Header Ads

Header ADS

Xinhua Silk Road: เมืองอู๋หูทางตะวันออกของจีนมุ่งส่งเสริมนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล

Xinhua Silk Road: เมืองอู๋หูทางตะวันออกของจีนมุ่งส่งเสริมนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทั

 

ปักกิ่ง--17 ม.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

เมืองอู๋หูในมณฑลอันฮุยทางตะวันออกของจีน มีแผนที่จะส่งเสริมนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม

Ning Bo นายกเทศมนตรีเมืองอู๋หู เปิดเผยว่า เมืองแห่งนี้ได้กลายเป็นประตูในการทำการค้ามานับตั้งแต่สมัยโบราณ และได้บ่มเพาะวัฒนธรรมการค้าและจิตวิญญาณในการผจญภัยเอาไว้

นายกเทศมนตรีเมืองอู๋หู กล่าวว่า "นวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร โดยเมืองอู๋หูได้สร้างบรรยากาศที่มีความโดดเด่นในการสนับสนุนนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ"

เมืองอู๋หูได้กำหนดนโยบายต่าง ๆ มากมาย ในการสนับสนุนให้บุคคลและองค์กรเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้สร้างนิคมนวัตกรรม 10 แห่ง รวมพื้นที่กว่า 3 ล้านตารางเมตร เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้เริ่มธุรกิจ ทั้งยังจัดสรรงบอุดหนุนอีกถึง 1 พันล้านหยวนเพื่อส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในทุกปี

นอกจากนี้ เมืองอู๋หูยังได้ดำเนินการตามแผนระยะเวลา 3 ปี เพื่อเพิ่มจำนวนองค์กรภาคเทคโนโลยีขั้นสูงขึ้นเป็นเท่าตัว โดยมีมาตรการรองรับมากมาย ทั้งค่าตอบแทนตามผลงาน การสนับสนุนโปรเจกต์ เงินอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา และการจูงใจในรูปแบบหุ้น เพื่อกระตุ้นให้องค์กรต่าง ๆ เร่งสร้างนวัตกรรม

ในปี 2564 เมืองอู๋หูมีการลงทุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาคิดเป็นสัดส่วน 3.34% ของ GDP ทั้งเมืองปัจจุบัน เมืองอู๋หูมีศูนย์นวัตกรรมวิจัยและพัฒนารวมกัน 55 แห่ง คิดเป็นสัดส่วนราวหนึ่งในสี่ของทั้งมณฑล โดยมีทีมบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง 580 กลุ่ม และองค์กรภาคเทคโนโลยีขั้นสูง 1,276 แห่ง เช่นเดียวกับองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ภาคเทคโนโลยีรวม 1,521 แห่งนายกเทศมนตรีเมืองอู๋หูเสริมว่า อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมช่วยส่งเสริมการพลิกโฉมและยกระดับอุตสาหกรรมได้ เพื่อสนับสนุนการผลิตอัจฉริยะในยุคดิจิทัล

เมืองอู๋หูได้ออกแนวปฏิบัติให้กลุ่มองค์กรตัวอย่างที่คัดเลือกไว้ 100 แห่งได้ใช้ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม และจัดตั้งแพลตฟอร์มบริการที่มีความครอบคลุม เพื่อสนับสนุน SME ในทางเทคโนโลยี

ในขณะเดียวกัน อินเทอร์เน็ตและโปรเจกต์ต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับบริการภาคองค์กร ได้ผนวกรวมกันอย่างลงตัวเพื่อส่งเสริมการพลิกโฉมและยกระดับเศรษฐกิจแท้จริง โดยองค์กรต่าง ๆ มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1%

ภายในปี 2566 ธุรกิจ SME กว่า 3,000 แห่งน่าจะหันมาใช้แพลตฟอร์มคลาวด์เพื่อพลิกโฉมสู่ความเป็นดิจิทัลนอกจากนี้ เมืองอู๋หูยังมีแผนสร้างฐานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมพลังงานการบินขนาดกลางและขนาดเล็ก และฐานนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะ พร้อมเร่งพัฒนาการซ่อมบำรุงอากาศยานแบบบูรณาการด้วย

https://en.imsilkroad.com/p/325957.html

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1726792/image_1.jpg

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1726793/image_2.jpg

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1726794/image_3.jpg

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1726795/image_4.jpg


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.