโยชน์เพิ่มขึ้นมากกว่าในธุรกิจการจ่ายเงิน นอกเหนือจากนี้ มร.ซาฟดาร์ยังมีบทบาทสำคัญที่ทำให้เกิดการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กับมาสเตอร์การ์ดเพื่อให้จังหวัดของไทย 27 จังหวัดเข้าร่วมในเครือข่าย City Possible ของมาสเตอร์การ์ด ซึ่งเป็นเครือข่ายทั่วโลก และถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก

ในโอกาสนี้ มร.ซาฟดาร์ คาน ประธานฝ่ายภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาสเตอร์การ์ด กล่าวว่า การได้ทำงานในตลาดต่างๆ ทั่วโลก ทำให้ผมได้เห็นวิวัตนาการของความต้องการทางดิจิทัลของหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น รัฐบาล ผู้บริโภค และธุรกิจต่างๆ สำหรับผม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นภูมิภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการชำระเงินมากที่สุ

 

มาสเตอร์การ์ดได้ช่วยให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เห็นได้จากผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เปลี่ยนพฤติกรรมอย่างรวดเร็วจากการใช้เงินสดมาเป็นการชำระเงินแบบไร้สัมผัส และล่าสุดคือการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ การเปลี่ยนแปลงนี้เปิดโอกาสให้ทั้งผู้บริโภคและธุรกิจ โดบเฉพาะร้านค้าได้ใช้โซลูชั่นการชำระเงินใหม่ๆ ที่ปลอดภัยกว่า รวดเร็วและสะดวกกว่า ผมรู้สึกยินดีทุกครั้งที่ได้เห็นโซลูชั่นของมาสเตอร์การ์ดสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้คนทั่วภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดเล็ มร. ซาฟดาร์กล่าว

มร.ซาฟดาร์เริ่มงานกับมาสเตอร์การ์ดในปี พ.ศ. 2549จากนั้นได้ดำรงตำแหน่งผู้นำในหลายภูมิภาค ซึ่งรวมถึงตำแหน่งประธานฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซียและบรูไน ผู้จัดการประจำประเทศมาเลเซียและบรูไน ผู้จัดการประจำประเทศกาตาร์ โอมาน และคูเวต ไปจนถึง ผู้นำทีม HSBC Global Key Account ประจำเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และ แอฟริกา

ก่อนที่จะร่วมงานกับมาสเตอร์การ์ด มร.ซาฟดาร์ได้มีบทบาทสำคัญในธุรกิจบริการด้านการเงิน เทคโนโลยี และอีบิซสิเนส ในบริษัทต่างๆ อาทิ ABN Amro, Citibankและ Oracle ในเขตอเมริกาเหนือ เอเชีย และตะวันออกกลาง

###

เกี่ยวกับมาสเตอร์การ์ด

มาสเตอร์การ์ด เป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกด้านการชำระเงิน เป้าหมายของเราคือการเชื่อมต่อและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้ครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่คนทุกคนในทุกพื้นที่ โดยการทำให้ธุรกรรมการเงินเป็นเรื่องปลอดภัย สะดวก และเข้าถึงได้ ด้วยข้อมูลที่ปลอดภัยและเครือข่ายพันธมิตร ทำให้เรามีนวัตกรรมและโซลูชั่นต่างๆ ที่สามารถช่วยบุคคลทั่วไป สถาบันการเงิน รัฐบาล และธุรกิจให้ตระหนักถึงศักยภาพของตัวเอง การทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อคนในองค์กร คือวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนทั้งภายในและภายนอกองค์กรของเรา ด้วยเครือข่ายในกว่า 210 ประเทศและพื้นที่ เราได้สร้างโลกที่ยั่งยืนและปลดล็อคความเป็นไปได้ในหลายๆ ด้าน

 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.