Header Ads

Header ADS

กกท.เปิดศูนย์อำนวยการนักกีฬาไทย หนุนเต็ม พิกัดสู้ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 31

กกท.เปิดศูนย์อำนวยการนักกีฬาไทย หนุนเต็ม

พิกัดสู้ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 31

11 พฤษภาคม 2565 – การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เปิดศูนย์อำนวยการนักกีฬาไทยที่เวียดนาม เพื่อเสริมสมรรถภาพความแกร่งทุกด้าน ให้ทัพไทยพร้อมเต็มที่ในการล่าเหรียญทอง กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31

นายประชุม  บุญเทียม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา และ นายธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทย ร่วมเป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ โรงแรม แดวู  เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม พร้อมด้วย พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ, พลเอกมังกร โกสินทรเสนีย์ หัวหน้าสำนักเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ, รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิตร สมาหิโต รองหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทย, นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นายแพทย์ไพศาล จันทรพิทักษ์ หัวหน้าทีมแพทย์, นายแพทย์มีชัย  อินวู๊ด ผอ.สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา, ศ.ดร.เจริญ กระบวนรัตน์ หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์การกีฬา

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการคณะนักกีฬาไทยเพื่อสนับสนุนคณะนักกีฬาไทย จำนวน 2 ศูนย์ ประจำเมืองฮานอย และเมืองฮาลอง เพื่อสนับสนุนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 โดยจะมีคณะทำงานของ กกท. ประกอบด้วย นายปรีชาลาลุน ผอ.ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศและฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท.บริหารโดย นายสุรศักดิ์ เกิดจันทร์ทึก  ทำหน้าที่กำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงาน โดยศูนย์แห่งนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ  ติดตามสมาคมกีฬา และสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา อาทิ การตรวจรักษาการเสริมสร้าง ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการบาดเจ็บ การฟื้นฟูร่างกาย ให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา การนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และมีนักโภชนาการให้คำแนะนำอาหารทดแทนพลังงานทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน

นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า กกท.เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาในระหว่างการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ จึงได้นำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาฟื้นฟูสภาพร่างกาย และเสริมสร้างความแข็งแกร่ง โดยในซีเกมส์ครั้งนี้ได้จัดตั้ง 2 ศูนย์  เพื่อกระจายกำลังกันดูแลนักกีฬาไทยให้ทั่วถึง โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมกันดูแลนักกีฬาไทยในครั้งนี้รวมกว่า 40 คน  ซึ่งจะมีทั้งการกายภาพบำบัด การนวดกล้ามเนื้อ รวมทั้งดูแลด้านจิตวิทยา โภชนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาครบถ้วนเต็มรูปแบบ  เพื่อช่วยในการฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาให้มีความพร้อมมากที่สุด

  

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นหนึ่งในจำนวน 205 ประเทศ ที่คณะกรรมการโอลิมปิคระหว่างประเทศ (IOC) ให้การรับรองอย่างเป็นทางการ และเป็นหนึ่งในจำนวน 45 ประเทศที่สภาโอลิมปิคแห่งเอเชียให้การรับรองเป็นองค์กรตัวแทนเดียวของประเทศ ที่มีหน้าที่คัดเลือกและส่งนักกีฬาระดับชาติเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ เช่น กีฬาโอลิมปิกเกมส์ ฤดูร้อน และฤดูหนาว, กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ฤดูร้อน และฤดูหนาว, กีฬา

11 พฤษภาคม 2565 – การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เปิดศูนย์อำนวยการนักกีฬาไทยที่เวียดนาม เพื่อเสริมสมรรถภาพความแกร่งทุกด้าน ให้ทัพไทยพร้อมเต็มที่ในการล่าเหรียญทอง กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31

นายประชุม  บุญเทียม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา และ นายธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทย ร่วมเป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ โรงแรม แดวู  เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม พร้อมด้วย พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ, พลเอกมังกร โกสินทรเสนีย์ หัวหน้าสำนักเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ, รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิตร สมาหิโต รองหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทย, นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นายแพทย์ไพศาล จันทรพิทักษ์ หัวหน้าทีมแพทย์, นายแพทย์มีชัย  อินวู๊ด ผอ.สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา, ศ.ดร.เจริญ กระบวนรัตน์ หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์การกีฬา

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการคณะนักกีฬาไทยเพื่อสนับสนุนคณะนักกีฬาไทย จำนวน 2 ศูนย์ ประจำเมืองฮานอย และเมืองฮาลอง เพื่อสนับสนุนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 โดยจะมีคณะทำงานของ กกท. ประกอบด้วย นายปรีชาลาลุน ผอ.ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศและฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท.บริหารโดย นายสุรศักดิ์ เกิดจันทร์ทึก  ทำหน้าที่กำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงาน โดยศูนย์แห่งนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ  ติดตามสมาคมกีฬา และสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา อาทิ การตรวจรักษาการเสริมสร้าง ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการบาดเจ็บ การฟื้นฟูร่างกาย ให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา การนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และมีนักโภชนาการให้คำแนะนำอาหารทดแทนพลังงานทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน

นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า กกท.เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาในระหว่างการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ จึงได้นำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาฟื้นฟูสภาพร่างกาย และเสริมสร้างความแข็งแกร่ง โดยในซีเกมส์ครั้งนี้ได้จัดตั้ง 2 ศูนย์  เพื่อกระจายกำลังกันดูแลนักกีฬาไทยให้ทั่วถึง โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมกันดูแลนักกีฬาไทยในครั้งนี้รวมกว่า 40 คน  ซึ่งจะมีทั้งการกายภาพบำบัด การนวดกล้ามเนื้อ รวมทั้งดูแลด้านจิตวิทยา โภชนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาครบถ้วนเต็มรูปแบบ  เพื่อช่วยในการฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาให้มีความพร้อมมากที่สุด

 

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นหนึ่งในจำนวน 205 ประเทศ ที่คณะกรรมการโอลิมปิคระหว่างประเทศ (IOC) ให้การรับรองอย่างเป็นทางการ และเป็นหนึ่งในจำนวน 45 ประเทศที่สภาโอลิมปิคแห่งเอเชียให้การรับรองเป็นองค์กรตัวแทนเดียวของประเทศ ที่มีหน้าที่คัดเลือกและส่งนักกีฬาระดับชาติเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ เช่น กีฬาโอลิมปิกเกมส์ ฤดูร้อน และฤดูหนาว, กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ฤดูร้อน และฤดูหนาว, กีฬา

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.