Header Ads

Header ADS

OKLS ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างรอบด้าน เติมเต็มทักษะใช้งานได้จริง ด้วยคอร์สติวไวยากรณ์จีนออนไลน์ 1 วันจบ พร้อมหนังสือเรียนไวยากรณ์จีน เรียนเอง เป็นเร็ว

OKLS ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างรอบด้าน เติมเต็มทักษะใช้งานได้จริง
ด้วยคอร์สติวไวยากรณ์จีนออนไลน์
 1 วันจบ พร้อมหนังสือเรียนไวยากรณ์จีน รียนเอง เป็นเร็ว


OKLS โรงเรียนสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ตอกย้ำการเป็นโรงเรียนสอนภาษาจี-ญี่ปุ่น ที่เน้นให้ผู้เรียนฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล แบบได้ผลจริง พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทั้งทักษะเชิงวิชาการ และความรู้ด้านภูมิปัญญาตะวันออก ล่าสุดเปิดตัวหนังสือ “ไวยากรณ์ภาษาจีน เรียนเอง เป็นเร็ว” พร้อมเปิดคอร์สติวไวยากรณ์ภาษาจีนออนไลน์ แบบวันเดียวจบ หลักสูตรไวยากรณ์จีนพื้นฐานที่สำคัญแบบอัดแน่น ครบถ้วนในเวลาเพียง ชั่วโมง สำหรับผู้เตรียมสอบ PAT 7.4 และสอบวัดระดับ HSK เรียนพร้อมกันทั่วประเทศ อาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 นี้ สมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 เมษายน 2565 พร้อมรับหนังสือ “ไวยากรณ์ภาษาจีน เรียนเอง เป็นเร็ว” มูลค่า 395 บาท ฟรีทันที

 

นายประทีป โลจนาทร กรรมการผู้จัดการ OKLS โรงเรียนสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท โอ เค แอล เอส จำกัด เปิดเผยว่า ปรัชญาในการดำเนินงานของ OKLS โรงเรียนสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นที่ได้ยึดถือมาตลอดระยะ 24 ปี คือภาษาไม่ใช่เพียงถ้อยคำตัวหนังสือ แต่คือภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของเจ้าของภาษานั้นๆ ที่จะสะพานให้ค้นพบโลกกว้าง การเรียนการสอนของ OKLS จึงไม่ได้มุ่งเน้นแค่การสอนภาษา แต่ยังเสริมเกร็ดความรู้ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมรวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้อย่างรอบด้านในทุกมิติ


 

“นอกจากโรงเรียนสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นแล้ว OKLS ยังมี สำนักพิมพ์ชวนอ่าน ในเครือโรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อดำเนินธุรกิจสำนักพิมพ์จัดพิมพ์หนังสือเชิงวิชาการเน้นเกี่ยวกับจีน ญี่ปุ่น และเอเชีย แบ่งเป็น 4 หมวดหลักคือ ภาษา วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา ซึ่งนับว่า OKLS เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีน-ญี่ปุ่นแห่งแรกที่มีสำนักพิมพ์สำหรับจัดพิมพ์หนังสือ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมตะวันออก รวมทั้งเติมเต็มทักษะทางภาษาให้นักเรียนและผู้สนใจภาษาดังกล่าวให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง” นายประทีปกล่าว

 

โดยตลอดระยะเวลากว่า 16 ปี ได้พิมพ์หนังสือเพื่อเสริมทักษะทางภาษา สำนักพิมพ์ชวนอ่านได้คัดสรรหนังสือจากเจ้าของภาษา นำมาแปล และตีพิมพ์ รวบรวมบทความวิชาการของนักวิชาการด้านจีนศึกษารุ่นใหม่ของไทยตีพิมพ์เป็นหนังสือ และจัดทำหนังสือแบบเรียนภาษา และไวยากรณ์ โดยคณาจารย์ OKLS ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยม เป็นที่ยอมรับ และถูกนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด สำนักพิมพ์ชวนอ่านได้จัดพิมพ์ หนังสือ “ไวยากรณ์ภาษาจีน เรียนเอง เป็นเร็ว” เรียบเรียงโดย คณาจารย์ OKLS โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี เป็นบรรณาธิการ ในการจัดทำ ผ่านการเรียบเรียงเพื่อให้เป็นหนังสือสรุปไวยากรณ์ภาษาจีน 21 หัวข้อหลักที่จำเป็น พร้อมตัวอย่างการใช้ไวยากรณ์ในรูปประโยคที่หลากหลาย ให้ผู้อ่านสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ อีกทั้งในแต่ละหัวข้อจะมีแบบทดสอบ ให้ลองทำเพื่อทดสอบความเข้าใจในความรู้ที่ได้เรียนมา เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) และผู้ต้องการเตรียมสอบวัดระดับวิชาการภาษาจีน (HSK) แบบใหม่ ระดับ 1-6  รวมทั้งสำหรับอาจารย์ใช้เป็นหนังสือประกอบการสอน

 

         

นอกจากนี้ OKLS ร่วมกับสำนักพิมพ์ชวนอ่านจัดหลักสูตรติวเข้มภาษาจีน เน้นไวยากรณ์ ในรูปแบบการเรียนออนไลน์ จบใน 1 วัน เพื่อสรุปเนื้อหาไวยากรณ์จีนพื้นฐานสำคัญ ที่จำเป็นสำหรับการสอบวัดระดับ PAT7.4 และ HSK แบบใหม่ ระดับ 1-6  สอนโดยอาจารย์ชาวจีนที่มีประสบการณ์การสอนในประเทศไทยกว่า 10 ปีและเชี่ยวชาญในการสอนภาษาเพื่อสอบ PAT 7.4 และ HSK โดยใช้หนังสือ “ไวยากรณ์ภาษาจีน เรียนเอง เป็นเร็ว” ประกอบการสอน ทั้งนี้ จะจัดการเรียนการสอนในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 9:00-16:00 น. (พักเที่ยง 1 ชั่วโมง) ผู้สนใจสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 เมษายน ทาง www.okls.net/th/หลักสูตร/หลักสูตรเตรียมสอบ/609-ติวเข้ม-พิชิตไวยากรณ์จีน ค่าเรียนเพียง 899 บาท พร้อมรับ หนังสือ “ไวยากรณ์ภาษาจีน เรียนเอง เป็นเร็ว” มูลค่า 395 บาท จำนวน 1 เล่มฟรี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรติวเข้มภาษาจีน เน้นไวยากรณ์ ได้ที่ 081-918-9757 Line:@OKLS 

ติดตามหนังสือเกี่ยวกับภาษา วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา ที่เป็นความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมตะวันออกของ สำนักพิมพ์ชวนอ่าน ได้ที่ www.ChuanAnBooks.com

สอบวัดระดับภาษาฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 081-918-9757 Line:@OKLS, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter : @OKLSschool หรือ www.OKLS.net โดยสามารถดูตัวอย่างเนื้อหาหนังสือ https://shorturl.asia/vBTC2

 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.