Header Ads

Header ADS

มูลนิธิ EDF ประเมินโรงเรียนโครงการเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวัน ปี 3

มูลนิธิ EDF ประเมินโรงเรียนโครงการเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวัน ปี 3

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ร่วมกับบริษัท เดอเบล จำกัด หนึ่งในผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของประเทศไทยภายใต้กลุ่มธุรกิจ TCP เยี่ยมชมและประเมินโรงเรียนในโครงการเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวัน ปี 3 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการคัดเลือกเพื่อค้นหาสุดยอดโรงเรียนต้นแบบเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวัน

โครงการเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวัน ปี 3 มีโรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดทศทิศ (ปทุมธานี) โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ (ปทุมธานี) โรงเรียนบ้านนายเหรียญ (กรุงเทพฯ) โรงเรียนวัดเกาะวังไทร (กิตติวัฒนาคาร) (นครปฐม) โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ (ชลบุรี) โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ (ชลบุรี) โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) (นครราชสีมา) โรงเรียนบ้านปง (เชียงใหม่) โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง (อุดรธานี) และ โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ (อุบลราชธานี)


สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 ได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ และได้รับรางวัล อาทิ รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

หน่วยงานหรือผู้สนใจต้องการร่วมทำกิจกรรมซีเอสอาร์กับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่อีเมล project@edfthai.org โทรศัพท์ 02 579 9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.) Line @edfthai หรือคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิได้ที่ www.edfthai.org  เฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.