Header Ads

Header ADS

นิทรรศการภาพยนตร์ “Into Thai Films by TASSHA ถอดรหัสหนังไทย”


นิทรรศการภาพยนตร์ “Into Thai Films by TASSHA ถอดรหัสหนังไทย”

ถูกจัดทำขึ้นโดย “ธัชชา”ภายใต้โครงการวิจัย อว. พารู้ พารัก รากเหง้าแผ่นดินไทย

โครงการจัดทำชุดสารคดี เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อปวงชนชาวไทย

สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร Thai PBS และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

"ชัดชา"ขึ้นตามนโยบายขับเคลื่อนงานวิจัยและการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจับมือร่วมกับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงานนิทรรศการภาพยนตร์“Into Thai Films by TASSHA ถอดรหัสหนังไทย” ภายใต้โครงการแผนงานโครงการวิจัยอว. พารู้พารักรากเหง้าแผ่นดินไทยโครงการจัดทำชุดสารคดีเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์เพื่อปวงชนชาวไทยสนับสนุนทุนวิจัยโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โดยภายในงานนอกจากการเปิดพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการภาพยนตร์“Into Thai Films by TASSHA  ถอดรหัสหนังไทย" แล้วยังมีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ“หนังไทย....ก้าวไปอย่างไรให้ถูกใจคนรุ่นใหม่” จากเหล่าผู้กำกับนักแสดงพิธีกรมากความสามารถพร้อมการจัดฉายภาพยนตร์ตัวอย่างจาก 4 บริษัทผู้ผลิตและการจัดแสดงผลงานต่างๆที่เกี่ยวกับภาพยนตร์สารคดีไทยจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ตลอดจนการจัดแสดงโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันด้วยความร่วมมือจากหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

สำหรับ“ภาพยนตร์” เป็นทั้งความบันเทิงและเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลังในการบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่สามารถสร้างอารมณ์ร่วมและก่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและผู้ชมตามเป้าหมายของผู้ผลิต และในการส่งต่อบอกเล่าหรือการรักษา“ศิลปวัฒนธรรม” ของประเทศทั้งส่วนที่เป็นการอนุรักษ์ส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปตามกาลเวลานั้น“ภาพยนตร์” ล้วนมีบทบาทสำคัญในครั้งนี้“ภาพยนตร์” ถูกนำมาเสนอในรูปแบบของนิทรรศการ Into Thai Films by TASSHA  จัดแสดงผลงานของผู้กำกับและนักออกแบบเสื้อผ้าชั้นนำทั้งโปสเตอร์ชุดเสื้อผ้า จากภาพยนตร์ที่ถูกคัดสรรมาให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านงานศิลปะการออกแบบที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของภาพยนตร์แต่ละเรื่องแต่ละยุคสมัยสะท้อนถึงมุมมองทางศิลปะและทัศนคติของนักสร้างสรรค์ที่มีบทบาทอยู่ในห่วงโซ่ของการผลิ

ภาพยนตร์อย่างเช่นผู้กำกับนักออกแบบเสื้อผ้าและนักออกแบบภาพประกอบผ่านภาพยนตร์ที่ถูกคัดสรรมาสื่อถึงพัฒนาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ของไทยอันเป็นภารกิจส่วนหนึ่งของสำนักงาน“ธัชชา” 

            งาน  "นิทรรศการภาพยนตร์   Into Thai Films by TASSHA  ถอดรหัสหนังไทย" ครั้งนี้จะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2565  ภายในงานนิทรรศการ Bangkok Design Week 2022 ณ บ้านหมายเลข 1 ถนนเจริญกรุงเขตบางรักกรุงเทพมหานคร

#intothaifilmsbytassha #thai films#bangkok design week#นิทรรศการ#ภาพยนตร์ #

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.