Header Ads

Header ADS

เมืองไทยประกันชีวิต ขยายระยะเวลาให้บริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รักษาตัวต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าผนึกโรงพยาบาลคู่สัญญาเพิ่มเป็น 38 แห่ง

เมืองไทยประกันชีวิต ขยายระยะเวลาให้บริการTelemedicine

สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รักษาตัวต่อเนื่อง

พร้อมเดินหน้าผนึกโรงพยาบาลคู่สัญญาเพิ่มเป็น 38แห่ง

 

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า  เพื่อเป็นการตอกย้ำการดำเนินงานภายใต้นโยบาย MTL Trusted  Lifetime Partner  ที่พร้อมดูแลและเดินเคียงข้างในทุกช่วงของชีวิต และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ เมืองไทยประกันชีวิตได้ร่วมกับโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการ “การให้บริการพบแพทย์และได้รับยาตามคำสั่งการรักษาของแพทย์  ผ่านทางโทรเวชกรรม (Telemedicine) สำหรับผู้เอาประกันภัยมีโรคเรื้อรังและมีนัดตรวจติดตามการรักษา ทำการขยายระยะเวลาให้บริการถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เพื่อเป็นการมอบความอุ่นใจ การอำนวยความสะดวก และการลดความเสี่ยงจากการเดินทางออกจากบ้านให้กับผู้เอาประกันภัย

 

นอกจากนี้โครงการให้บริการดังกล่าว  ยังได้มีโรงพยาบาลคู่สัญญาเข้าร่วมให้บริการดังกล่าวเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่นทำให้ปัจจุบันมีโรงพยาบาลคู่สัญญาเข้าร่วมให้บริการTelemedicine กับเมืองไทยประกันชีวิตแล้วเป็นจำนวน 38 แห่ง


 

โดยผู้เอาประกันภัยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและมีความประสงค์ใช้บริการ Telemedicine  นี้ จะต้องเป็นผู้ป่วยเดิมที่มีประวัติการรักษาในโรงพยาบาลที่ให้บริการตามที่กำหนด โดยเป็นโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องมีการติดตามและต้องได้รับยาต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น โดยบริการดังกล่าวจะครอบคลุมการพบแพทย์ และการสั่งยา ทั้งนี้สามารถใช้บริการได้ทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกลุ่ม ที่มีผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต และโรงพยาบาลกำหนด)

 

สำหรับบริการ Telemedicine Samitivej Virtual Hospital  ยังคงให้บริการตามเงื่อนไขปกติ ครอบคลุมทั้งการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ไม่จำเป็นต้องเป็นคนไข้เดิมของทางโรงพยาบาล ครอบคลุมทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกลุ่ม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด)

 

 

โดยสามารถรับบริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง จากโรงพยาบาลคู่สัญญาทั้ง 38 แห่ง ได้ตามช่องทาง ดังนี้


 

โรงพยาบาล

จังหวัด

ช่องทางการรับบริการ

 

กรุงเทพมหานคร

 

 

1

Samitivej Virtual Hospital 

กรุงเทพฯ

Application MTL Click

2

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค 

กรุงเทพฯ

โทร. 02 804 8959 ต่อ1414 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bgp9751l

3

โรงพยาบาลเจ้าพระยา

กรุงเทพฯ

โทร. 02 022 7662 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @chcservice 

 

 

 

4

โรงพยาบาลเทพธารินทร์  

กรุงเทพฯ

โทร. 02 348 7000  หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @Theptarin

 

 

 

5

โรงพยาบาลไทยนครินทร์  

กรุงเทพฯ

โทร. 02 340 6499 ต่อ1888,1889 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line : insurance1988

 

 

 

6

โรงพยาบาลบางปะกอก 1  

กรุงเทพฯ

โทร. 02 109 1111

7

โรงพยาบาลบางปะกอก 9

กรุงเทพฯ

โทร. 092 281 0262 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @bpk9hospital  

 

 

 

8

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์       

กรุงเทพฯ

โทร.+662 011 4833 , +662 011 4899หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bumrungradhospital

9

โรงพยาบาลบี.แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์  

กรุงเทพฯ

โทร. 062-489-9594 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line : 0624899594

 

 

 

10

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กรุงเทพฯ

โทร. 062 590 6883หรือ 

ผ่านแอปพลิเคชัน Line :1doctorp

 

 

 

11

โรงพยาบาลพญาไท 1  

กรุงเทพฯ

โทร. 1772 

12

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพฯ

โทร. 063 225 9095

13

โรงพยาบาลพญาไท 3   

กรุงเทพฯ

โทร. 1772 

14

โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์  

กรุงเทพฯ

โทร. 02 944 7111 ต่อ4309

15

โรงพยาบาลพระรามเก้า 

กรุงเทพฯ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @praram9hospital  

16

โรงพยาบาลเวชธานี 

กรุงเทพฯ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @vejthani

17

โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์ 

กรุงเทพฯ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @SamitivejChinatown

18

โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี

กรุงเทพฯ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @SamitivejThonburi

19

โรงพยาบาลสุขุมวิท

กรุงเทพฯ

โทร 02 391 0011

 

ภาคกลาง

 

 

20

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์    

นนทบุรี

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @rtbinter

21

โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2

ปทุมธานี

โทร. 065 724 2973หรือ 

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : crmonline

 

 

 

22

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9  

สมุทรปราการ

โทร  089 094 1579 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @CHG1609

 

 

 

23

โรงพยาบาลบางปะกอก 3

สมุทรปราการ

โทร. 02 109 3111 ต่อ1503,1506

24

โรงพยาบาลบางปะกอก สมุทรปราการ 

สมุทรปราการ

โทร. 02 109 3222 ต่อ10115-10116

25

โรงพยาบาลมหาชัย 1  

สมุทรสาคร

โทร. 034 424 990-4 หรือ 

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @mahachaihospital

 

 

 

26

โรงพยาบาลมหาชัย 2      

สมุทรสาคร

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @mahachai2hospital

 

ภาคตะวันออก

 

 

27

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 

ชลบุรี

โทร. 038 259 999  หรือ 

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bphhospital 

 

 

 

28

โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา  

ชลบุรี

โทร. 038 317 333 ต่อ2102 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @PTS789

 

 

 

29

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา    


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.