Header Ads

Header ADS

CGTN: ส่องยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศจีน


CGTN: ส่องยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศจีน


ปักกิ่ง—18 เม.ย.—พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์


จีนได้ก้าวเข้าสู่การพัฒนาอย่างมีคุณภาพแล้ว โดยมณฑลไห่หนานทางตอนใต้ของจีนกำลังรับหน้าที่เป็นผู้นำของจีน เพื่อความก้าวหน้าอย่างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม


นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ได้มาเยือนไห่หนานตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยยกให้การอนุรักษ์ระบบนิเวศ การฟื้นฟูชนบท และความมั่นคงทางอาหาร เป็นวาระสำคัญระหว่างการสัญจรครั้งนี้


ระบบอุทยานแห่งชาติ


ในขณะที่เยี่ยมชมพื้นที่ส่วนหนึ่งของอุทยานป่าฝนเขตร้อนไห่หนานที่เมืองอู่จื่อซานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ปธน.สี ได้เน้นย้ำความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาอุทยานแห่งชาติในไห่หนาน


นอกจากนี้ เขายังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการทำความเข้าใจความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของการพัฒนาอุทยานแห่งชาติในไห่หนาน พร้อมเรียกร้องให้เดินหน้าในเรื่องนี้อย่างจริงจัง


เมื่อปี 2560 จีนได้เปิดตัวแผนงานในภาพรวมตามหลักการ อนุรักษ์ระบบนิเวศต้องมาก่อน” เพื่อจัดตั้งระบบอุทยานแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน


เมื่อปีที่แล้ว ผู้นำจีนได้ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติกลุ่มแรกของจีนอย่างเป็นทางการ ในขณะที่กล่าวสุนทรพจน์สำคัญทางออนไลน์ ที่การประชุมสุดยอดของผู้นำระหว่างการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางธรรมชาติ สมัยที่ 15 หรือ COP15 ซึ่งอุทยานป่าฝนเขตร้อนไห่หนานก็เป็นหนึ่งในนั้น


อุทยานแห่งชาติแห่งนี้มีพื้นที่ครอบคลุม 9 เมืองและเขตปกครอง บนพื้นที่รวมกันกว่า 4,000 ตารางกิโลเมตร โดยเป็นแหล่งรวมป่าฝนเขตร้อนที่กระจุกตัวมากที่สุดและได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดีในจีน ทั้งยังเป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์ตระกูลไพรเมตที่หายากที่สุดในโลกอย่างชะนีไห่หนานด้วย


อุทยานที่อยู่ในรายชื่ออุทยานแห่งชาติของรัฐบาลนั้นแตกต่างจากอุทยานแห่งชาติทั่วไป เพราะอุทยานในรายชื่อเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ สายสีแดง” ของจีนในการอนุรักษ์ระบบนิเวศและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่เข้มงวดที่สุดเท่าที่มีมา


เมื่อระบบอุทยานแห่งชาติก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างขึ้นในประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลก จีนก็ได้ดำเนินการอย่างจริงจังในการสร้างอนาคตที่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืนและเจริญก้าวหน้าไปด้วยกันได้ ผ่านระบบพื้นที่อนุรักษ์โดยมีอุทยานแห่งชาติเป็นหลักสำคัญ


ฟื้นฟูชนบทอย่างเต็มรูปแบบ


ขณะสัญจรทั่วประเทศจีน ประธานาธิบดีจีนมักจะหยุดคุยกับครอบครัวในพื้นที่ชนบทเสมอ โดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เขาได้เดินเข้าบ้านของชนกลุ่มหลีในหมู่บ้านเหมานาในเมืองอู่จื่อซาน และได้พูดคุยอย่างเป็นกันเองกับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่


ปธน.สีได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคนในพื้นที่ ณ จัตุรัสกลางเมืองเหมานา


ปธน.สี กล่าวว่า เราได้บรรลุเป้าหมายในการสร้างสังคมที่เจริญรุ่งเรืองพอประมาณในทุกด้าน และกำลังเดินหน้าสู่ความทันสมัยและส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน” พร้อมเรียกร้องให้ร่วมมือร่วมใจบรรเทาความยากจน และเดินหน้าตามเป้าหมายในการฟื้นฟูชนบท


จีนไม่หยุดเดินหน้าพัฒนาชนบท โดยได้เผยแพร่รายงานชี้แจงผลงานของรัฐบาลเมื่อเดือนมีนาคม โดยเน้นที่การยกระดับการผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทอย่างรอบด้านในปี 2565


ปธน.สียังได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่พรรคฯ ทุ่มเททุกวิถีทาง” เพื่อให้ประชาชนใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยเผยว่าเจ้าหน้าทีพรรคฯ ไม่ควรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และควรอุทิศตนเพื่อยกระดับชีวิตของประชาชนแทน


พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีความมุ่งมั่นในการทำให้ชีวิตชาวจีนทุกกลุ่มชนดีขึ้นในทุก ๆ วัน


เมล็ดพันธุ์จีน


จีนจะมีความมั่นคงทางอาหารได้ก็ต่อเมื่อทรัพยากรเมล็ดพันธุ์ในมือของเรามีความเข้มแข็ง โดยปธน.สีได้กล่าวขณะเดินทางเยือนเมืองซานย่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เพื่อเรียกร้องให้มีการส่งเสริมความพึ่งพาตนเองในเรื่องอาหาร และยกระดับอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของจีน


ปธน.สี กล่าวว่า เพื่อให้ทรัพยากรเมล็ดพันธุ์ของจีนพึ่งพาตนเองได้และควบคุมได้ดีกว่าเดิม เราจำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ให้พึ่งพาตนเองได้


อย่างไรก็ดี ปธน.สียอมรับว่า กระบวนการดังกล่าวเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา โดยได้ยกสุภาษิตจีนขึ้นมากล่าวว่า กว่าดาบจะคมก็ใช้เวลาถึง 10 ปี


ปธน.สีได้ชูความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้เรียกร้องให้ถ่ายทอดจิตวิญญาณของนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นก่อนให้ยังคงอยู่ต่อไป รวมถึงหยวน หลงผิง (2473-2564) ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนาข้าวลูกผสมสายพันธุ์แรกเมื่อช่วงคริสต์ทศวรรษ 1970 จนขจัดความหิวโหยของผู้คนกว่าหลายล้านคน


ในคำแถลงนโยบายที่รัฐบาลกลางจีนได้เผยแพร่เป็นครั้งแรกอย่าง เอกสารกลางฉบับที่ 1” (No. 1 Central Document) ซึ่งเพิ่งประกาศให้ทราบในปีนี้ รัฐบาลจีนได้ยกให้การพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญ โดยได้ระบุมาตรการเจาะจงเอาไว้ เช่น การดำเนินการตามแผนดำเนินงานในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ ส่งเสริมการรวบรวมเชื้อพันธุ์ และยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในภาคส่วนนี้


https://news.cgtn.com/news/2022-04-12/Xi-inspects-Wuzhishan-in-Hainan-19aEjvCVVzG/index.html


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.