Description: Description: Description: https://lh3.googleusercontent.com/LjMR38ZnifGhM_pp8jKXc78SrVA-V9b3RjH0GdLHsiQOCWUtl8LtLGzlIRWWm_RKQM_dFAC7OFbL-EIT7mqz_frijke2e1YKhyneDS_C1GWTNmfuPLBuRgxKvWt8fOj4r_avSTyt เอเชียซอฟท์ฯ โตแรง พีคสุดนับตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ กำไรปี 64 บวกพุ่ง 56% พร้อมเคาะปันผล 0.7 บาท - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

Description: Description: Description: https://lh3.googleusercontent.com/LjMR38ZnifGhM_pp8jKXc78SrVA-V9b3RjH0GdLHsiQOCWUtl8LtLGzlIRWWm_RKQM_dFAC7OFbL-EIT7mqz_frijke2e1YKhyneDS_C1GWTNmfuPLBuRgxKvWt8fOj4r_avSTyt เอเชียซอฟท์ฯ โตแรง พีคสุดนับตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ กำไรปี 64 บวกพุ่ง 56% พร้อมเคาะปันผล 0.7 บาท

 


เอเชียซอฟท์ฯ โตแรง พีคสุดนับตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ กำไรปี 64 บวกพุ่ง 56% พร้อมเคาะปันผล 0.7 บาท

 

เอเชียซอฟท์ฯ โตแรง พีคสุดนับตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ

กำไรปี 64 บวกพุ่ง 56% พร้อมเคาะปันผล 0.7 บาท

 

25 กุมภาพันธ์ 2565: บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แถลงผลการดำเนินงาน ปี 2564 ซึ่งยังคงสามารถสร้างการเติบโตต่อเนื่องได้ในทุกมิติเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีรายได้รวม 1,862.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 39 และมีกำไรสุทธิ 479.2 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 56 นับเป็นการสร้างปรากฏการณ์นิวไฮอีกครั้งของเอเชียซอฟท์ฯ โดยจำนวนกำไรสุทธิในปีนี้ ถือเป็นสถิติสูงที่สุดนับตั้งแต่บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจ ซึ่งปัจจัยสำคัญในการเติบโตมาจากภาพรวมของอุตสาหกรรมเกมที่มีการขยายตัว และบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเปิดให้บริการเกมใหม่ทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมถึงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อตอบรับกับโอกาสทางการตลาดและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2564 บริษัทฯ มีรายได้ 502.2 บาท และกำไรสุทธิ 135.7 บาท เติบโตขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ 52 และ 108 ตามลำดับ

ด้วยผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 รวม 0.7 บาทต่อหุ้น (คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิปี 2564 ร้อยละ 73) โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.4 บาทต่อหุ้น ในเดือนกันยายน 2564 และเสนออนุมัติเพิ่มเติม 0.3 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (XD) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) โดยการร่วมมือในครั้งนี้ จะผนึกความเชี่ยวชาญของบิทคับฯ ด้านการเป็นผู้นำธุรกิจด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและบล็อคเชนครบวงจรของ ประเทศไทย กับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเอเชียซอฟท์ฯ ด้านธุรกิจ game publishing ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อพัฒนาระบบนิเวศครบวงจรสำหรับ Blockchain Gaming และพัฒนารูปแบบโมเดลธุรกิจไปสู่ Hybrid GameFi Platform โดยมุ่งขยายสู่ตลาดในระดับโลก ทั้งนี้ แต่ละฝ่ายจะถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน

เอเชียซอฟท์ฯ โตแรง พีคสุดนับตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ กำไรปี 64 บวกพุ่ง 56% พร้อมเคาะปันผล 0.7 บาท

Mr. Gerry Ung ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน (CFO) บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ สามารถสร้างการเติบโตทั้งด้านรายได้และผลกำไร ซึ่งทำได้สูงกว่าเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยรายได้รวมในปี 2564 เติบโตขึ้นร้อยละ 39 จากแผนที่วางไว้เติบโตร้อยละ 15 และบริษัทยังคงให้ความสำคัญด้านกลยุทธ์ในการจัดหาเกมโมบายล์ เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้ของเกมโมบายล์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 บริษัทฯ สามารถเพิ่มสัดส่วนรายได้ของเกมโมบายล์ขึ้นเป็นร้อยละ 21 ของรายได้รวม

สำหรับความคืบหน้าของการลงทุนในตลาดเวียดนาม บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่เวียดนามเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนชำระเงินลงทุน ทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้จากการลงทุนตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 และบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการขยายฐานสู่ตลาดใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสำหรับแผนเปิดให้บริการเกมใหม่ในปี 2565 บริษัทฯ จะเปิดให้บริการไม่น้อยกว่า 7 เกม โดยเน้นให้ความสำคัญที่ตลาดเกมโมบายล์

เอเชียซอฟท์ฯ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ในปี 2565 นอกจากเป้าหมายในการเติบโตทางด้านรายได้ และผลกำไร จะเป็นปีที่บริษัทฯ ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ในการให้บริการเกม อันนำไปสู่ New S-curve ของธุรกิจในอนาคต”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad