Header Ads

Header ADS

Taiwan Excellence ประกาศรายชื่อ 12 ผลงานเข้ารอบสุดท้ายจากทั่วโลกในแคมเปญด้าน CSR “Sharing is Caring”

Taiwan Excellence ประกาศรายชื่อ 12 ผลงานเข้ารอบสุดท้ายจากทั่วโลกในคมเปญด้าน CSR “Sharing is Caring” 

 

- เตรียมประกาศผลผู้ชนะ 3 อันดับที่จะได้รับเงินรางวัลปลายเดือนมกราคม 2565

12 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบมาจากประเทศฟิลิปปินส์ ไต้หวัน เวียดนาม อิสราเอล เคนยา นจีเรียและตูนิเซีย

ร่วมโหวตผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 23 มกราคม 2565 ที่เว็บไซต์ http://share-care.taiwanexcellence.org 


Taiwan Excellence ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 12 คนสุดท้ายที่ได้ส่งผลงานในโครงการSharing is Caring โดยผลงานที่ผ่านเข้ารอบมาจากประเทศฟิลิปปินส์ ไต้หวัน เวียดนามอิสราเอล เคนยา ไนจีเรีย และตูนิเซีย ผลงานทั้ง 1ประเทศนี้จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะ 3 อันดับสุดท้าย และจะประกาศผลการตัดสินในปลายเดือนมกราคม 2565 

“Sharing is Caring” เป็นโครงการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในรูปแบบดิจิทัลระดับโลก ซึ่งเกิดจากความเชื่อว่ามีคนจำนวนหนึ่งที่มีพลังในการสร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับบุคคล ชุมชน และสังคมในทางที่ดีขึ้น หากผลักดันพลังนี้ให้เพิ่มมากขึ้นทวีคูณจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น โดย Taiwan Excellence มุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นโครงการระดับโลก เพื่อรวบรวมพลังแนวคิด ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีของคนทั้งโลกไว้ด้วยกัน  ซึ่งได้รับผลตอบรับจากผู้สนใจจากทั่วโลกร่วมส่งผลงานเป็นจำนวน 781 ผลงาน จาก 61 ประเทศทั่วโลก ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 โดยได้รับผลงานจากเอเชียแปซิฟิกมากที่สุ จำนวน 495 ผลงาน ตามด้วยจากแอฟริกา จำนวน 124 ผลงานอเมริกา จำนวน 104 ผลงาน ยุโรป 52 ผลงาน และจากโอเชียเนีย จำนวน ผลงาน

ประเทศที่ส่งผลงานมากที่สุด คื อินเดีส่งผลงานจำนวน 115 ผลงาน อินโดนีเซีย จำนวน74 ผลงาน วียดนาม จำนวน 60 ผลงาน ไต้หวัน จำนวน 59 ผลงาน และมาเลเซีย จำนวน 56 ผลงาน และผลงานทั้ง 12 ลงาน ได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกสองขั้นตอนโดยคณะกรรมการจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน (BOFT), MOEA และสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) ก่อนที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ผลงานทั้ง 12 ผลงาน ได้นำเสนอ ละสร้างแรงจูงใจเพื่อแก้ปัญหาในประเทศบ้านเกิดของตนเอง เช่ การให้ความสําคัญของการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มท้องถิ่น การเกษตร การแพทย์สําหรับผู้สูงอายุ และการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดย Taiwan Excellence เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วโลกได้ร่วมโหวตผลงานที่ชื่นชอบผ่านเว็บไซต์พร้อมกัน

หลังจากนั้นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะคัดเลือกแผนงานที่ดีที่สุด เป็นผู้ชนะจำนวนไม่เกิน 3 ผนงาน โดยผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลแผนงานละ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ จากนั้นคณะกรรมการจะจัดสรรเงินทุนมูลค่า 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานให้เกิดขึ้นจริง ดยจะคัดสรรและมอบหมายผู้ดำเนินงานบุคคลที่สามที่เหมาะสม เป็นผู้ดำเนินงานตามแผนงานของ 3 แผนงานชนะเลิศสำหรับโครงการ Sharing is Caring” ต่อไป ร่วมลงคะแนนได้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม ถึง 23 มกราคม 2565 ที่เว็บไซต์ http://share-care.taiwanexcellence.org    

เกี่ยวกับ Taiwan Excellence:

Taiwan Excellence ตราสัญลักษณ์ที่มอบให้กับ “ผลิตภัณฑ์ดีเด่นจากไต้หวัน” โดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวั (BOFT), MOEA เพื่อแสดงถึงความเป็นเลิศด้านการค้นคว้าวิจัย การออกแบบ คุณภาพ และการตลาด จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ใช้งานทั่วโลก และเป็นตราสัญลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับจาก 102 ประเทศทั่วโลก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน TAITRA

ฝ่ายการตลาดเชิงกลยุทธ์

มาร์ค วู

กรรมการบริหาร

886-02-2725-5200 #1300

wuct@taitra.org.tw

 

วิเวียน เฉิน

ผู้จัดการทีม

886-02-2725-5200 #1314

vivian@taitra.org.tw

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.