รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล” วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล” วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕


                         

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

 “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล”

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศเปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าร่วมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล (Master of Science Program in Digital Health) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ๒ ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยรับสมัครทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ทั้งการพูด อ่าน เขียน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ นี้ จะมีทักษะที่สำคัญสำหรับการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ ๒๑ อาทิ (๑) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (๒) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และ (๓) ทักษะชีวิตและอาชีพ ที่สามารถพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแพทย์ อีกทั้งยังต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน


เปิดรับสมัครจำกัด เพียง ๑๕ ท่าน โดยเปิดรับสมัคร ๒ รอบ ดังนี้ รอบที่ ๑ เปิดรับสมัคร วันที่ ๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ เปิดรับสมัคร วันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ สามารถติดตามข่าวสารของหลักสูตรสุขภาพดิจิทัล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ที่ http://medical.pccms.ac.th
เฟสบุ๊ค Digital Health PSCM หรือ dhpscm@cra.ac.th 02-576-6000 ต่อ 8476

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad