Header Ads

Header ADS

เฟรชเก็ต (freshket) สตาร์ทอัพสัญชาติไทย ผู้ให้บริการวัตถุดิบอาหารออนไลน์ ผนึก OR, Betagro Holding, Openspace Ventures และอีก 2 กองทุนชั้นนำ ระดมทุนรอบซีรีส์ B จำนวน 800 ล้านบาท

เฟรชเก็ต (freshket) สตาร์ทอัพสัญชาติไทย ผู้ให้บริการวัตถุดิบอาหารออนไลน์ ผนึก OR, Betagro Holding, Openspace Ventures และอีก 2 กองทุนชั้นนำ ระดมทุนรอบซีรีส์ จำนวน 800 ล้านบาท

freshket แพลตฟอร์มเทคโนโลยีจำหน่ายวัตถุดิบอาหารออนไลน์ประกาศความสำเร็จในการระดมทุนรอบ Series B จำนวน 23.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 800 ล้านบาท โดยมีบริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“OR”) เป็นผู้นำการลงทุนมูลค่า 14.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 500 ล้านบาท และมีผู้ร่วมลงทุนคือบริษัท เบทาโกร โฮลดิ้ง จำกัด (“Betagro Holding”) ซึ่งเป็นบริษัทของครอบครัวแต้ไพสิฐพงษ์และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)โอเพ่นสเปซ เวนเจอร์ (“Openspace Ventures”)โวลต้า เซอร์เคิ่ล (“Volta Circle”) และ ออร์ซอน เวนเจอร์ส (“ORZON”)

freshket แหล่งรวมวัตถุดิบออนไลน์ชั้นนำของประเทศไทย ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2017 โดยตั้งใจให้เฟรชเก็ตเป็นศูนย์รวมสินค้าเกษตรและวัตถุดิบคุณภาพจากทั้งเกษตรกรและซัพพลายเออร์ พร้อมคัดวัตถุดิบคุณภาพส่งตรงถึงมือลูกค้า ทั้งกลุ่มร้านอาหาร โรงแรม และครัวเรือน โดยมูลค่าตลาดการซื้อขายวัตถุดิบของกลุ่มร้านอาหารและโรงแรมในประเทศไทยมีมูลค่าการซื้อต่อปีเกือบ 2 แสนล้านบาท 

นางสาวพงษ์ลดา พะเนียงเวทย์ CEO และ Co-Founder ของ freshket เปิดเผยว่า รู้สึกขอบคุณที่ได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจจาก OR ซึ่งเป็นผู้นำตลาดค้าปลีกและตลาดพาณิชย์ในประเทศไทยและภูมิภาค รวมทั้งจาก Betagro Holding และกองทุนชั้นนำระดับภูมิภาคอย่าง Openspace Ventures, ORZON และ  Volta Circle ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนและการสนับสนุนสตาร์ทอัพ ก็ได้เข้าร่วมลงทุนในรอบนี้เช่นกัน

การระดมทุนครั้งนี้ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเฟรชเก็ตทั้งในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน Supply Chain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบปฏิบัติการและการให้บริการ พร้อมทั้งรองรับการเติบโตของธุรกิจไปสู่กลุ่มสินค้าใหม่ๆ และขยายขอบเขตให้ครอบคลุมการให้บริการในต่างจังหวัด รวมถึงการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีสำหรับการคาดการณ์ความต้องการจากลูกค้า (Demand Forecasting)  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสำหรับทุกฝ่าย ลดขยะอาหาร และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการต้นน้ำ โดยผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ สด ใหม่ ในราคาเหมาะสม พร้อมทั้งบริการที่สะดวกสบายและน่าเชื่อถือ

ซึ่งในปัจจุบันนี้ เฟรชเก็ตได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าร้านอาหารและโรงแรมรวมถึงลูกค้าทั่วไป สั่งวัตถุดิบประมาณ 100 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งเติบโตมากกว่า 3 เท่าเมื่อเทียบจากตอนที่ระดมทุนซีรีส์ เมื่อ 20 เดือนที่แล้ว แม้ในสภาวะโรคระบาดและเศรษฐกิจที่ชะลอตัว 

นายคมจักร รัตคาม Chief of Staff (CoS) ของ freshket กล่าวเสริมว่า การระดมทุนในรอบนี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยให้เฟรชเก็ตเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในปีนี้ โดยเติบโตไปพร้อมกับเครือข่ายธุรกิจและช่องทางการจัดจำหน่ายในเครือ OR และผู้ร่วมลงทุนรายอื่น รวมถึงด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น 

นางสาวราชสุดา รังสิยากูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการ ORion บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (ORในฐานะกรรมการ บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด เปิดเผยว่า OR ได้ตัดสินใจเข้าลงทุนใน freshket เพิ่มเติมหลังจากที่ได้ลงทุนผ่าน ORZON ไปแล้วก่อนหน้านี้ ด้วยวัตถุประสงค์ในการลงทุนของ OR ที่เน้นความร่วมมือกับธุรกิจในเชิงกลยุทธ์และสามารถเติบโตไปด้วยกัน และ OR ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของตลาดร้านอาหารและโรงแรมในประเทศไทย รวมถึงโอกาสที่ freshket จะเข้ามาเสริมกลยุทธ์ด้าน Food & Beverage ของ OR เพื่อเป็นอีกช่องทางให้ผู้ประกอบการร้านอาหารในเครือของ OR สามารถสั่งซื้อวัตถุดิบต่างๆ ได้สะดวกขึ้น ในราคาที่เหมาะสม ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหาร อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการขยายธุรกิจของ OR ที่มุ่งเน้นการเติบโตแบบ Outside-In หรือการเติบโตโดยการเข้าไปร่วมมือกับธุรกิจที่สร้างจากพันธมิตรใหม่ ๆ จากภายนอกเพื่อประโยชน์ต่อทั้ง ฝ่าย ทั้งเพื่อเติมเต็มระบบนิเวศของ OR (OR Ecosystem) และใช้ศักยภาพที่ OR ให้เป็นประโยชน์ต่อ freshket โดยการสนับสนุนทำเลเพื่อเป็นจุดการกระจายสินค้าผ่านเครือข่ายสถานี PTT Station ที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย และเตรียมผลักดันธุรกิจของ freshket ผ่านแพลตฟอร์มของ OR ในอนาคตเพื่อเข้าถึงลูกค้าทั้งกลุ่ม B2และ B2C ต่อไป

นอกจากนี้ freshket ยังมีวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนเกษตรกร และพร้อมเป็นสื่อกลางในการสร้างอาชีพและความโปร่งใสทางด้านราคาให้กับทุกฝ่าย การร่วมลงทุนใน freshket ในครั้งนี้จึงสอดคล้องกับเจตจำนงของ OR ในการสร้างการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับการเติบโตของผู้คนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนผ่านวิสัยทัศน์ใหม่ของ OR นั่นคือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” หรือ “Empowering All Toward Inclusive Growth” ได้เป็นอย่างดี 

นางณิชาภัทร อาร์ค ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยของกองทุน Openspace Ventures กล่าวว่า หลังจากที่กองทุนฯได้เป็นผู้นำด้านการลงทุนในรอบซีรีส์ ของเฟรชเก็ตเมื่อปลายปี 2563 ก็ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับเฟรชเก็ตอย่างใกล้ชิด ได้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถในการพัฒนาการบริการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าของเฟรชเก็ต ประกอบกับตลาดวัตถุดิบเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ ทำให้โอกาสเติบโตของเฟรชเก็ตมีสูง ดังนั้นจึงได้ตัดสินใจร่วมลงทุนเฟรชเก็ตเพิ่มในรอบซีรีส์Bและยังพร้อมที่จะร่วมงานกับเฟรชเก็ตอย่างใกล้ชิดต่อไป

Betagro Holding เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลกระทบในวงกว้างต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อธุรกิจร้านอาหาร และ e-commerce ที่ต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างโอกาสเติบโตอย่างก้าวกระโดด ดังนั้น บริษัทจึงเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดี และเหมาะสมที่จะลงทุนใน freshket ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการลงทุนของบริษัท

 

เกี่ยวกับเฟรชเก็ต (freshket)

แพลตฟอร์มจำหน่ายวัตถุดิบออนไลน์สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารและกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป มีครบทั้งของสดของแห้งกว่า 7,000 รายการ พร้อมความหลากหลายของอาหารสดและวัตถุดิบตั้งแต่เนื้อสัตว์ ผัก ไปจนถึงอาหารแห้งและเครื่องปรุงรสในราคาที่ไม่แตกต่างจากตลาดสด เฟรชเก็ตบริการจัดส่งทุกวัน ไม่มีวันหยุด สามารถเลือกเวลาจัดส่งเองได้ตามความสะดวก พร้อมการันตีคุณภาพที่100%

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/freshket และ https://www.freshket.co/ 

เกี่ยวกับบริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)

OR เป็นบริษัท Flagship ด้านการดำเนินธุรกิจน้ำมันและธุรกิจค้าปลีกของกลุ่ม ปตท. ที่ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจพลังงานและค้าปลีกแบบผสมผสาน โดยมีเจตจำนงในการสร้างโอกาสเพื่อการเติบโตร่วมกับสังคมชุมชน (People) และสิ่งแวดล้อม (Planet) ควบคู่ไปกับผลการดำเนินงาน (Performance) ด้วยการใช้จุดแข็งด้าน Physical Platform ควบคู่กับ Digital Platform รวมกับความเชี่ยวชาญด้านการตลาดของ OR และความเชื่อถือของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจของ OR มาอย่างยาวนาน ในการส่งต่อโอกาสให้กับผู้ประกอบการในทุกขนาดเติบโตไปพร้อมกัน (Inclusive Growth) พร้อมมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้ผู้บริโภค ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pttor.com/th และ https://www.facebook.com/ORofficialTH

LINE%20COVER%20PHOTO%202

เกี่ยวกับโอเพ่นสเปซ เวนเจอร์ (Openspace Ventures)

Openspace Ventures เป็นกองทุนชั้นนำลงทุนในบริษัทใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมด้วยทีมงานคุณภาพระดับโลก โดยมีการลงทุนไปแล้วกว่า 40 บริษัท ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบธุรกิจ B2B หรือ B2C เช่น Finnomena, SCB Abacus, GoTo, Kumu, Biofourmis และ Halodoc ปัจจุบัน Openspace Ventures มีขนาดกองทุนมูลค่ารวมกว่า 650 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนสถาบันระดับโลกและระดับภูมิภาค สำนักงานใหญ่ของ Openspace Ventures ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยมีสำนักงานย่อยอยู่ที่จาการ์ตา กรุงเทพฯ มะนิลา และโฮจิมินห์

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.openspace.vc

 

เกี่ยวกับบริษัท เบทาโกร โฮลดิ้ง จำกัด (“Betagro Holding”)

Betagro Holding เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในบริษัทอื่น โดยเป็นบริษัทของครอบครัวแต้ไพสิฐพงษ์และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (“BTG”) ซึ่ง BTG เป็นผู้ประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร (Vertically Integrated Business Model) ชั้นนำในประเทศไทย โดยครอบคลุมตั้งแต่การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์และสารเสริมสำหรับสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์สุกร สัตว์ปีก และไข่ไก่ อาหารแปรรูปที่เกี่ยวข้อง และอาหารสัตว์เลี้ยง รวมถึงการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ฟาร์ม และการดำเนินงานด้านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

 

เกี่ยวกับออร์ซอน เวนเจอร์ส (“ORZON”)

ORZON Ventures คือ กองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของ SG Hold Co.และ 500 TukTuks มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพด้าน Mobility & Lifestyle ที่มีศักยภาพทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งยกระดับ Ecosystems ในการสร้างและส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพผ่านการสนับสนุนจาก OR เพื่อสร้างการเติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืน โดยกองทุนนี้มีทีมงาน “500 TukTuks” ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านสตาร์ทอัพเป็นผู้บริหารกองทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.orzon.ventures/ หรือ https://www.facebook.com/orzon.ventures


เกี่ยวกับโวลต้า เซอร์เคิ่ล (“Volta Circle”)

Volta Circle is a global investment firm driving a resilient futureVolta Circle invests in ventures across Circular Consumption, Regenerative Systems, and Human Wellbeing – creating abundance without waste, driving planet positive development and empowering people to thrive.

Volta Circle belongs to a Single Family Office, built by and for entrepreneursVolta Circle serves as a long-term partner, providing the patient capital, strategic support, and global network to build profitable, sustainable industry leadersThe team is based between Geneva, Milan, San Francisco, Singapore, and Bangkok.

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://voltacircle.com

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.